Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اجماع جهانی برای به رسمیت نشناختن امارت اسلامی

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اجماع جامعه جهانی بر این است که طالبان به رسمیت شناخته نشوند.

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشستی در پارلمان اروپا، از افزایش گرسنه‌گی و اوضاع بد اقتصادی در افغانستان نیز انتقاد می‌کند.

به باور وی جهان در تلاش رسانیدن کمک‌های بشری به مردم افغانستان است نه به حکومت طالبان.

فون برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت:«ما روش بسیار محتاطانه یی را در پیش داریم و فکر میکنم اگر برخی از چیزهای خوبی در حال حاضر وجود داشته باشند، یکی از آن اجماع بزرگ در کشورهای غربی برای به رسمیت نشناختن است و فکر نمی کنم که این اجماع به این زودی ها تغییر کند.»

در همین حال رییس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیای میانه در قرغیزستان به این باور است که طالبان آنچه را که تعهد کرده بودند، عملی نساخته اند.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، گفت:«مشکلات افغانستان باید محور توجه همیشه گی ما باشند؛ رویدادهای در حال وقوع در افغانستان نه تنها بر آسیای مرکزی اثرهای منفی می‌گذارند بل منجر به تغییراتی در کل قاره اروپا می‌شوند؛ رهبری طالبان برخلاف وعده ها از ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت گسترده همه جامعه جلوگیری می کند.»

این در حالیست که پیش از این کابل همواره از گسترش روابط دیپلوماتیک و از تعامل جهان با امارت اسلامی سخن گفته است.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان این است که باید در حکومت کنونی اقشار گونه گون، جوانان تحصیل یافته و نماینده از اقوام مختلف حضور داشته باشند.»

سید جواد سجادی، آگاه روابط بین الملل، می گوید:«اگر خواست مردم به ایجاد حکومت همه شمول در نظرگرفته نشود ادامه این اوضاع نه تنها باعث وخامت می شود بل حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.»

این در حالیست که پیش از این مسکو و ایالات متحده امریکا گفته اند تاهنگامی که امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی را برآورده نسازد زود است که در باره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم گرفته شود.

اجماع جهانی برای به رسمیت نشناختن امارت اسلامی

این در حالیست که پیش از این کابل همواره از گسترش روابط دیپلوماتیک و از تعامل جهان با امارت اسلامی سخن گفته است.

Thumbnail

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که اجماع جامعه جهانی بر این است که طالبان به رسمیت شناخته نشوند.

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در نشستی در پارلمان اروپا، از افزایش گرسنه‌گی و اوضاع بد اقتصادی در افغانستان نیز انتقاد می‌کند.

به باور وی جهان در تلاش رسانیدن کمک‌های بشری به مردم افغانستان است نه به حکومت طالبان.

فون برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفت:«ما روش بسیار محتاطانه یی را در پیش داریم و فکر میکنم اگر برخی از چیزهای خوبی در حال حاضر وجود داشته باشند، یکی از آن اجماع بزرگ در کشورهای غربی برای به رسمیت نشناختن است و فکر نمی کنم که این اجماع به این زودی ها تغییر کند.»

در همین حال رییس جمهور تاجیکستان در نشست سران کشورهای آسیای میانه در قرغیزستان به این باور است که طالبان آنچه را که تعهد کرده بودند، عملی نساخته اند.

امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان، گفت:«مشکلات افغانستان باید محور توجه همیشه گی ما باشند؛ رویدادهای در حال وقوع در افغانستان نه تنها بر آسیای مرکزی اثرهای منفی می‌گذارند بل منجر به تغییراتی در کل قاره اروپا می‌شوند؛ رهبری طالبان برخلاف وعده ها از ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت گسترده همه جامعه جلوگیری می کند.»

این در حالیست که پیش از این کابل همواره از گسترش روابط دیپلوماتیک و از تعامل جهان با امارت اسلامی سخن گفته است.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«خواست جامعه جهانی و مردم افغانستان این است که باید در حکومت کنونی اقشار گونه گون، جوانان تحصیل یافته و نماینده از اقوام مختلف حضور داشته باشند.»

سید جواد سجادی، آگاه روابط بین الملل، می گوید:«اگر خواست مردم به ایجاد حکومت همه شمول در نظرگرفته نشود ادامه این اوضاع نه تنها باعث وخامت می شود بل حکومت از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.»

این در حالیست که پیش از این مسکو و ایالات متحده امریکا گفته اند تاهنگامی که امارت اسلامی شرایط جامعه جهانی را برآورده نسازد زود است که در باره به رسمیت شناختن طالبان تصمیم گرفته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره