Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهروندان افغانستان در پاکستان می‌توانند با شناسنامه به کشور برگردند

مقام‌های محلی در بندر تورخم می‌گویند که پس از توقف دو ماهه‌ رفت‌وآمد از این بندر از سوی پاکستان، اکنون شهروندان افغانستان اجازه یافته‌اند که با شناس‌نامه‌های شان به کشور برگردند.

این مقام‌ها می‌گویند که در دو روز پسین نزدیک به سه هزار تن به کشور برگشته‌اند.

این در حالی‌ست که دو روز پیش یک شهروند افغانستان پس از آن که از سوی نیروهای پاکستانی اجازه گذشتن از بندر را نیافت خودش را زیر یک موتر انداخت و جان داد.

در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دیده می‌شود که یک پیر مرد در آن سوی دروازه تورخم خودش را زیر موتر باربری می‌اندازد و جان می‌دهد.

سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که این مرد شهروند افغانستان بود و هنگامی که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان اجازه گذشتن از دروازه را به دست نیاورد خودکشی کرد. پس از این رویداد، پاکستان آن شهروندان افغانستان را که شناسنامه داشته اند اجازه داده است که از دروازه بگذرند و به افغانستان بیایند.

سيد غازی الله هاشمی، کمیسار تورخم، گفت: «در باره این موضوع بار بار گفت‌وگو کردیم که افغانان با تذکره بتوانند به افغانستان بیایند.»

از سوی دیگر، کسانی که تازه با شناسنامه‌های شان به کشور برگشته اند از مشکلات در برابر برگشت کننده‌گان سخن می‌گویند.

ایمل، مسافر برگشته از پاکستان، می‌گوید:«چهار ماه میشد که پاکستان رفته بودم؛ مریض بودم؛ مشکلات زیاد بود؛ از آنسو که میایید پیسه می‌خواهند و سر افغانان زیاد ظلم است.»

از سوی دیگر بیمارانی که در تورخم استند و می‌خواهند برای درمان به پاکستان بروند می‌گویند که ماه‌ها انتظار می‌کشند تا ویزای پاکستان را به دست بیاورند.

محمد آصف، از نزدیکان یک بیمار، گفت: «ما پاکستان می‌رویم؛ از ما پاسپورت می‌خواهند؛ ما این توانایی را نداریم که پاسپورت بگیریم و ویزا بگیریم.»

عبدالغنی، بیمار، گفت:«اگر از طرف دولت های هر دو کشور یک اقدام صورت بگیرد که همین مریض‌ها را با تذکره افغانستان اجازه بدهند خوب می‌شود.»

در همین حال، باشنده‌گان هر سوی تورخم از کابل و اسلام آباد می‌خواهند که برای رفت وآمد شان سهولت‌هایی را به میان آورند.

شهروندان افغانستان در پاکستان می‌توانند با شناسنامه به کشور برگردند

در همین حال، باشنده‌گان هر سوی تورخم از کابل و اسلام آباد می‌خواهند که برای رفت وآمد شان سهولت‌هایی را به میان آورند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های محلی در بندر تورخم می‌گویند که پس از توقف دو ماهه‌ رفت‌وآمد از این بندر از سوی پاکستان، اکنون شهروندان افغانستان اجازه یافته‌اند که با شناس‌نامه‌های شان به کشور برگردند.

این مقام‌ها می‌گویند که در دو روز پسین نزدیک به سه هزار تن به کشور برگشته‌اند.

این در حالی‌ست که دو روز پیش یک شهروند افغانستان پس از آن که از سوی نیروهای پاکستانی اجازه گذشتن از بندر را نیافت خودش را زیر یک موتر انداخت و جان داد.

در تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دیده می‌شود که یک پیر مرد در آن سوی دروازه تورخم خودش را زیر موتر باربری می‌اندازد و جان می‌دهد.

سفارت افغانستان در پاکستان می‌گوید که این مرد شهروند افغانستان بود و هنگامی که از سوی نیروهای امنیتی پاکستان اجازه گذشتن از دروازه را به دست نیاورد خودکشی کرد. پس از این رویداد، پاکستان آن شهروندان افغانستان را که شناسنامه داشته اند اجازه داده است که از دروازه بگذرند و به افغانستان بیایند.

سيد غازی الله هاشمی، کمیسار تورخم، گفت: «در باره این موضوع بار بار گفت‌وگو کردیم که افغانان با تذکره بتوانند به افغانستان بیایند.»

از سوی دیگر، کسانی که تازه با شناسنامه‌های شان به کشور برگشته اند از مشکلات در برابر برگشت کننده‌گان سخن می‌گویند.

ایمل، مسافر برگشته از پاکستان، می‌گوید:«چهار ماه میشد که پاکستان رفته بودم؛ مریض بودم؛ مشکلات زیاد بود؛ از آنسو که میایید پیسه می‌خواهند و سر افغانان زیاد ظلم است.»

از سوی دیگر بیمارانی که در تورخم استند و می‌خواهند برای درمان به پاکستان بروند می‌گویند که ماه‌ها انتظار می‌کشند تا ویزای پاکستان را به دست بیاورند.

محمد آصف، از نزدیکان یک بیمار، گفت: «ما پاکستان می‌رویم؛ از ما پاسپورت می‌خواهند؛ ما این توانایی را نداریم که پاسپورت بگیریم و ویزا بگیریم.»

عبدالغنی، بیمار، گفت:«اگر از طرف دولت های هر دو کشور یک اقدام صورت بگیرد که همین مریض‌ها را با تذکره افغانستان اجازه بدهند خوب می‌شود.»

در همین حال، باشنده‌گان هر سوی تورخم از کابل و اسلام آباد می‌خواهند که برای رفت وآمد شان سهولت‌هایی را به میان آورند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره