Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناامیدی آموزگاران و دانش آموزان از نتیجه نشست عالمان دین

یک روز پس از پایان نشست سه روزه عالمان دین در کابل، شماری از آموزگاران و دانش آموزان میگویند آنچه را که از این نشست انتظار داشتند برآورده نشده است.

آنان می گویند که در قطع نامه این نشست در باره رفتن دختران دانش آموز به مکتب ها اشاره نشده است و این موضوع آنان را اندوهگین ساخته است.

این در حالیست که بیش از نه ماه میشود دختران دانش آموز از صنف ششم تا صنف دوازدهم از رفتن به مکتب ها باز مانده اند و انتظار میرفت که در نشست عالمان دین در تالار لویه جرگه در باره بازگشایی مکتب های دخترانه تصمیم گرفته شود اما در قطع نامه این نشست هیچ اشاره یی به باز شدن مکتب های دخترانه نشده است.

شگوفه، دانش‌آموز گفت: «خواست ما از لویه جرگه این بود که مکاتب ما را باز نمایند. ولی صورت نگرفت و ما می‌خواستیم که در باره مکاتب صحبت کنند. ما تاکی از درس‌های خود پس بانیم. جواب بتند به سوال ما که آیا ما حق درس خواندن داریم یا نی؟ بسیار با سرنوشت ما بازی صورت گرفت.»

مومنه، دانش‌آموز گفت: «این که درباره مکاتب شان صحبت نشد، دخترهای افغانستان را بسیار زیاد ناامید ساخته و این یک خبر ناخوشایند است برای دختران افغانستان.»

پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، می گوید: «متاسفانه هیچ نوع توجه و صحبت در این باره صورت نگرفت که این ناامیدی و دلسردی مردم را از افغانستان و از تحصیل و از زنده‌گی کردن در افغانستان بیشتر ساخته است.»

در همین حال نادیده گرفته شدن بازگشایی مکتب های دختران در نشست عالمان دین انتقاد شماری از نهادهای جهانی را نیز بر انگیخته است.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«این بسیار اندوه‌بار است اما واقعا تعجب آور نیست که در نشست بزرگ طالبان در باره بازگشایی مکتب های دخترانه هیچ‌ چیزی گفته نشد؛ هرچند من امیدوار بودم اما هنگامی که فهرست مهمانان را دیدم تمامی کسانی که دعوت شده بودند از طالبان پشتیبانی میکردند و آنان از حقوق زنان و دختران دفاع نمی کردند؛ جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید در این باره گام های مهمی بردارند؛ آنان باید از حقوق زنان و دختران پشتیبانی نمایند.»

اما مسوولان امارت اسلامی میگویند که بر بنیاد قطعنامه نشست علمان دین امارت اسلامی در باره آموزش دینی و عصری تصمیم خواهد گرفت.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی به خواسته‌ها و نظریات و پیشنهادات علمای کرام احترام دارد. امارت اسلامی نیز در این راستا اقدامات جدی در نظرد دارد.»

در نشست سه روزه عالمان دین در کابل از میان تمامی شرکت کننده گان تنها دو شرکت کننده در باره بازگشایی مکتب های دخترانه سخن گفتند.

ناامیدی آموزگاران و دانش آموزان از نتیجه نشست عالمان دین

آنان می گویند که در قطع نامه این نشست در باره رفتن دختران دانش آموز به مکتب ها اشاره نشده است و این موضوع آنان را اندوهگین ساخته است.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از پایان نشست سه روزه عالمان دین در کابل، شماری از آموزگاران و دانش آموزان میگویند آنچه را که از این نشست انتظار داشتند برآورده نشده است.

آنان می گویند که در قطع نامه این نشست در باره رفتن دختران دانش آموز به مکتب ها اشاره نشده است و این موضوع آنان را اندوهگین ساخته است.

این در حالیست که بیش از نه ماه میشود دختران دانش آموز از صنف ششم تا صنف دوازدهم از رفتن به مکتب ها باز مانده اند و انتظار میرفت که در نشست عالمان دین در تالار لویه جرگه در باره بازگشایی مکتب های دخترانه تصمیم گرفته شود اما در قطع نامه این نشست هیچ اشاره یی به باز شدن مکتب های دخترانه نشده است.

شگوفه، دانش‌آموز گفت: «خواست ما از لویه جرگه این بود که مکاتب ما را باز نمایند. ولی صورت نگرفت و ما می‌خواستیم که در باره مکاتب صحبت کنند. ما تاکی از درس‌های خود پس بانیم. جواب بتند به سوال ما که آیا ما حق درس خواندن داریم یا نی؟ بسیار با سرنوشت ما بازی صورت گرفت.»

مومنه، دانش‌آموز گفت: «این که درباره مکاتب شان صحبت نشد، دخترهای افغانستان را بسیار زیاد ناامید ساخته و این یک خبر ناخوشایند است برای دختران افغانستان.»

پرویز خلیلی، استاد دانشگاه، می گوید: «متاسفانه هیچ نوع توجه و صحبت در این باره صورت نگرفت که این ناامیدی و دلسردی مردم را از افغانستان و از تحصیل و از زنده‌گی کردن در افغانستان بیشتر ساخته است.»

در همین حال نادیده گرفته شدن بازگشایی مکتب های دختران در نشست عالمان دین انتقاد شماری از نهادهای جهانی را نیز بر انگیخته است.

هیدر بار، معاون دیده بان حقوق بشر، گفت:«این بسیار اندوه‌بار است اما واقعا تعجب آور نیست که در نشست بزرگ طالبان در باره بازگشایی مکتب های دخترانه هیچ‌ چیزی گفته نشد؛ هرچند من امیدوار بودم اما هنگامی که فهرست مهمانان را دیدم تمامی کسانی که دعوت شده بودند از طالبان پشتیبانی میکردند و آنان از حقوق زنان و دختران دفاع نمی کردند؛ جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید در این باره گام های مهمی بردارند؛ آنان باید از حقوق زنان و دختران پشتیبانی نمایند.»

اما مسوولان امارت اسلامی میگویند که بر بنیاد قطعنامه نشست علمان دین امارت اسلامی در باره آموزش دینی و عصری تصمیم خواهد گرفت.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «امارت اسلامی به خواسته‌ها و نظریات و پیشنهادات علمای کرام احترام دارد. امارت اسلامی نیز در این راستا اقدامات جدی در نظرد دارد.»

در نشست سه روزه عالمان دین در کابل از میان تمامی شرکت کننده گان تنها دو شرکت کننده در باره بازگشایی مکتب های دخترانه سخن گفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره