Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد گلبدین حکمتیار از حضور نداشتن زنان در نشست عالمان دین

در ادامه واکنش‌ها به حضور نداشتن بانوان در نشست عالمان دین در کابل، این بار گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از امارت اسلامی می‌خواهد که در این باره توضیح بدهد.

آقای حکمتیار می‌افزاید که امارت اسلامی باید در این باره به مردم و جهان پاسخ روشن بدهد.

گلبدین حکمتیار می گوید که حقوق زنان در اسلام روشن است و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد.

آقای حکمتیار گفت: «پاسخ واضح و روشن در روشنایی با شریعت نیاز است، ما باید هم مردم خود را، هم اعضای خود و هم جهانیان را قانع بسازیم. اسلام هیچ مسله‌یی را نگذاشته مگر اینکه در باره آن رهنمایی روشن کرده باشد.»

در این میان، شماری از بانوان، برگزاری این گونه نشست‌ها را بی حضور زنان ارج نگذاشتن به جایگاه بانوان در جامعه می‌دانند.

تفسیر سیاه پوش، کارشناس فقه و حقوق اسلامی، گفت: «آنها اصلا نیم از پیکر جامعه را در نظر نگرفتند و به همین قسم جوانان افغانستان را در نظر نگرفتند.»

یک آموزگار زن دراین باره می‌گوید: «باید دولت امارت اسلامی از خانم‌ها تقاضا می‌کرد که در لویه جرگه حضور می‌داشتند، از حقوق خانم‌ها و دخترها دفاع می‌کردند و از دختران که فعلا از مکتب باز مانده اند از صنف هفتم الی دوازده‌هم.»

از سوی هم، شماری از جوانان می‌گویند انتظار داشتند که در این نشست نماینده‌گانی از آنان نیز حضور داشته باشند.

محمد سمیر، دانشجو، گفت:«در این نشست علما باید چندین تن از نماینده‌گان جوانان حضور می‌داشت که از مشکلات جوانان می‌گفتند، از تحصیل از کار.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «صنف آنها هم تکمیل نبود و از دیگر صنوف هم هیچ کسی در این نشست حضور نداشت، بناء این شورا یک شورای افغانستان شمول نبود.»

نشست عالمان دین برای سه روز در تالار لویه جرگه در کابل برگزار شد و به گفته مقام‌های امارت اسلامی در آن بیش از سه هزار تن از تمامی ولایت های کشور حضور داشتند.

انتقاد گلبدین حکمتیار از حضور نداشتن زنان در نشست عالمان دین

در این میان، شماری از بانوان، برگزاری این گونه نشست‌ها را بی حضور زنان ارج نگذاشتن به جایگاه بانوان در جامعه می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه واکنش‌ها به حضور نداشتن بانوان در نشست عالمان دین در کابل، این بار گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی از امارت اسلامی می‌خواهد که در این باره توضیح بدهد.

آقای حکمتیار می‌افزاید که امارت اسلامی باید در این باره به مردم و جهان پاسخ روشن بدهد.

گلبدین حکمتیار می گوید که حقوق زنان در اسلام روشن است و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد.

آقای حکمتیار گفت: «پاسخ واضح و روشن در روشنایی با شریعت نیاز است، ما باید هم مردم خود را، هم اعضای خود و هم جهانیان را قانع بسازیم. اسلام هیچ مسله‌یی را نگذاشته مگر اینکه در باره آن رهنمایی روشن کرده باشد.»

در این میان، شماری از بانوان، برگزاری این گونه نشست‌ها را بی حضور زنان ارج نگذاشتن به جایگاه بانوان در جامعه می‌دانند.

تفسیر سیاه پوش، کارشناس فقه و حقوق اسلامی، گفت: «آنها اصلا نیم از پیکر جامعه را در نظر نگرفتند و به همین قسم جوانان افغانستان را در نظر نگرفتند.»

یک آموزگار زن دراین باره می‌گوید: «باید دولت امارت اسلامی از خانم‌ها تقاضا می‌کرد که در لویه جرگه حضور می‌داشتند، از حقوق خانم‌ها و دخترها دفاع می‌کردند و از دختران که فعلا از مکتب باز مانده اند از صنف هفتم الی دوازده‌هم.»

از سوی هم، شماری از جوانان می‌گویند انتظار داشتند که در این نشست نماینده‌گانی از آنان نیز حضور داشته باشند.

محمد سمیر، دانشجو، گفت:«در این نشست علما باید چندین تن از نماینده‌گان جوانان حضور می‌داشت که از مشکلات جوانان می‌گفتند، از تحصیل از کار.»

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در این باره دیدگاه‌های گونه‌گون دارند.

عبدالشکور دادرس، آگاه مسایل حقوقی، گفت: «صنف آنها هم تکمیل نبود و از دیگر صنوف هم هیچ کسی در این نشست حضور نداشت، بناء این شورا یک شورای افغانستان شمول نبود.»

نشست عالمان دین برای سه روز در تالار لویه جرگه در کابل برگزار شد و به گفته مقام‌های امارت اسلامی در آن بیش از سه هزار تن از تمامی ولایت های کشور حضور داشتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره