Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر ا.ا از به میان آمدن نظام صد در صد اسلامی در افغانستان خبرمیدهد

مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در سخنرانی اش در مسجد عیدگاه کندهار می گوید که در آینده نزدیک نظام صد در صد اسلامی در افغانستان به میان خواهد آمد.

وی می افزاید تمامی قانون های که در حکومت های گذشته افغانستان تصویب و عملی شده اند و به گفته وی شرعی نبوده اند ملغا ساخته خواهند شد.

رهبر امارت اسلامی از مردم می خواهد که از نظام کنونی در افغانستان پشتیبانی نمایند و قوانین شرعی را رعایت کنند.

مولوی هبت الله آخند زاده، رهبر امارت اسلامی، می گوید:«لایحه های تمامی وزارت خانه های دوره اشرف غنی و کرزی و یاهم بیست سال گذشته را خواسته ام؛ به عالمان دین گذاشته ام و از آن بازدید می‌کنیم؛ آن چیزهای که غیر شرعی استند و به نفع مردم نیستند را حذف می‌کنیم و یک نظام خالص شرعی می‌سازیم.»

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«جامعه جهانی مخالف حکومت اسلامی نیست؛ به شرط اینکه واقعاً یک حکومت اسلامی باشد؛ یک نظم سیاسی باشد و یک حکومت قانون مند باشد تاکنون همیشه به گفتار بوده است؛ طالبان نتواستند یک میکانیزم درست و ملی و یک حکومت که مورد تایید مردم باشد و یا یک حکومت مردمی بسازند.»

همزمان با این نماز عید قربان در کابل با حضور ملامحمد حسن آخند، رییس‌الوزرای امارت اسلامی، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرا، اعضای کابینه و شمار دیگر از مقام های غیرنظامی و نظامی امارت اسلامی در مسجد جامع ارگ برگزار شد.

رییس الوزرا با انتقاد از بسته ماندن دارایی های افغانستان از سوی امریکا از مخالفان امارت اسلامی میخواهد که با استفاده از فرمان عفو عمومی به کشور برگردند.

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا، گفت:«تو چه میخواهی؟ کمیسیون آماده شده است؛ فرصت مساعد شده است چرا زنده گی دنیا و آخرت را خراب می‌کنید؛ برای چه؟ چه می خواهید؟.»

پیش از این رهبر امارت اسلامی در یک پیام به مناسبت فرا رسیدن عید قربان از کشورهای دیگر خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و باید با حکومت کنونی تعامل داشته باشند.

رهبر ا.ا از به میان آمدن نظام صد در صد اسلامی در افغانستان خبرمیدهد

رهبر امارت اسلامی از مردم می خواهد که از نظام کنونی در افغانستان پشتیبانی نمایند و قوانین شرعی را رعایت کنند.

تصویر بندانگشتی

مولوی هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی در سخنرانی اش در مسجد عیدگاه کندهار می گوید که در آینده نزدیک نظام صد در صد اسلامی در افغانستان به میان خواهد آمد.

وی می افزاید تمامی قانون های که در حکومت های گذشته افغانستان تصویب و عملی شده اند و به گفته وی شرعی نبوده اند ملغا ساخته خواهند شد.

رهبر امارت اسلامی از مردم می خواهد که از نظام کنونی در افغانستان پشتیبانی نمایند و قوانین شرعی را رعایت کنند.

مولوی هبت الله آخند زاده، رهبر امارت اسلامی، می گوید:«لایحه های تمامی وزارت خانه های دوره اشرف غنی و کرزی و یاهم بیست سال گذشته را خواسته ام؛ به عالمان دین گذاشته ام و از آن بازدید می‌کنیم؛ آن چیزهای که غیر شرعی استند و به نفع مردم نیستند را حذف می‌کنیم و یک نظام خالص شرعی می‌سازیم.»

جاوید سنگدل، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«جامعه جهانی مخالف حکومت اسلامی نیست؛ به شرط اینکه واقعاً یک حکومت اسلامی باشد؛ یک نظم سیاسی باشد و یک حکومت قانون مند باشد تاکنون همیشه به گفتار بوده است؛ طالبان نتواستند یک میکانیزم درست و ملی و یک حکومت که مورد تایید مردم باشد و یا یک حکومت مردمی بسازند.»

همزمان با این نماز عید قربان در کابل با حضور ملامحمد حسن آخند، رییس‌الوزرای امارت اسلامی، مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرا، اعضای کابینه و شمار دیگر از مقام های غیرنظامی و نظامی امارت اسلامی در مسجد جامع ارگ برگزار شد.

رییس الوزرا با انتقاد از بسته ماندن دارایی های افغانستان از سوی امریکا از مخالفان امارت اسلامی میخواهد که با استفاده از فرمان عفو عمومی به کشور برگردند.

ملا محمد حسن آخند، رییس الوزرا، گفت:«تو چه میخواهی؟ کمیسیون آماده شده است؛ فرصت مساعد شده است چرا زنده گی دنیا و آخرت را خراب می‌کنید؛ برای چه؟ چه می خواهید؟.»

پیش از این رهبر امارت اسلامی در یک پیام به مناسبت فرا رسیدن عید قربان از کشورهای دیگر خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و باید با حکومت کنونی تعامل داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره