Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد از باز نشدن مکتب‌های دختران

شماری از شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای بازگشایی مکتب‌های دختران، راهکار مشخصی در‌ دست بگیرد.

محمد داوود حقیار و محمد خان رستم‌خیل، دو تن از شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین که تازه به ولایت‌های شان برگشته‌اند، می‌گویند که آموزش بر زن و مرد بربنیاد آموزه‌های دین اسلام، فرض است. آنان از اینکه در نشست عالمان دین به باز شدن مکتب‌های دختران پرداخته نشد، انتقاد می‌کنند.

محمد داوود حقیار می‌افزاید که برای شماری از نماینده‌گان و بزرگان اقوام، فرصت سخنرانی داده نشد.

محمد داوود حقیار، شرکت کننده نشست عالمان دین از کاپیسا، گفت: «مردمی که رفته بودند سرنوشت افغانستان را معلوم کنند که در سرنوست افغانستان دوازده ماده بود، یکی هم تعلیم زنان بود که در شریعت اسلام داده شود.»

محمد خان رستم‌خیل، شرکت کننده نشست عالمان دین از کاپیسا، می‌گوید: «به چند ولایت نوبت نرسید؛ پنجشیر، پروان، کاپیسا و لغمان، پنج یا شش ولایت چرا که نفوس زیاد بود.»

کریم الله وثیق، رییس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا، در این باره گفت: «بیست و چهار تن علمای کرام، بزرگان قوم، متنفذین شرکت کردند، چیزی که خواسته‌های مردم کاپیسا بود، بزرگان امارت اسلامی و سخنرانی کردن به همین دلیل به همان اکتفا شد.»

جلوگیری از رفتن دختران دانش‌آموز به مکتب انتقاد های درونی و بیرونی را به دنبال داشته است.

در همین حال، دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بی درنگ دروازه‌ مکتب‌های دختران را باز کنند.  

نادیه، یک دانش‌آموز، می‌گوید: «حق تحصیل ما غصب شده، حق کار و حق تعلیم و حق زنده‌گی را نداریم.»

سونیا، دانش‌آموز دیگر، گفت: «انگیزه ما خیلی پایین آمده، باید به ما توجه صورت گیرد و اگر نه نیمی از پیکر جامعه از بین می‌رود.»

پیش از این امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته برای بازگشایی مکتب‌ها سخن گفته بود، اما با آنکه چندین ماه از ایجاد این کمیته می‌گذرد، تاکنون سرنوشت آموزش دختران دانش‌آموز ناروشن است. 

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «قبلا در روزهای اول که از سوی وزارت معارف اعلامیه پخش شد، ما هنوزهم به همان اعلامیه اکتفا می‌کنیم.»

از سویی هم، روزنامه پاکستانی "اکسپرس تریبون" به نقل از یک مقام آن کشور نوشته است که ده تا دوازده کشور در ماه مارچ میلادی در آستانه به رسمیت شناختن امارت اسلامی بودند، اما به علت بسته ماندن مکتب‌های دختران و پابند نبودن امارت اسلامی به تعهدات‌اش، این کشورها از موضوع به رسمیت شناختن صرف نظر کردند.

انتقاد از باز نشدن مکتب‌های دختران

در همین حال، دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بی درنگ دروازه‌ مکتب‌های دختران را باز کنند.  

تصویر بندانگشتی

شماری از شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین از امارت اسلامی می‌خواهند تا برای بازگشایی مکتب‌های دختران، راهکار مشخصی در‌ دست بگیرد.

محمد داوود حقیار و محمد خان رستم‌خیل، دو تن از شرکت کننده‌گان نشست عالمان دین که تازه به ولایت‌های شان برگشته‌اند، می‌گویند که آموزش بر زن و مرد بربنیاد آموزه‌های دین اسلام، فرض است. آنان از اینکه در نشست عالمان دین به باز شدن مکتب‌های دختران پرداخته نشد، انتقاد می‌کنند.

محمد داوود حقیار می‌افزاید که برای شماری از نماینده‌گان و بزرگان اقوام، فرصت سخنرانی داده نشد.

محمد داوود حقیار، شرکت کننده نشست عالمان دین از کاپیسا، گفت: «مردمی که رفته بودند سرنوشت افغانستان را معلوم کنند که در سرنوست افغانستان دوازده ماده بود، یکی هم تعلیم زنان بود که در شریعت اسلام داده شود.»

محمد خان رستم‌خیل، شرکت کننده نشست عالمان دین از کاپیسا، می‌گوید: «به چند ولایت نوبت نرسید؛ پنجشیر، پروان، کاپیسا و لغمان، پنج یا شش ولایت چرا که نفوس زیاد بود.»

کریم الله وثیق، رییس اطلاعات و فرهنگ کاپیسا، در این باره گفت: «بیست و چهار تن علمای کرام، بزرگان قوم، متنفذین شرکت کردند، چیزی که خواسته‌های مردم کاپیسا بود، بزرگان امارت اسلامی و سخنرانی کردن به همین دلیل به همان اکتفا شد.»

جلوگیری از رفتن دختران دانش‌آموز به مکتب انتقاد های درونی و بیرونی را به دنبال داشته است.

در همین حال، دانش‌آموزان دختر از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بی درنگ دروازه‌ مکتب‌های دختران را باز کنند.  

نادیه، یک دانش‌آموز، می‌گوید: «حق تحصیل ما غصب شده، حق کار و حق تعلیم و حق زنده‌گی را نداریم.»

سونیا، دانش‌آموز دیگر، گفت: «انگیزه ما خیلی پایین آمده، باید به ما توجه صورت گیرد و اگر نه نیمی از پیکر جامعه از بین می‌رود.»

پیش از این امارت اسلامی از ایجاد یک کمیته برای بازگشایی مکتب‌ها سخن گفته بود، اما با آنکه چندین ماه از ایجاد این کمیته می‌گذرد، تاکنون سرنوشت آموزش دختران دانش‌آموز ناروشن است. 

بلال کریمی، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «قبلا در روزهای اول که از سوی وزارت معارف اعلامیه پخش شد، ما هنوزهم به همان اعلامیه اکتفا می‌کنیم.»

از سویی هم، روزنامه پاکستانی "اکسپرس تریبون" به نقل از یک مقام آن کشور نوشته است که ده تا دوازده کشور در ماه مارچ میلادی در آستانه به رسمیت شناختن امارت اسلامی بودند، اما به علت بسته ماندن مکتب‌های دختران و پابند نبودن امارت اسلامی به تعهدات‌اش، این کشورها از موضوع به رسمیت شناختن صرف نظر کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره