Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بایدن خواهان حذف افغانستان از فهرست متحدان اصلی غیرناتوی امریکا شد

جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا در نامه‌ی که به مجلس نماینده‌گان و مجلس سنای این کشور فرستاده است، از اعضای این دو مجلس خواسته است که نام افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیرناتو بیرون بکشند.

کاخ سفید‌ با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که جو بایدن، رییس جمهور این کشور در نامه‌یی از کانگرس خواسته است که نام افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیرناتوی امریکا بیرون بکشند.

در این نامه به نقل از رییس جمهور بایدن آمده است: «بر بنیاد بند ۵۱۷  قانون کمک خارجی ۱۹۶۱ من تصمیم خود را در باره بیرون کشیدن نام افغانستان همچون متحد اصلی غیرناتو ارایه می‌کنم.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت خارجه امریکا با بیرون شدن نام افغانستان از فهرست متحدان اصلی غیر ناتوی ایالات متحده امریکا، این کشور پس از این هژده متحد اصلی غیر ناتو خواهد داشت و واشنگتن با این کشورها در بخشهای دفاعی، نظامی - امنیتی و اقتصادی کمک خواهد کرد؛ پاکستانی یکی از این کشورها است.

سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «نزدیکی امارت اسلامی با کشورهای همچون روسیه، ایران و کشورهای دیگر سبب سرد شدن روابط امارت اسلامی با امریکا شده است که بایدن این گونه تصمیم را گرفته است.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی از راه سیاست متوازن با تمامی کشورها به پیش خواهد رفت.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما نمی‌خواهیم زیر عنوان که افغانان از آن خاطره خوش ندارند باشیم؛ ما از راه دیپلوماتیک و سیاست متوازن با جهان به پیش خواهیم رفت.»

از سوی هم، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که هنوز بسیار زود است که جهان در باره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد.

وزارت خارجه امریکا می‌گوید با آنکه شماری از کشورها روند عادی‌سازی روابط شان را با طالبان آغاز کرده اند اما هنوز زود است که جهان در باره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد.

دونالد لو، معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، گفت: «فکر کنم که در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو، بیجینگ و ایران در این زمینه وجود دارد و آن اینکه بسیار زود است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان فکر شود.»

ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی افغانستان را در فهرست متحدان اصلی غیر ناتوی این کشور جا داده بود.

بایدن خواهان حذف افغانستان از فهرست متحدان اصلی غیرناتوی امریکا شد

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی از راه سیاست متوازن با تمامی کشورها به پیش خواهد رفت.

تصویر بندانگشتی

جوبایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا در نامه‌ی که به مجلس نماینده‌گان و مجلس سنای این کشور فرستاده است، از اعضای این دو مجلس خواسته است که نام افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیرناتو بیرون بکشند.

کاخ سفید‌ با پخش خبرنامه‌یی می‌گوید که جو بایدن، رییس جمهور این کشور در نامه‌یی از کانگرس خواسته است که نام افغانستان را از فهرست متحدان اصلی غیرناتوی امریکا بیرون بکشند.

در این نامه به نقل از رییس جمهور بایدن آمده است: «بر بنیاد بند ۵۱۷  قانون کمک خارجی ۱۹۶۱ من تصمیم خود را در باره بیرون کشیدن نام افغانستان همچون متحد اصلی غیرناتو ارایه می‌کنم.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت خارجه امریکا با بیرون شدن نام افغانستان از فهرست متحدان اصلی غیر ناتوی ایالات متحده امریکا، این کشور پس از این هژده متحد اصلی غیر ناتو خواهد داشت و واشنگتن با این کشورها در بخشهای دفاعی، نظامی - امنیتی و اقتصادی کمک خواهد کرد؛ پاکستانی یکی از این کشورها است.

سید جواد حسینی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «نزدیکی امارت اسلامی با کشورهای همچون روسیه، ایران و کشورهای دیگر سبب سرد شدن روابط امارت اسلامی با امریکا شده است که بایدن این گونه تصمیم را گرفته است.»

در این میان، امارت اسلامی می‌گوید که حکومت کنونی از راه سیاست متوازن با تمامی کشورها به پیش خواهد رفت.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما نمی‌خواهیم زیر عنوان که افغانان از آن خاطره خوش ندارند باشیم؛ ما از راه دیپلوماتیک و سیاست متوازن با جهان به پیش خواهیم رفت.»

از سوی هم، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می‌گوید که هنوز بسیار زود است که جهان در باره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد.

وزارت خارجه امریکا می‌گوید با آنکه شماری از کشورها روند عادی‌سازی روابط شان را با طالبان آغاز کرده اند اما هنوز زود است که جهان در باره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم بگیرد.

دونالد لو، معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، گفت: «فکر کنم که در واقع اجماع جهانی به شمول مسکو، بیجینگ و ایران در این زمینه وجود دارد و آن اینکه بسیار زود است که در مورد به رسمیت شناختن طالبان فکر شود.»

ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۲ میلادی افغانستان را در فهرست متحدان اصلی غیر ناتوی این کشور جا داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره