Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش کم پیشینه کار و بار رستورانت ها در عید قربان امسال

در عید قربان امسال کار و بار رستورانت‌ها به گونه کم پیشینه کاهش یافته است.

برخی از مالکان رستورانت‌ها میگویند که به علت فقر و بیکاری در روزهای عید نیز مشتریان شان را از دست داده اند.

محمد رحیم که در صنعت رستورانت داری سرمایه گذاری کرده است و از سی سال به اینسو مصروف این کار است گفت:«سابق ما اینجا تقریبا روز یک لک یا یک و نیم لک روپیه درآمد داشتیم حال بیست و پنج هزار یا سی هزار داریم؛ با این پول کرایه دکان، معاش شاگرد همه گی بالای مان تاوان است.»

بیشتر رستورانت های کابل این روز ها حال و هوای پیشین خود را ندارند.

حمزه، کارمند رستورانت، گفت:«پارسال و سال های پیش در روز دوم عید حتا اول عید که ما کار و بار خود را شروع می کردیم دست به دست ما نمی رسید.»

احمد شاه، کارمند رستورانت، می گوید:«تمامی مواد خوراکی قیمت شده اند؛ از آرد گرفته تا روغن و دیگر مواد ما از مسوولان می خواهیم که جلو گیری نمایند.»

همزمان با این برخی از شهروندان کشور می گویند که نسبت به گذشته به علت نبود کار کمتر به رستورانت مراجعه می کنند.

مسلم شاه، باشنده کابل، می گوید:«سابق در یک ماه ده بار هم ما می آمدیم به رستورانت برای غذا خوردن؛ حال در ماه یک دفعه هم آمده نمی توانیم چرا که کار و بار نیست بیکاری است همه گی کار و بار ندارند شغل نیست همه گی بیکار استند.»

در این میان برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که توجه به تجارت های کوچک زمینه را برای رشد اقتصاد فراهم می سازد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«از یک سو بلند بودن مواد اولیه و از طرف دیگر پایین آمدن قدرت خرید یا تقاضا از علت های استند که باعث شده اند به کسب و کار کوچک به ویژه رستورانت داری صدمه جدی وارد شود و وضع نا مناسب اقتصادی را مواجه شوند.»

به باور برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به علت افزایش فقر و بیکاری، قدرت خرید مردم پایین آمده است و امارت اسلامی باید برای حل این مشکل پروژه های زیربنایی را در کشور عملی بسازد.

کاهش کم پیشینه کار و بار رستورانت ها در عید قربان امسال

برخی از مالکان رستورانت‌ها میگویند که به علت فقر و بیکاری در روزهای عید نیز مشتریان شان را از دست داده اند.

تصویر بندانگشتی

در عید قربان امسال کار و بار رستورانت‌ها به گونه کم پیشینه کاهش یافته است.

برخی از مالکان رستورانت‌ها میگویند که به علت فقر و بیکاری در روزهای عید نیز مشتریان شان را از دست داده اند.

محمد رحیم که در صنعت رستورانت داری سرمایه گذاری کرده است و از سی سال به اینسو مصروف این کار است گفت:«سابق ما اینجا تقریبا روز یک لک یا یک و نیم لک روپیه درآمد داشتیم حال بیست و پنج هزار یا سی هزار داریم؛ با این پول کرایه دکان، معاش شاگرد همه گی بالای مان تاوان است.»

بیشتر رستورانت های کابل این روز ها حال و هوای پیشین خود را ندارند.

حمزه، کارمند رستورانت، گفت:«پارسال و سال های پیش در روز دوم عید حتا اول عید که ما کار و بار خود را شروع می کردیم دست به دست ما نمی رسید.»

احمد شاه، کارمند رستورانت، می گوید:«تمامی مواد خوراکی قیمت شده اند؛ از آرد گرفته تا روغن و دیگر مواد ما از مسوولان می خواهیم که جلو گیری نمایند.»

همزمان با این برخی از شهروندان کشور می گویند که نسبت به گذشته به علت نبود کار کمتر به رستورانت مراجعه می کنند.

مسلم شاه، باشنده کابل، می گوید:«سابق در یک ماه ده بار هم ما می آمدیم به رستورانت برای غذا خوردن؛ حال در ماه یک دفعه هم آمده نمی توانیم چرا که کار و بار نیست بیکاری است همه گی کار و بار ندارند شغل نیست همه گی بیکار استند.»

در این میان برخی از آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که توجه به تجارت های کوچک زمینه را برای رشد اقتصاد فراهم می سازد.

شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت:«از یک سو بلند بودن مواد اولیه و از طرف دیگر پایین آمدن قدرت خرید یا تقاضا از علت های استند که باعث شده اند به کسب و کار کوچک به ویژه رستورانت داری صدمه جدی وارد شود و وضع نا مناسب اقتصادی را مواجه شوند.»

به باور برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به علت افزایش فقر و بیکاری، قدرت خرید مردم پایین آمده است و امارت اسلامی باید برای حل این مشکل پروژه های زیربنایی را در کشور عملی بسازد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره