Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اخراج نزدیک به ۵۰۰۰ مهاجر از ایران و پاکستان در ۳ روز

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید که نزدیک به ۵ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سه روز پسین اخراج شده‌اند.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که بیشتر این مهاجران پس از پایان طرح سرشماری از ایران اخراج شده‌اند.

اسدالله، یک مهاجر افغان در ایران، گفت: «چندین بار سفارت رفتم، با وجودیکه پول تذکره ام را داده‌ام، می‌گویند سایت بسته است و برو ما برای تان زنگ می‌زنیم. به مشکلات ما رسیدگی نمی‌کنند.»

رسول، مهاجر دیگر می‌گوید: «سفارت که می‌رویم، می‌گویند که برو یک ماه بعد بیا، اینجا از ما تذکره می‌خواهند.»

درهمین حال، دولت ایران از حکومت افغانستان می‌خواهد تا جلو ورود غیرقانونی افغان‌ها را به آن کشور بگیرد.

آصفه ستانکزی، نماینده مهاجرین افغان در ایران، گفت: «با پروسه سرشماری مهاجرین فاقد مدرک، اخراج‌های اجباری از سر گرفته شده است، چرا که از نظر دولت ایران کسانی که در سرشماری شرکت نکرده اند، غیرقانونی حساب می‌شوند.»

اما شماری از مهاجران افغان که در ثبت‌ نام و سرشماری دولت ایران شرکت کرده‌اند، می‌گویند در آینده نزدیک از خدمات امور بانکی و سایر خدمات در ایران بهره‌مند خواهند شد.

نصرت الله کاشنانی، افغان مقیم ایران، گفت: «کسانی که این برگه‌ها را دریافت کرده اند، از یک سری امتیازهای که به زودی اعلام خواهد شد مثل کارت بانکی، گرفتن سیم کارت، رفتن به مدرسه و مسایل دیگر استفاده خواهند کرد.»

این در حالی ‌است که پیش از این، سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف اخراج و پایان‌دادن به نقض حقوق پناهجویان افغان از سوی کشورهای میزبان به ویژه ایران و پاکستان شده بود.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان رقم دقیق اخراج شده‌ها در سه روز پسین از ایران و پاکستان را ۴۵۵۹ تن اعلام کرده است.

اخراج نزدیک به ۵۰۰۰ مهاجر از ایران و پاکستان در ۳ روز

درهمین حال، دولت ایران از حکومت افغانستان می‌خواهد تا جلو ورود غیرقانونی افغان‌ها را به آن کشور بگیرد.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید که نزدیک به ۵ هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سه روز پسین اخراج شده‌اند.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که بیشتر این مهاجران پس از پایان طرح سرشماری از ایران اخراج شده‌اند.

اسدالله، یک مهاجر افغان در ایران، گفت: «چندین بار سفارت رفتم، با وجودیکه پول تذکره ام را داده‌ام، می‌گویند سایت بسته است و برو ما برای تان زنگ می‌زنیم. به مشکلات ما رسیدگی نمی‌کنند.»

رسول، مهاجر دیگر می‌گوید: «سفارت که می‌رویم، می‌گویند که برو یک ماه بعد بیا، اینجا از ما تذکره می‌خواهند.»

درهمین حال، دولت ایران از حکومت افغانستان می‌خواهد تا جلو ورود غیرقانونی افغان‌ها را به آن کشور بگیرد.

آصفه ستانکزی، نماینده مهاجرین افغان در ایران، گفت: «با پروسه سرشماری مهاجرین فاقد مدرک، اخراج‌های اجباری از سر گرفته شده است، چرا که از نظر دولت ایران کسانی که در سرشماری شرکت نکرده اند، غیرقانونی حساب می‌شوند.»

اما شماری از مهاجران افغان که در ثبت‌ نام و سرشماری دولت ایران شرکت کرده‌اند، می‌گویند در آینده نزدیک از خدمات امور بانکی و سایر خدمات در ایران بهره‌مند خواهند شد.

نصرت الله کاشنانی، افغان مقیم ایران، گفت: «کسانی که این برگه‌ها را دریافت کرده اند، از یک سری امتیازهای که به زودی اعلام خواهد شد مثل کارت بانکی، گرفتن سیم کارت، رفتن به مدرسه و مسایل دیگر استفاده خواهند کرد.»

این در حالی ‌است که پیش از این، سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل خواهان توقف اخراج و پایان‌دادن به نقض حقوق پناهجویان افغان از سوی کشورهای میزبان به ویژه ایران و پاکستان شده بود.

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان رقم دقیق اخراج شده‌ها در سه روز پسین از ایران و پاکستان را ۴۵۵۹ تن اعلام کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره