Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگوها درباره سپردن بخش فنی حریم هوایی کشور به یک شرکت اماراتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که برای واگذاری بخش فنی حریم هوایی کشور به یک شرکت امارات متحده عربی در حال گفت‌وگو است.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که این قرارداد با درنظرداشت منافع ملی کشور به یکی از شرکت‌های معتبر جهانی واگذار خواهد شد.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «ما با امارات متحده عربی با شرکت‌های شان در حال گفت‌وگو استیم اما این گفت وگوها نهایی نشده اند.»

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌افزاید که در قرارداد حریم هوایی کشور، اداره رادارها، آموزش کارمندان و خریداری تجهیزات مورد نیاز نیز شامل استند.

امام الدین احمدی می‌افزاید: «در کنترول حریم هوایی بخش فنی کنترول رادار است؛ این که مدیریت آن را کی می کند؛ کدام هواپیما را جازه دهد کدام را اجازه ندهد؛ بر میگردد به بخش مدیریت که بدست خودمان است.»

امارات متحده عربی تلاش دارد تا قرارداد ارائه خدمات تمامی بخش‌های میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر افغانستان را به عهده بگیرد.

از سوی هم، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کابل و امارات متحده عربی در آستانه توافقی استند که بربنیاد آن ماموریت کامل میدان‌های هوایی افغانستان به یکی از شرکت‌های امارات متحده عربی واگذار خواهد شد.

رویترز نگاشته که اداره میدان‌های هوایی افغانستان از سوی امارات متحده عربی از انزوای افغانستان در سطح جهانی خواهد کاست.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «شرکت‌های هوانوردی کلان که در حقیقت اعتبار بین‌المللی دارند که از جانب سازمان هوانوردی بین المللی فوق العاده مورد تامین قرار می گیرند ما از این لحاظ فایده کرده ایم اما نقص این است که انحصار می شود.»

سید نورالله راغی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «اول این کشور رقیب منطقوی خود یعنی قطر را در افغانستان پس زد؛ دوم از موقعیت افغانستان در برابر خصم منطقه یی خود ایران که با این کشور اختلاف مرزی دارد استفاده میکند.»

در این میان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که قرارداد حریم هوایی کشور سبب آغاز پروازهای شرکت های بزرگ هوانوردی خواهد شد.

خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «برای ما مفید است؛ هم به دهیلزهوایی هم به مسافران هم برای انتقال فرآورده های کشاورزی مانند میوه، قالین بسیار مفید است.»

انتظار می‌رود که با نهایی شدن قرارداد بخش فنی حریم هوایی کشور شرکت‌های هوانوردی امارات متحده عربی پروازهای شان را به کابل نیز از سر گیرند.

در حال حاضر شرکت «گاک» امارات متحده عربی قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر کشور را بدست دارد.

گفت‌وگوها درباره سپردن بخش فنی حریم هوایی کشور به یک شرکت اماراتی

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کابل و امارات در آستانه توافقی استند که بربنیاد آن ماموریت کامل میدان‌های هوایی افغانستان به یکی از شرکت‌های آن کشور واگذار خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که برای واگذاری بخش فنی حریم هوایی کشور به یک شرکت امارات متحده عربی در حال گفت‌وگو است.

سخنگوی این وزارت می‌افزاید که این قرارداد با درنظرداشت منافع ملی کشور به یکی از شرکت‌های معتبر جهانی واگذار خواهد شد.

امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، گفت: «ما با امارات متحده عربی با شرکت‌های شان در حال گفت‌وگو استیم اما این گفت وگوها نهایی نشده اند.»

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌افزاید که در قرارداد حریم هوایی کشور، اداره رادارها، آموزش کارمندان و خریداری تجهیزات مورد نیاز نیز شامل استند.

امام الدین احمدی می‌افزاید: «در کنترول حریم هوایی بخش فنی کنترول رادار است؛ این که مدیریت آن را کی می کند؛ کدام هواپیما را جازه دهد کدام را اجازه ندهد؛ بر میگردد به بخش مدیریت که بدست خودمان است.»

امارات متحده عربی تلاش دارد تا قرارداد ارائه خدمات تمامی بخش‌های میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر افغانستان را به عهده بگیرد.

از سوی هم، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کابل و امارات متحده عربی در آستانه توافقی استند که بربنیاد آن ماموریت کامل میدان‌های هوایی افغانستان به یکی از شرکت‌های امارات متحده عربی واگذار خواهد شد.

رویترز نگاشته که اداره میدان‌های هوایی افغانستان از سوی امارات متحده عربی از انزوای افغانستان در سطح جهانی خواهد کاست.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «شرکت‌های هوانوردی کلان که در حقیقت اعتبار بین‌المللی دارند که از جانب سازمان هوانوردی بین المللی فوق العاده مورد تامین قرار می گیرند ما از این لحاظ فایده کرده ایم اما نقص این است که انحصار می شود.»

سید نورالله راغی، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید: «اول این کشور رقیب منطقوی خود یعنی قطر را در افغانستان پس زد؛ دوم از موقعیت افغانستان در برابر خصم منطقه یی خود ایران که با این کشور اختلاف مرزی دارد استفاده میکند.»

در این میان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که قرارداد حریم هوایی کشور سبب آغاز پروازهای شرکت های بزرگ هوانوردی خواهد شد.

خانجان الکوزی، عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، گفت: «برای ما مفید است؛ هم به دهیلزهوایی هم به مسافران هم برای انتقال فرآورده های کشاورزی مانند میوه، قالین بسیار مفید است.»

انتظار می‌رود که با نهایی شدن قرارداد بخش فنی حریم هوایی کشور شرکت‌های هوانوردی امارات متحده عربی پروازهای شان را به کابل نیز از سر گیرند.

در حال حاضر شرکت «گاک» امارات متحده عربی قرارداد خدمات زمینی و امنیت هوانوردی میدان هوایی کابل و چهار میدان هوایی دیگر کشور را بدست دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره