Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش پرچاوی برق در پایتخت همزمان با افزایش گرما

برخی از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که بسیاری وقت‌ها برق شان پرچاو است و مردم از این رهگذر با مشکل جدی روبه‌رو هستند.

باشنده‌گان پایتخت با انتقاد از پرچاوی‌های دوامدار برق می‌گویند که در یک شبانه روز، تا دو ساعت برق دارند و در نبود برق گرمای زیاد آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

در همین حال، باشنده‌گان پایتخت می‌گویند با آنکه برق ندارند اما پول صرفیه برق شان در مقایسه با گذشته دو برابر شده است.

نجیب، باشنده کابل، گفت:«یکی از چالش های مهم که در باره برق است؛ در ۲۴ ساعت شاید یک و نیم ساعت تا دو ساعت برق داشته باشیم و مردم از طرف شب که بسیار گرمی است خواب مکمل ندارند.»

باشنده دیگر کابل، می گوید:«چشم خود را که باز میکنیم برق نیست.»

از سوی هم شماری از دانشجویان می‌گویند که به علت کمبود برق، نمی توانند برای آزمون های شان آماده گی بگیرند.

حسیب، دانشجو، می گوید:«امتحان های فاینل ما هم است؛ شب ما می خواهیم درس بخوانیم برق یک بار میره یک بار می آید؛ نمی توانیم به گونه دوامدار درس بخوانیم و از طرف روز که اصلا برق نیست.»

در این میان مسوولان شرکت برشنا میگویند که میزان تولید برق در ماهیپر و نغلو کاهش یافته است.

عزت الله قانت، آمر نشرات و آگاهی عامه شرکت برشنا، گفت:«با گرم شدن هوا تقاضا برای برق در تمام کشور بیشتر شده است و این مشکل مانند فصل زمستان ما را مجبور کرده است که با تطبیق پرچاوی برق را در تمامی مناطق تقسیم کنیم.»

بیش از هشتاد درصد برق مورد نیاز کشور از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از دوصد و پنجاه میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه می‌پردازد.

افزایش پرچاوی برق در پایتخت همزمان با افزایش گرما

از سوی هم، شماری از دانش‌جویان می‌گویند که به علت کمبود برق، نمی‌توانند برای آزمون‌های شان آماده‌گی بگیرند.

تصویر بندانگشتی

برخی از باشنده‌گان شهر کابل می‌گویند که بسیاری وقت‌ها برق شان پرچاو است و مردم از این رهگذر با مشکل جدی روبه‌رو هستند.

باشنده‌گان پایتخت با انتقاد از پرچاوی‌های دوامدار برق می‌گویند که در یک شبانه روز، تا دو ساعت برق دارند و در نبود برق گرمای زیاد آنان را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

در همین حال، باشنده‌گان پایتخت می‌گویند با آنکه برق ندارند اما پول صرفیه برق شان در مقایسه با گذشته دو برابر شده است.

نجیب، باشنده کابل، گفت:«یکی از چالش های مهم که در باره برق است؛ در ۲۴ ساعت شاید یک و نیم ساعت تا دو ساعت برق داشته باشیم و مردم از طرف شب که بسیار گرمی است خواب مکمل ندارند.»

باشنده دیگر کابل، می گوید:«چشم خود را که باز میکنیم برق نیست.»

از سوی هم شماری از دانشجویان می‌گویند که به علت کمبود برق، نمی توانند برای آزمون های شان آماده گی بگیرند.

حسیب، دانشجو، می گوید:«امتحان های فاینل ما هم است؛ شب ما می خواهیم درس بخوانیم برق یک بار میره یک بار می آید؛ نمی توانیم به گونه دوامدار درس بخوانیم و از طرف روز که اصلا برق نیست.»

در این میان مسوولان شرکت برشنا میگویند که میزان تولید برق در ماهیپر و نغلو کاهش یافته است.

عزت الله قانت، آمر نشرات و آگاهی عامه شرکت برشنا، گفت:«با گرم شدن هوا تقاضا برای برق در تمام کشور بیشتر شده است و این مشکل مانند فصل زمستان ما را مجبور کرده است که با تطبیق پرچاوی برق را در تمامی مناطق تقسیم کنیم.»

بیش از هشتاد درصد برق مورد نیاز کشور از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود و افغانستان از رهگذر واردات برق، سالانه بیش از دوصد و پنجاه میلیون دالر به کشورهای آسیای میانه می‌پردازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره