Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض‌های گسترده در منطقه خودمختار قره‌قلپاقستان در ازبیکستان

کم از کم ۱۸ تن در ناارامی‌های اخیر در منطقهٔ خودمختار قره‌قلپاقستان در ازبیکستان، جان باختند و ۲۴۳ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

اعتراض‌ها در این منطقه پس از آن آغاز شدند که حکومت ازبیکستان تصمیم به تغییر قانون اساسی برای سلب شرایط خودمختاری این منطقه گرفته است.

مقام‌های امنیتی ازبیکستان گفته‌اند که آنان ۵۱۶ تن از اعتراض کننده‌گان را روز جمعه به هدف پراگنده ساختن اعتراض‌ها بازداشت کرده بودند که شمار زیادی از آنان دوباره رها شده‌اند.

بربنیاد گفته‌های مقام‌های ازبیکستانی، اعتراض کننده‌گان با راه‌اندازی اعتراض‌ها میخواستند ساختمان‌های‌ نهادهای دولتی را در مرکز قره‌قلپاقستان تصرف کنند.

قره‌قلپاقستان در سواحل دریای آرال قرار دارد که محل بودوباش اقلیت‌های قومیی ا‌ست که زبان آنان نزدیک به زبان کازاخستانی‌ها است.

اعتراض‌های گسترده در منطقه خودمختار قره‌قلپاقستان در ازبیکستان

بربنیاد گفته‌های مقام‌های ازبیکستانی، اعتراض کننده‌گان با راه‌اندازی اعتراض‌ها میخواستند ساختمان‌های‌ نهادهای دولتی را در مرکز قره‌قلپاقستان تصرف کنند.

Thumbnail

کم از کم ۱۸ تن در ناارامی‌های اخیر در منطقهٔ خودمختار قره‌قلپاقستان در ازبیکستان، جان باختند و ۲۴۳ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

اعتراض‌ها در این منطقه پس از آن آغاز شدند که حکومت ازبیکستان تصمیم به تغییر قانون اساسی برای سلب شرایط خودمختاری این منطقه گرفته است.

مقام‌های امنیتی ازبیکستان گفته‌اند که آنان ۵۱۶ تن از اعتراض کننده‌گان را روز جمعه به هدف پراگنده ساختن اعتراض‌ها بازداشت کرده بودند که شمار زیادی از آنان دوباره رها شده‌اند.

بربنیاد گفته‌های مقام‌های ازبیکستانی، اعتراض کننده‌گان با راه‌اندازی اعتراض‌ها میخواستند ساختمان‌های‌ نهادهای دولتی را در مرکز قره‌قلپاقستان تصرف کنند.

قره‌قلپاقستان در سواحل دریای آرال قرار دارد که محل بودوباش اقلیت‌های قومیی ا‌ست که زبان آنان نزدیک به زبان کازاخستانی‌ها است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره