Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته شدن ۷ عضو یک خانواده در پغمان؛ بسته‌گان قربانیان عدالت می‌خواهند

بسته‌گان هفت عضو یک خانواده که به روز چهارشنبه در ولسوالی پغمان کابل به قتل رسیدند‌ خواهان عدالت استند. آنان می‌گویند که قاتلان باید به کیفر برسند.

این رویداد به روز چهارشنبه هفته گذشته هنگامی رخ داد که نه عضو این خانواده با کمین مردان تفنگدار رو‌به‌رو شدند. در این رویداد هفت تن جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشته اند.

یارمحمد که پدر این خانواده است، می‌گوید که اعضای خانواده‌اش، هنگامی گلوله باران شدند که به سوی خانه شان می‌رفتند.

یارمحمد، پدر محمد سالم، گفت: «روز بود که به بچه‌ام کمین زدند و قتل عام کردند؛ این رویداد در روز رخ داد و همه مردم آگاه استند.»

محمدحاتم، برادر محمد سالم، می‌گوید: «آدم خوب بود کسی از او چیزی ندیده بود.»

سرپرست این خانواده می‌گوید که آنان بی‌گناه استند و در هیچ جنایتی دست نداشته اند.

در همین حال، فرماندهی پولیس پغمان می‌گوید که در پیوند به این رویداد هفت تن بازداشت شده اند و این رویداد را برخاسته از دشمنی‌های شخصی می‌داند.

مسوولان فرماندهی پولیس پغمان می‌افزایند که به علت سیاه بودن شیشه‌های موتر، تمامی سرنشینان این موتر کشته و یا زخمی شدند.

عبدالمالک فقیر، فرمانده پولیس پغمان، گفت: «بالای کسانی که ادعا داشتند نام‌های شان را دادند ما آنان را اینجا آوردیم و در فرماندهی زیر نظارت استند.»

محمد سالم از اعضای امارت اسلامی و معاون لوجستیک لوای ۳۱۳ کابل بود که به روز پنج‌شنبه با دو پسرش، دختر کاکایش و خواهر و دو خواهر زاده اش به خاک سپرده شدند.

کشته شدن ۷ عضو یک خانواده در پغمان؛ بسته‌گان قربانیان عدالت می‌خواهند

فرماندهی پولیس پغمان می‌گوید که در پیوند به این رویداد هفت تن بازداشت شده اند و این رویداد را برخاسته از دشمنی‌های شخصی می‌داند.

تصویر بندانگشتی

بسته‌گان هفت عضو یک خانواده که به روز چهارشنبه در ولسوالی پغمان کابل به قتل رسیدند‌ خواهان عدالت استند. آنان می‌گویند که قاتلان باید به کیفر برسند.

این رویداد به روز چهارشنبه هفته گذشته هنگامی رخ داد که نه عضو این خانواده با کمین مردان تفنگدار رو‌به‌رو شدند. در این رویداد هفت تن جان باختند و دو تن دیگر زخم برداشته اند.

یارمحمد که پدر این خانواده است، می‌گوید که اعضای خانواده‌اش، هنگامی گلوله باران شدند که به سوی خانه شان می‌رفتند.

یارمحمد، پدر محمد سالم، گفت: «روز بود که به بچه‌ام کمین زدند و قتل عام کردند؛ این رویداد در روز رخ داد و همه مردم آگاه استند.»

محمدحاتم، برادر محمد سالم، می‌گوید: «آدم خوب بود کسی از او چیزی ندیده بود.»

سرپرست این خانواده می‌گوید که آنان بی‌گناه استند و در هیچ جنایتی دست نداشته اند.

در همین حال، فرماندهی پولیس پغمان می‌گوید که در پیوند به این رویداد هفت تن بازداشت شده اند و این رویداد را برخاسته از دشمنی‌های شخصی می‌داند.

مسوولان فرماندهی پولیس پغمان می‌افزایند که به علت سیاه بودن شیشه‌های موتر، تمامی سرنشینان این موتر کشته و یا زخمی شدند.

عبدالمالک فقیر، فرمانده پولیس پغمان، گفت: «بالای کسانی که ادعا داشتند نام‌های شان را دادند ما آنان را اینجا آوردیم و در فرماندهی زیر نظارت استند.»

محمد سالم از اعضای امارت اسلامی و معاون لوجستیک لوای ۳۱۳ کابل بود که به روز پنج‌شنبه با دو پسرش، دختر کاکایش و خواهر و دو خواهر زاده اش به خاک سپرده شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره