Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ایران خواهان تامین امنیت مرزهای مشترک ازسوی افغانستان است

پس از درگیری‌های پسین میان نیروهای مرزی کشور و نیروهای مرزی ایران، اکنون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از حکومت سرپرست خواسته است تا امنیت مرزهای مشترک میان افغانستان و ایران را تامین کند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امنیت مرزهای افغانستان و ایران را برای گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی میان دو کشور مهم می‌داند.

آقای کنعانی گفت: «شرایطی که در افغانستان وجود دارد قابل درک است. اما انتظار و توقع به حق جمهوری اسلامی ایران از مقامات سرپرست موقتی افغانستان این است که تامین امنیت مرزهای مشترک را در مناطق مشترک مرزی در داخل افغانستان به طور کلی مسوولیت‌اش را قبول بکنند.»

در همین حال، کابل می‌گوید که به تمامی نیروهای مرزی حکومت سرپرست دستور داده شده است تا در بخش‌های مرزی میان دو کشور امنیت را تامین کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هر کشور می‌خواهد که در مرزهای خود مشکلات نداشته باشد و امارت اسلامی نیز مسوولین را در تمام مرزهای که ما داریم، وظیفه داده که رسیدگی صورت بگیرد و با هیچ جناحی ما وارد فاز خشونت نشویم.»

از سویی هم، شماری از آگاهان درگیری‌های پسین در مرز میان افغانستان و ایران را به سود هیچ کشوری نمی‌دانند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، گفت: «اصول بین‌المللی سرحدی وجود دارد، همچنان اصول بین دو کشور بین امور سرحدات تنظم و ترتیب شده و ضرورت به این خشونت و درگیری‌ها نیست و این کار نیز به سود افغانستان هم نیست.

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «باید هرچه زودتر قوای سرحدی افغانستان فعال ساخته شود و به هیچ گروه هراس‌افگن اجازه داده نشود که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده کنند.»

این در حالی‌ست که به گفته منابع مردمی به روز سه شنبه درگیری موقتی میان نیروهای مرزی امارت اسلامی و مرزبانان ایرانی رخ داد.

ایران خواهان تامین امنیت مرزهای مشترک ازسوی افغانستان است

کابل می‌گوید که به تمامی نیروهای مرزی حکومت سرپرست دستور داده شده است تا در بخش‌های مرزی میان دو کشور امنیت را تامین کنند.

Thumbnail

پس از درگیری‌های پسین میان نیروهای مرزی کشور و نیروهای مرزی ایران، اکنون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از حکومت سرپرست خواسته است تا امنیت مرزهای مشترک میان افغانستان و ایران را تامین کند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امنیت مرزهای افغانستان و ایران را برای گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی میان دو کشور مهم می‌داند.

آقای کنعانی گفت: «شرایطی که در افغانستان وجود دارد قابل درک است. اما انتظار و توقع به حق جمهوری اسلامی ایران از مقامات سرپرست موقتی افغانستان این است که تامین امنیت مرزهای مشترک را در مناطق مشترک مرزی در داخل افغانستان به طور کلی مسوولیت‌اش را قبول بکنند.»

در همین حال، کابل می‌گوید که به تمامی نیروهای مرزی حکومت سرپرست دستور داده شده است تا در بخش‌های مرزی میان دو کشور امنیت را تامین کنند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «هر کشور می‌خواهد که در مرزهای خود مشکلات نداشته باشد و امارت اسلامی نیز مسوولین را در تمام مرزهای که ما داریم، وظیفه داده که رسیدگی صورت بگیرد و با هیچ جناحی ما وارد فاز خشونت نشویم.»

از سویی هم، شماری از آگاهان درگیری‌های پسین در مرز میان افغانستان و ایران را به سود هیچ کشوری نمی‌دانند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، گفت: «اصول بین‌المللی سرحدی وجود دارد، همچنان اصول بین دو کشور بین امور سرحدات تنظم و ترتیب شده و ضرورت به این خشونت و درگیری‌ها نیست و این کار نیز به سود افغانستان هم نیست.

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «باید هرچه زودتر قوای سرحدی افغانستان فعال ساخته شود و به هیچ گروه هراس‌افگن اجازه داده نشود که از خاک افغانستان به ضد کشورهای دیگر استفاده کنند.»

این در حالی‌ست که به گفته منابع مردمی به روز سه شنبه درگیری موقتی میان نیروهای مرزی امارت اسلامی و مرزبانان ایرانی رخ داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره