Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل نقض حقوق بشر را در افغانستان با تصویب یک قطعنامه نکوهش کرد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ یی نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان را در افغانستان نکوهش می‌کند.

اعضای این نهاد از سازمان ملل متحد می خواهند که برای به دست آوردن حقوق زنان در افغانستان کمک های جهانی را مشروط به فشار بر طالبان بسازد.

در این قطع نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کابل خواسته شده است که به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پایان دهند و به دختران و زنان حق کار و آموزش را فراهم بسازند.

در این قطع نامه آمده است:«از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی به ویژه برای زنان و دختران بدتر شده است؛ تدابیر محدود کننده که از سوی طالبان وضع شده اند آنان را در جامعه افغانستان ناپدید کرده اند.»

این قطعنامه که با پشتیبانی ده‌ها کشور به تصویب رسیده است با استقبال مقام های سازمان ملل متحد و اعضای اتحادیه اروپا رو به رو شده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، گفت:«این قطعنامه به طالبان این پیام را می رساند که از اقدامات سلب کننده حقوق دختران و زنان دست بکشند و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوباره فرصتی را برای زنان افغانستان فراهم می کند که نگرانی های شان را در میان بگذارند تا این شورا اقدام نماید.»

در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشر در پیام عیدی اش از اوضاع حقوق بشری زنان افغانستان نگرانی کرده است و از جهان اسلام خواسته است که زنان افغانستان را پشتیبانی نماید.
رینا امیری می گوید که زنان و دختران افغانستان با افراطی‌ترین محدودیت‌ها در جهان روبه‌رو استند.

حکیمه، فعال حقوق زن، گفت:«از سازمان ملل میخواهیم تا روش دیگر را از بهر فشار آوردن بر طالبان روی دست بگیرد تا نتیجه بدهد.»

هرچند حکومت سرپرست امارت اسلامی تاکنون درباره این قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنشی نشان نداده است اما شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی به روز پنجشنبه در کابل گفت که زنان باید در سیاست، اقتصاد و عرصه های دیگر زنده گی نقش فعال داشته باشند.

سازمان ملل نقض حقوق بشر را در افغانستان با تصویب یک قطعنامه نکوهش کرد

این قطعنامه که با پشتیبانی ده‌ها کشور به تصویب رسیده است با استقبال مقام های سازمان ملل متحد و اعضای اتحادیه اروپا رو به رو شده است.

Thumbnail

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ یی نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان را در افغانستان نکوهش می‌کند.

اعضای این نهاد از سازمان ملل متحد می خواهند که برای به دست آوردن حقوق زنان در افغانستان کمک های جهانی را مشروط به فشار بر طالبان بسازد.

در این قطع نامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کابل خواسته شده است که به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان پایان دهند و به دختران و زنان حق کار و آموزش را فراهم بسازند.

در این قطع نامه آمده است:«از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه جدی به ویژه برای زنان و دختران بدتر شده است؛ تدابیر محدود کننده که از سوی طالبان وضع شده اند آنان را در جامعه افغانستان ناپدید کرده اند.»

این قطعنامه که با پشتیبانی ده‌ها کشور به تصویب رسیده است با استقبال مقام های سازمان ملل متحد و اعضای اتحادیه اروپا رو به رو شده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در افغانستان، گفت:«این قطعنامه به طالبان این پیام را می رساند که از اقدامات سلب کننده حقوق دختران و زنان دست بکشند و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوباره فرصتی را برای زنان افغانستان فراهم می کند که نگرانی های شان را در میان بگذارند تا این شورا اقدام نماید.»

در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان و حقوق بشر در پیام عیدی اش از اوضاع حقوق بشری زنان افغانستان نگرانی کرده است و از جهان اسلام خواسته است که زنان افغانستان را پشتیبانی نماید.
رینا امیری می گوید که زنان و دختران افغانستان با افراطی‌ترین محدودیت‌ها در جهان روبه‌رو استند.

حکیمه، فعال حقوق زن، گفت:«از سازمان ملل میخواهیم تا روش دیگر را از بهر فشار آوردن بر طالبان روی دست بگیرد تا نتیجه بدهد.»

هرچند حکومت سرپرست امارت اسلامی تاکنون درباره این قعطنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنشی نشان نداده است اما شیر محمد عباس ستانکزی معین سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی به روز پنجشنبه در کابل گفت که زنان باید در سیاست، اقتصاد و عرصه های دیگر زنده گی نقش فعال داشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره