Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سخنگوی ا.ا: به تمامی تعهدات مان در توافق‌نامه دوحه عمل کرده‌ایم

سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان وزارت خارجه امریکا می‌گوید که امارت اسلامی به تمامی تعهداتش در توافق‌نامه دوحه عمل کرده است و متعهد به رعایت حقوق اقلیت‌ها و زنان در چارچوب شریعت اسلامی است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا از آنچه که عملی نشدن تعهدات امارت اسلامی می‌داند انتقاد کرده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما خواهان این استیم که روابط خوب با تمامی کشورها داشته باشیم و اجازه نمی‌دهیم که از بیرون چگونه گی نظام سازی، ساختار نظام و تشکیل نظام دیکته یا امر شود.»

در همین حال، طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «از توافق‌نامه دوحه در حقیقت دو چیز مانده، یکی اینکه مذاکرات بین‌الافغانی تکمیل شود با وجود که هیات سابقه وجود ندارد باید یک هیات نو از طرف باقی مردم افغانستان با طالبان مذاکره کند و وقتی که این تکمیل شود امریکا هم باید اسامی طالبان را از لیست تروریزم بکشد.»

اما ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری بار دیگر از حکومت سرپرست امارت اسلامی خواست که به تعهدات‌اش در توافق‌نامه دوحه عمل نماید و برای ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، بازگشایی مکتب‌های دختران و قطع رابطه با گروه‌های هراس‌افگن گام‌های عملی بردارد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «هیچ سازشی وجود ندارد. احترام به حقوق بشر، حقوق زنان و دختران و اقلیت ها و آزادی رفت و آمد برای کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند؛ تعهد برای مبارزه با هراس افگنی از جمله القاعده، داعش شاخه خراسان و ایجاد‌ دولتی که نماینده مردم افغانستان باشد؛ این تعهدات طالبان بسیار ساده استند.»

رعایت حقوق بشر، احترام به آزادی بیان، ایجاد یک حکومت همه‌شمول و فراگیر، مبارزه با هراس‌افنگی، استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر ایالات متحده امریکا و متحدانش بخشی از مواد توافقنامه دوحه میان امریکا و امارت اسلامی استند.

سخنگوی ا.ا: به تمامی تعهدات مان در توافق‌نامه دوحه عمل کرده‌ایم

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری بار دیگر از حکومت سرپرست امارت اسلامی خواست که به تعهدات‌اش در توافق‌نامه دوحه عمل نماید

Thumbnail

سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به سخنان وزارت خارجه امریکا می‌گوید که امارت اسلامی به تمامی تعهداتش در توافق‌نامه دوحه عمل کرده است و متعهد به رعایت حقوق اقلیت‌ها و زنان در چارچوب شریعت اسلامی است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا از آنچه که عملی نشدن تعهدات امارت اسلامی می‌داند انتقاد کرده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «ما خواهان این استیم که روابط خوب با تمامی کشورها داشته باشیم و اجازه نمی‌دهیم که از بیرون چگونه گی نظام سازی، ساختار نظام و تشکیل نظام دیکته یا امر شود.»

در همین حال، طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «از توافق‌نامه دوحه در حقیقت دو چیز مانده، یکی اینکه مذاکرات بین‌الافغانی تکمیل شود با وجود که هیات سابقه وجود ندارد باید یک هیات نو از طرف باقی مردم افغانستان با طالبان مذاکره کند و وقتی که این تکمیل شود امریکا هم باید اسامی طالبان را از لیست تروریزم بکشد.»

اما ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا در یک نشست خبری بار دیگر از حکومت سرپرست امارت اسلامی خواست که به تعهدات‌اش در توافق‌نامه دوحه عمل نماید و برای ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، بازگشایی مکتب‌های دختران و قطع رابطه با گروه‌های هراس‌افگن گام‌های عملی بردارد.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «هیچ سازشی وجود ندارد. احترام به حقوق بشر، حقوق زنان و دختران و اقلیت ها و آزادی رفت و آمد برای کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند؛ تعهد برای مبارزه با هراس افگنی از جمله القاعده، داعش شاخه خراسان و ایجاد‌ دولتی که نماینده مردم افغانستان باشد؛ این تعهدات طالبان بسیار ساده استند.»

رعایت حقوق بشر، احترام به آزادی بیان، ایجاد یک حکومت همه‌شمول و فراگیر، مبارزه با هراس‌افنگی، استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر ایالات متحده امریکا و متحدانش بخشی از مواد توافقنامه دوحه میان امریکا و امارت اسلامی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره