Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید امریکا و عربستان سعودی بر پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان

ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی بر پیکار با هراس‌افگنی و دسترسی دختران به آموزش در افغانستان تاکید می‌ورزند.

جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا در روز پایانی سفر اش به کشورهای خاورمیانه در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی افزون بر موضوعات منطقه‌یی به مسایل افغانستان نیز پرداخت.

رییس جمهور امریکا و ولیعهد عربستان سعودی در خبرنامه‌یی بر پشتیبانی از نیازهای مردم افغانستان در تامین امنیت و پیکار با گروه‌های هراس‌افگن تاکید کرده اند و گفته اند که از حقوق بشر، آموزش دختران و دسترسی زنان به کار در افغانستان پشتیبانی می‌کنند.

در بیانیه مشترک این دیدار آمده است: «هر دو طرف بر نیاز پشتیبانی از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید هراس‌افگنان در این کشور تاکید کردند. آنان پشتیبانی شان را از ادامه کمک‌های بشری به افغانستان، تامین نیازهای مردم افغانستان، رعایت حقوق زنان و دختران از جمله حق آموزش دختران و افزایش خدمات بهداشتی و حق کار برای زنان اعلام کردند.»

در همین حال، طاهره ناصری، فعال حقوق زنان، گفت: «از زمانی که طالبان به قدرت رسیده اند حق آموزش از زنان گرفته شده است و بر زنان حق کار داده نمی‌شود؛ این چنین اوضاع برای زنان خیلی درد آور است و باید اقدام جدی برای تغییر اوضاع انجام شود.»

از سوی دیگر، مقام‌های اتحادیه اروپا در نشستی در باره مسایل حقوق بشری در افغانستان در بروکسل، پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان متهم می‌کنند.

آندریاس فون برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت: «آنچه در باره  پاکستان گفته شد نیز بسیار مهم است و من فکر می کنم که ما به اندازه کافی در باره پاکستان صحبت نمی کنیم. این احتمالاً تنها چیزی است که می توانم بگویم که گام های جدی در باره پاکستان باید برداشته شوند که ما با آن موافقیم.»

ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی در حالی بر همکاری برای سرکوب هراس‌افگنان و گروه‌های تندرو در افغانستان تاکید می‌ورزند که پیش از این گزارش‌هایی در باره فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افگن در کشور بخش شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که بر ضد کشور و در داخل افغانستان فعالیت کند و در مقابل آنان به گونه جدی مقابله می‌کند.»

این در حالی‌ست که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته است که پس از سرنگونی نظام جمهوریت در افغانستان اوضاع حقوق بشری در این کشور به مراتب بدتر شده است.

تاکید امریکا و عربستان سعودی بر پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان

مقام‌های اتحادیه اروپا در نشستی در باره مسایل حقوق بشری در افغانستان در بروکسل، پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان متهم می‌کنند.

Thumbnail

ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی بر پیکار با هراس‌افگنی و دسترسی دختران به آموزش در افغانستان تاکید می‌ورزند.

جو بایدن رییس جمهور ایالات متحده امریکا در روز پایانی سفر اش به کشورهای خاورمیانه در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی افزون بر موضوعات منطقه‌یی به مسایل افغانستان نیز پرداخت.

رییس جمهور امریکا و ولیعهد عربستان سعودی در خبرنامه‌یی بر پشتیبانی از نیازهای مردم افغانستان در تامین امنیت و پیکار با گروه‌های هراس‌افگن تاکید کرده اند و گفته اند که از حقوق بشر، آموزش دختران و دسترسی زنان به کار در افغانستان پشتیبانی می‌کنند.

در بیانیه مشترک این دیدار آمده است: «هر دو طرف بر نیاز پشتیبانی از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید هراس‌افگنان در این کشور تاکید کردند. آنان پشتیبانی شان را از ادامه کمک‌های بشری به افغانستان، تامین نیازهای مردم افغانستان، رعایت حقوق زنان و دختران از جمله حق آموزش دختران و افزایش خدمات بهداشتی و حق کار برای زنان اعلام کردند.»

در همین حال، طاهره ناصری، فعال حقوق زنان، گفت: «از زمانی که طالبان به قدرت رسیده اند حق آموزش از زنان گرفته شده است و بر زنان حق کار داده نمی‌شود؛ این چنین اوضاع برای زنان خیلی درد آور است و باید اقدام جدی برای تغییر اوضاع انجام شود.»

از سوی دیگر، مقام‌های اتحادیه اروپا در نشستی در باره مسایل حقوق بشری در افغانستان در بروکسل، پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان متهم می‌کنند.

آندریاس فون برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت: «آنچه در باره  پاکستان گفته شد نیز بسیار مهم است و من فکر می کنم که ما به اندازه کافی در باره پاکستان صحبت نمی کنیم. این احتمالاً تنها چیزی است که می توانم بگویم که گام های جدی در باره پاکستان باید برداشته شوند که ما با آن موافقیم.»

ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی در حالی بر همکاری برای سرکوب هراس‌افگنان و گروه‌های تندرو در افغانستان تاکید می‌ورزند که پیش از این گزارش‌هایی در باره فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افگن در کشور بخش شده اند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «امارت اسلامی به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد که بر ضد کشور و در داخل افغانستان فعالیت کند و در مقابل آنان به گونه جدی مقابله می‌کند.»

این در حالی‌ست که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفته است که پس از سرنگونی نظام جمهوریت در افغانستان اوضاع حقوق بشری در این کشور به مراتب بدتر شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره