Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن هشت عضو یک خانواده در سیلاب‌های نورستان

مقام‌های محلی و باشنده نورستان می‌گویند که هشت عضو یک خانواده در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت جان باخته‌اند.

به گفته مقام‌ها، سیلاب‌های اخیر زیان‌های مالی و تلفات جانی به بار آورده و سبب مسدود شدن راه‌ها در ولایت‌های کنر و نورستان نیز شده است. 

این رویداد طبیعی در روستای کوردر در ولسوالی "واما" به وقوع پیوسته است.

قاری میرزا، گواه رویداد، گفت: «تمام اعضای یک خانواده با اطفال و خانم از بین رفتند تنها پدر خانواده زنده مانده است دیگر تمام هشت عضو خانواده جان باخته اند.»

باشنده‌گان محل می‌گویند که در نتیجه این سیلاب‌ها پل ارتباطی میان ولایت‌های نورستان و کنر ویران شده است که با ویران شدن این پل، راه رفت‌وآمد میان باشنده‌گان این دو ولایت نیز قطع شده است.

حبیب‌الله، باشنده نورستان، گفت: «تقاضای ما از حکومت همین است که پیش از عید حداقل راه را بسازند تا بجای پل ویران شده ما بتوانیم از آن عبور و مرور کنیم.»

سیف‌ا‌لدین لتون، سخنگوی والی نورستان، گفت: «کارمندان امارت اسلامی در نورستان به ساحه رفتن و با مردم کمک کردند و سروی مردم جریان دارند در مورد پل رییس فواید عامه، والی نورستان با مرکز به تماس هستند با هماهنگی ولایت کنر کوشش دارند به زودترین فرصت جاده را به روی مسافرین باز نمایند.»

مقام‌های محلی نورستان می‌گویند که صد‌ها جریب زمین کشاورزی در نتیجه سرازیر شدن پی‌هم سیلاب‌های دو روزه، تخریب شده اند و نیز ده‌ها خانه ویران شده اند.

جان باختن هشت عضو یک خانواده در سیلاب‌های نورستان

مقام‌های محلی نورستان می‌گویند که صد‌ها جریب زمین کشاورزی در نتیجه سرازیر شدن پی‌هم سیلاب‌های دو روزه، تخریب شده اند و نیز ده‌ها خانه ویران شده اند.

Thumbnail

مقام‌های محلی و باشنده نورستان می‌گویند که هشت عضو یک خانواده در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در این ولایت جان باخته‌اند.

به گفته مقام‌ها، سیلاب‌های اخیر زیان‌های مالی و تلفات جانی به بار آورده و سبب مسدود شدن راه‌ها در ولایت‌های کنر و نورستان نیز شده است. 

این رویداد طبیعی در روستای کوردر در ولسوالی "واما" به وقوع پیوسته است.

قاری میرزا، گواه رویداد، گفت: «تمام اعضای یک خانواده با اطفال و خانم از بین رفتند تنها پدر خانواده زنده مانده است دیگر تمام هشت عضو خانواده جان باخته اند.»

باشنده‌گان محل می‌گویند که در نتیجه این سیلاب‌ها پل ارتباطی میان ولایت‌های نورستان و کنر ویران شده است که با ویران شدن این پل، راه رفت‌وآمد میان باشنده‌گان این دو ولایت نیز قطع شده است.

حبیب‌الله، باشنده نورستان، گفت: «تقاضای ما از حکومت همین است که پیش از عید حداقل راه را بسازند تا بجای پل ویران شده ما بتوانیم از آن عبور و مرور کنیم.»

سیف‌ا‌لدین لتون، سخنگوی والی نورستان، گفت: «کارمندان امارت اسلامی در نورستان به ساحه رفتن و با مردم کمک کردند و سروی مردم جریان دارند در مورد پل رییس فواید عامه، والی نورستان با مرکز به تماس هستند با هماهنگی ولایت کنر کوشش دارند به زودترین فرصت جاده را به روی مسافرین باز نمایند.»

مقام‌های محلی نورستان می‌گویند که صد‌ها جریب زمین کشاورزی در نتیجه سرازیر شدن پی‌هم سیلاب‌های دو روزه، تخریب شده اند و نیز ده‌ها خانه ویران شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره