Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نظرسنجی: دانش‌جویان در افغانستان با نداشتن انگیزه درس روبه‌رو شده‌اند

یافته‌های یک نظرسنجی، نشان می‌دهند که در یازده ماه پسین ۷۳ درصد دانش‌جویان در افغانستان با کاهش یا نداشتن کامل انگیزه درس روبه‌رو شده‌اند.

نهاد رسانه‌یی سلام افغانستان که این نظرسنجی را انجام داده است می‌گوید که این نظرسنجی در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، کندهار و هرات انجام شده است.

این نهاد نتیجه این نظرسنجی را امروز همه‌گانی ساخت. در این نظرسنجی که در پنج ولایت مهم افغانستان انجام شده است ۲۷۵ دانشجوی پسر و دختر از ۱۸ دانشگاه شرکت کرده‌اند.

گل محمد گران، مدیر خبر رادیو سلام وطندار، گفت: «از میان ۲۷۵ دانش‌جو، ۷۳ درصد گفته اند که انگیزه شان پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان یا کم شده است و یا به گونه کامل از بین رفته است.»

در بخش دیگر این نظرسنجی با ۳۸ استاد دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در باره انگیزه درسی گفت‌وگو شده است.

بهشته محمدی، از رادیو سلام وطندار، گفت: «۵۶ درصد استادان گفته اند که با حاکمیت امارت اسلامی انگیزه تدریس شان تغییر کرده است یعنی اینکه یا کاهش پیدا کرده است و هیچ انگیزه به درس ندارند.»

در همین حال، مقام‌های وزارت تحصیلات عالی با تایید کاهش انگیزه درسی دانش‌جویان می‌گويند که برای بهبود وضعیت تلاش می‌کنند.

محمد اسماعيل روحانی، معین محصلان وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «یکی از علت‌های کاهش انگیزه تعطیلی بود؛ وقتی به درس‌ها تعطیلی میاید و رخصتی ها زیاد می‌شوند واضح است که علاقه محصل نسبت به درس کم می‌گردد.»

با این هم مسوولان وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهند که برای گرفتن آزمون کانکور آماده‌گی دارند و مردم هیچ تشویش نداشته باشند.

نظرسنجی: دانش‌جویان در افغانستان با نداشتن انگیزه درس روبه‌رو شده‌اند

مسوولان وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهند که برای گرفتن آزمون کانکور آماده‌گی دارند و مردم هیچ تشویش نداشته باشند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های یک نظرسنجی، نشان می‌دهند که در یازده ماه پسین ۷۳ درصد دانش‌جویان در افغانستان با کاهش یا نداشتن کامل انگیزه درس روبه‌رو شده‌اند.

نهاد رسانه‌یی سلام افغانستان که این نظرسنجی را انجام داده است می‌گوید که این نظرسنجی در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بلخ، کندهار و هرات انجام شده است.

این نهاد نتیجه این نظرسنجی را امروز همه‌گانی ساخت. در این نظرسنجی که در پنج ولایت مهم افغانستان انجام شده است ۲۷۵ دانشجوی پسر و دختر از ۱۸ دانشگاه شرکت کرده‌اند.

گل محمد گران، مدیر خبر رادیو سلام وطندار، گفت: «از میان ۲۷۵ دانش‌جو، ۷۳ درصد گفته اند که انگیزه شان پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان یا کم شده است و یا به گونه کامل از بین رفته است.»

در بخش دیگر این نظرسنجی با ۳۸ استاد دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در باره انگیزه درسی گفت‌وگو شده است.

بهشته محمدی، از رادیو سلام وطندار، گفت: «۵۶ درصد استادان گفته اند که با حاکمیت امارت اسلامی انگیزه تدریس شان تغییر کرده است یعنی اینکه یا کاهش پیدا کرده است و هیچ انگیزه به درس ندارند.»

در همین حال، مقام‌های وزارت تحصیلات عالی با تایید کاهش انگیزه درسی دانش‌جویان می‌گويند که برای بهبود وضعیت تلاش می‌کنند.

محمد اسماعيل روحانی، معین محصلان وزارت تحصیلات عالی، می‌گوید: «یکی از علت‌های کاهش انگیزه تعطیلی بود؛ وقتی به درس‌ها تعطیلی میاید و رخصتی ها زیاد می‌شوند واضح است که علاقه محصل نسبت به درس کم می‌گردد.»

با این هم مسوولان وزارت تحصیلات عالی اطمینان می‌دهند که برای گرفتن آزمون کانکور آماده‌گی دارند و مردم هیچ تشویش نداشته باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره