Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بلخی: مکتب‌های دختران به علت دیدگاه سختگیرانه مردم بسته استند

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که مکتب‌های دختران به علت دیدگاه سختگیرانه بیشتر مردم افغانستان بسته مانده اند.

سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با تلویزیون «سی جی تی ان» می‌گوید که تصمیم بسته نگه داشتن مکتب‌ها به علت نا آگاهی و دیدگاه‌های سختگیرانه بیشتر جامعه در باره آموزش و زنان گرفته شده است.

آقای بلخی گفت: «تعلیق موقت، ممنوعیت دایمی نیست و هیچگاه آن را ممنوعیت نگفته اند؛ یک بخش بزرگ جامعه دیدگاه‌های سختگیرانه در برابر آنچه زنان می‌توانند و آنچه نمی‌توانند دارند. به همین علت حکومت تلاش می‌کند تا گام‌های تدریجی را بردارد.»

اما دختران دانش‌آموز که بیش از یازده ماه می‌شود از درس و مکتب محروم مانده اند از حکومت سرپرست امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌های شان را باز نماید.

فریحه، دانش‌آموز، می‌گوید: «وقتی زنان اجازه ندارند که کدام نا محرم را ببینند، پس چه کسی یک زن که مریض شود و بمیرد را تداوی کند.»

یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «این بسیار ناامید کننده است و ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که دَرهای مکتب‌ها را به روی ما باز نماید.»

در همین حال، وحیده عدالت جو، استاد دانشگاه، گفت: «اگر یک دولت بخواهد که یک جامعه پیشرفته داشته باشد راهی به جز تعلیم و تعامل با جامعه وجود ندارد.»

این در حالی‌ست که ۳۰۹ روز از اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکتب‌ها می‌گذرد و کابل همواره این تصمیم را وابسته به دستور رهبر امارت اسلامی گفته است.

بلخی: مکتب‌های دختران به علت دیدگاه سختگیرانه مردم بسته استند

دختران دانش‌آموز که بیش از ۱۱ ماه می‌شود از درس و مکتب محروم مانده‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌های شان را باز نماید.

Thumbnail

عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه می‌گوید که مکتب‌های دختران به علت دیدگاه سختگیرانه بیشتر مردم افغانستان بسته مانده اند.

سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌وگو با تلویزیون «سی جی تی ان» می‌گوید که تصمیم بسته نگه داشتن مکتب‌ها به علت نا آگاهی و دیدگاه‌های سختگیرانه بیشتر جامعه در باره آموزش و زنان گرفته شده است.

آقای بلخی گفت: «تعلیق موقت، ممنوعیت دایمی نیست و هیچگاه آن را ممنوعیت نگفته اند؛ یک بخش بزرگ جامعه دیدگاه‌های سختگیرانه در برابر آنچه زنان می‌توانند و آنچه نمی‌توانند دارند. به همین علت حکومت تلاش می‌کند تا گام‌های تدریجی را بردارد.»

اما دختران دانش‌آموز که بیش از یازده ماه می‌شود از درس و مکتب محروم مانده اند از حکومت سرپرست امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌های شان را باز نماید.

فریحه، دانش‌آموز، می‌گوید: «وقتی زنان اجازه ندارند که کدام نا محرم را ببینند، پس چه کسی یک زن که مریض شود و بمیرد را تداوی کند.»

یکی دیگر از دانش‌آموزان، گفت: «این بسیار ناامید کننده است و ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که دَرهای مکتب‌ها را به روی ما باز نماید.»

در همین حال، وحیده عدالت جو، استاد دانشگاه، گفت: «اگر یک دولت بخواهد که یک جامعه پیشرفته داشته باشد راهی به جز تعلیم و تعامل با جامعه وجود ندارد.»

این در حالی‌ست که ۳۰۹ روز از اجازه نیافتن دختران برای رفتن به مکتب‌ها می‌گذرد و کابل همواره این تصمیم را وابسته به دستور رهبر امارت اسلامی گفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره