Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دختران یک مدرسه در بغلان خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند

دختران دانش‌آموز یک مدرسه دینی در بغلان از امارت اسلامی می‌خواهند تا مکتب‌های دخترانه را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی کند.

آنان تاکید می‌ورزند که آموزش حق هر فرد مسلمان است و باید مکتب‌های دخترانه دوباره به روی دختران باز شود.

مژده دانش‌آموز، گفت: «درس خواندن تنها برای مردها نیست، من از حکومت فعلی می‌خواهم که مکتب ها را باز کند.»

مینا دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکتب ها را باز کند. دختر در جامعه مانند یک مادر است، وقتی که مادر بیسواد بود تمام جامعه بی سواد می‌باشد.»

بیشتر دانش‌آموزان این مدرسه دخترانی استند که پس از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه، از ادامه آموزش دست نبرداشته اند. آنان از نشست عالمان دین در کابل می‌خواهند تا در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیز تصمیم بگیرند.

خالده امیری، دانش‌آموز گفت: «حق و جایگاه زن باید در نشست علما بیان شود بخاطر که زن هم حق دارد، باید آموزش ببیند.»

از سویی هم، بانویی که مسولیت این مدرسه را دارد می‌گوید که سال پار، پس از آزمون کانکور به دانشکده انجنیری معدن کامیاب شد؛ اما به علت محدودیت‌ها نتوانست در این رشته به تحصیل ادامه بدهد.

مرسل عزیزی، مسول مدرسه دارالسلام در پلخمری گفت: «به روی دانش‌آموزان مکتب‌ها بسته شده بود و دیگر امید برای درس خواندن نداشتند از همین خاطر من خواستم که این مدرسه را ایجاد کنم.»

مسولان این مدرسه می‌گویند که سه نهاد آموزشی را در شهر پلخمری ایجاد کرده اند و هم اکنون نزدیک به یک هزار دانش‌آموز دختر در آن سرگرم آموزش استند.

دختران یک مدرسه در بغلان خواهان بازگشایی مکتب‌های دخترانه شدند

مسولان این مدرسه می‌گویند که سه نهاد آموزشی را در شهر پلخمری ایجاد کرده اند و هم اکنون نزدیک به یک هزار دانش‌آموز دختر در آن سرگرم آموزش استند.

Thumbnail

دختران دانش‌آموز یک مدرسه دینی در بغلان از امارت اسلامی می‌خواهند تا مکتب‌های دخترانه را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی کند.

آنان تاکید می‌ورزند که آموزش حق هر فرد مسلمان است و باید مکتب‌های دخترانه دوباره به روی دختران باز شود.

مژده دانش‌آموز، گفت: «درس خواندن تنها برای مردها نیست، من از حکومت فعلی می‌خواهم که مکتب ها را باز کند.»

مینا دانش‌آموز، گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که مکتب ها را باز کند. دختر در جامعه مانند یک مادر است، وقتی که مادر بیسواد بود تمام جامعه بی سواد می‌باشد.»

بیشتر دانش‌آموزان این مدرسه دخترانی استند که پس از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه، از ادامه آموزش دست نبرداشته اند. آنان از نشست عالمان دین در کابل می‌خواهند تا در باره بازگشایی مکتب‌های دخترانه نیز تصمیم بگیرند.

خالده امیری، دانش‌آموز گفت: «حق و جایگاه زن باید در نشست علما بیان شود بخاطر که زن هم حق دارد، باید آموزش ببیند.»

از سویی هم، بانویی که مسولیت این مدرسه را دارد می‌گوید که سال پار، پس از آزمون کانکور به دانشکده انجنیری معدن کامیاب شد؛ اما به علت محدودیت‌ها نتوانست در این رشته به تحصیل ادامه بدهد.

مرسل عزیزی، مسول مدرسه دارالسلام در پلخمری گفت: «به روی دانش‌آموزان مکتب‌ها بسته شده بود و دیگر امید برای درس خواندن نداشتند از همین خاطر من خواستم که این مدرسه را ایجاد کنم.»

مسولان این مدرسه می‌گویند که سه نهاد آموزشی را در شهر پلخمری ایجاد کرده اند و هم اکنون نزدیک به یک هزار دانش‌آموز دختر در آن سرگرم آموزش استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره