Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شهروندان: در نشست عالمان دین به خواست‌های مهم مردم توجه نشده است

پس از اعلام قطع نامه نشست عالمان دین، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که در این قطع نامه به خواست‌های مهم مردم پرداخته نشده است.

به باور آنان نتیجه این نشست بیشتر به سود امارت اسلامی بوده است تا به سود مردم.

مژده، باشنده کابل، گفت:«ما فکر می‌کردیم که در جرگه در باره حقوق زنان، اقتصاد و بیکاری صحبت خواهد شد اما نشد.»

اما شماری دیگر از شهروندان برخی از ماده‌های قطعنامه پایانی این نشست را به سود کشور می‌دانند و نیز سخنان برخی از مقام‌های امارت اسلامی را در باره برگشت مخالفان سیاسی حکومت سرپرست به کشور می‌ستایند.

احسان عثمانی، گفت:«سخنان ملا هبت‌الله بسیار خوب بود؛ به خصوص اینکه از مخالفان سیاسی خواست که به افغانستان بر گردند.»

رفیع الله، باشنده کابل، می‌گوید:«در امارت اسلامی امنیت آمده است و ما شکر گزار هستیم.»

در این میان شماری از آگاهان مسایل سیاسی با انتقاد از چگونه گی گزینش شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین می‌گویند که نتیجه این نشست نمی‌تواند حکومت سرپرست امارت اسلامی را در مساله به رسمیت شناخته شدن کمک نماید.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«از همی خاطر است که نمی‌شود در نتیجه این نشست کدام کشور افغانستان را به رسمیت بشناسد و این نشست تغییر را در حالت فعلی به وجود آورده نمی‌تواند.»

عبدالشکور صبوری، پژوهشگر، می‌گوید:«از نگاه مردمی، نماینده‌گان واقعی مردم در آن حضور نداشتند و شکل انتصابی داشت به خصوص تعداد اشخاص که با مفکوره طبقات بالای طالبان امروز سیاست می‌کنند هم نظر بودند و در این نشست گرد آمدند.»

دیدگاه امارت اسلامی را در این باره به دست آورده نتوانستیم اما پس از پایان این نشست، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت که این نشست به خواست عالمان دین برگزار شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«نشستی نبود که فیصله‌ها از سوی امارت اسلامی صورت بگیرند اما هر زمان که امارت اسلامی مسایل که باید فیصله صورت گیرد و با مردم شریک شوند در همان زمان سوال می‌شود که فلان کس شرکت داشته باشد و فلان فیصله شود.»

در این میان شماری از فعالان جامعه مدنی می‌گویند که این گونه نشست‌ها نمی‌توانند بر اوضاع کنونی کشور اثر گذار باشند.

ناجیه انوری، فعال مدنی، گفت:«این نشست بدون کدام نتیجه ملموس و محسوس و حل مشکلات فعلی مردم افغانستان که شامل بحران بشری، افت اقتصادی در کشور، عدم دسترسی دختران به مکاتب که در تمام کشورها به آن رسیده‌گی می‌شود پایان یافت.»

در نشست عالمان دین بانوان، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و سیاستگران مطرح کشور حضور نداشتند و در قطع نامه آن در باره بازگشایی مکتب‌های دختران چیزی گفته نشده است.

شهروندان: در نشست عالمان دین به خواست‌های مهم مردم توجه نشده است

به باور آنان نتیجه این نشست بیشتر به سود امارت اسلامی بوده است تا به سود مردم.

Thumbnail

پس از اعلام قطع نامه نشست عالمان دین، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که در این قطع نامه به خواست‌های مهم مردم پرداخته نشده است.

به باور آنان نتیجه این نشست بیشتر به سود امارت اسلامی بوده است تا به سود مردم.

مژده، باشنده کابل، گفت:«ما فکر می‌کردیم که در جرگه در باره حقوق زنان، اقتصاد و بیکاری صحبت خواهد شد اما نشد.»

اما شماری دیگر از شهروندان برخی از ماده‌های قطعنامه پایانی این نشست را به سود کشور می‌دانند و نیز سخنان برخی از مقام‌های امارت اسلامی را در باره برگشت مخالفان سیاسی حکومت سرپرست به کشور می‌ستایند.

احسان عثمانی، گفت:«سخنان ملا هبت‌الله بسیار خوب بود؛ به خصوص اینکه از مخالفان سیاسی خواست که به افغانستان بر گردند.»

رفیع الله، باشنده کابل، می‌گوید:«در امارت اسلامی امنیت آمده است و ما شکر گزار هستیم.»

در این میان شماری از آگاهان مسایل سیاسی با انتقاد از چگونه گی گزینش شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین می‌گویند که نتیجه این نشست نمی‌تواند حکومت سرپرست امارت اسلامی را در مساله به رسمیت شناخته شدن کمک نماید.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«از همی خاطر است که نمی‌شود در نتیجه این نشست کدام کشور افغانستان را به رسمیت بشناسد و این نشست تغییر را در حالت فعلی به وجود آورده نمی‌تواند.»

عبدالشکور صبوری، پژوهشگر، می‌گوید:«از نگاه مردمی، نماینده‌گان واقعی مردم در آن حضور نداشتند و شکل انتصابی داشت به خصوص تعداد اشخاص که با مفکوره طبقات بالای طالبان امروز سیاست می‌کنند هم نظر بودند و در این نشست گرد آمدند.»

دیدگاه امارت اسلامی را در این باره به دست آورده نتوانستیم اما پس از پایان این نشست، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت که این نشست به خواست عالمان دین برگزار شد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت:«نشستی نبود که فیصله‌ها از سوی امارت اسلامی صورت بگیرند اما هر زمان که امارت اسلامی مسایل که باید فیصله صورت گیرد و با مردم شریک شوند در همان زمان سوال می‌شود که فلان کس شرکت داشته باشد و فلان فیصله شود.»

در این میان شماری از فعالان جامعه مدنی می‌گویند که این گونه نشست‌ها نمی‌توانند بر اوضاع کنونی کشور اثر گذار باشند.

ناجیه انوری، فعال مدنی، گفت:«این نشست بدون کدام نتیجه ملموس و محسوس و حل مشکلات فعلی مردم افغانستان که شامل بحران بشری، افت اقتصادی در کشور، عدم دسترسی دختران به مکاتب که در تمام کشورها به آن رسیده‌گی می‌شود پایان یافت.»

در نشست عالمان دین بانوان، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و سیاستگران مطرح کشور حضور نداشتند و در قطع نامه آن در باره بازگشایی مکتب‌های دختران چیزی گفته نشده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره