Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امنیت، اقتصاد و همکاری‌های منطقه‌یی، محور سخنان امیرخان متقی در تاشکند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امروز (سه‌شنبه) در نشست تاشکند از آنچه که او برای حکومت سرپرست در افغانستان دست‌آورد عنوان می‌کند، سخن زد.

آقای متقی در سخنرانی‌اش در این نشست، به مسایلی چون امنیت، اقتصاد، حکومتداری و اهمیت همکاری‌های منطقه‌یی برای تامین امنیت در افغانستان و منطقه پرداخت.

سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که امنیت در حال حاضر در افغانستان تامین است و خدمات به شهروندان ارایه می‌شود. او آغاز روند ثبت نشان‌های انگشتان و مشخصات دیگر نیروهای امارت اسلامی را در تامین امنیت مهم خواند و افزود که این کار برای  اینکه امنیت افغانستان، همسایه‌گان و کشورهای دیگر آسیب نبیند، انجام می‌شود.

او در پیوند به امنیت گفته است: «پالیسی ما درباره کسانی که ضد امنیت استند، روشن است و این را ما با عمل ثابت کرده‌ایم. امنیت افغانستان با امنیت در منطقه ربط دارد و ما متوجه مسوولیت‌های ما استیم و از کشورهای منطقه نیز باید در تامین امنیت افغانستان تلاش کنند.»

به باور آقای متقی، فساد اداری در افغانستان به صفر رسیده است.

سرپرست وزارت خارجه افزوده است که اقتصاد افغانستان متاثر از جنگ بیست ساله است و تحریم‌های اخیر بر وخامت آن نیز اثر داشته است و بسته  ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا نظام بانکی را در افغانستان مختل کرده است. سرپرست وزارت خارجه بار دیگر از ایالات متحده امریکا خواست که دارایی افغانستان را آزاد سازد و تحریم‌ها را نیز بردارد.

او در ادامه افزوده است که امارت اسلامی هیچ کسی را به علت اختلاف‌های سیاسی از کار برکنار نکرده است و کارمندان حکومت پیشین تا کنون حتا تا بخش‌های معینیت در وزارت‌ها کار می‌کنند. زنان در بخش‌های آموزش و پرورش و صحت به کارهای شان ادامه می‌دهند و کارمندان زن در اداره‌های دیگر که فضای مناسب تاکنون برای شان فراهم نیست، تنخواه‌های شان را به دست می آورند.

آقای متقی از آمادگی امارت اسلامی برای رابطه خوب بربنیاد احترام متقابل با جهان سخن زده است و اظهار کرد که حکومت سرپرست اراده واضح برای مبدل ساختن افغانستان به مرکز ثبات و همکاری‌های اقتصادی در دست دارد.

ساخت بودجه ملی از عواید داخلی، برگشت چهره‌های سیاسی و حکومت پیشین به کشور، اعلام عفو عمومی از دیگر مسایلی بود که سرپرست وزارت خارجه از آن به عنوان کارکردهای امارت اسلامی از زمان روی کار آمدن در افغانستان یاد کرد.

نشست جهانی تاشکند در باره‌ی افغانستان امروز (سه‌شنبه، ۴ اسد) با اشتراک بیست کشور و نهادهای جهانی در پایتخت ازبیکستان آغاز شد.

در همین حال، نماینده رییس جمهور ازبیکستان در این نشست بر ایجاد حکومت همه‌شمول و مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید می‌کند.

عبدالعزیز کاملوف، مشاور رییس جمهور ازبیکستان، گفته است: «تشکیل یک حکومت همه‌شمول به معنای سهم دادن به تمامی اقوام در افغانستان به ویژه بانوان است و این می‌تواند در بهتر شدن اوضاع جاری در این کشور کمک کند و ما باید در زمینه‌ی مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان همکاری کنیم.»

هماهنگی کمک‌های جامعه جهانی، گفت‌وگو در باره ایجاد یک حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق زنان، تضمین برای دسترسی دختران به آموزش و تعهد مقام‌های امارت اسلامی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر مسایلی استند که در این نشست مطرح شده اند.

امنیت، اقتصاد و همکاری‌های منطقه‌یی، محور سخنان امیرخان متقی در تاشکند

نشست جهانی تاشکند در باره‌ی افغانستان امروز (سه‌شنبه، ۴ اسد) با اشتراک ۲۰ کشور و نهاد جهانی در پایتخت ازبیکستان آغاز شد.

Thumbnail

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امروز (سه‌شنبه) در نشست تاشکند از آنچه که او برای حکومت سرپرست در افغانستان دست‌آورد عنوان می‌کند، سخن زد.

آقای متقی در سخنرانی‌اش در این نشست، به مسایلی چون امنیت، اقتصاد، حکومتداری و اهمیت همکاری‌های منطقه‌یی برای تامین امنیت در افغانستان و منطقه پرداخت.

سرپرست وزارت خارجه در این نشست گفته است که امنیت در حال حاضر در افغانستان تامین است و خدمات به شهروندان ارایه می‌شود. او آغاز روند ثبت نشان‌های انگشتان و مشخصات دیگر نیروهای امارت اسلامی را در تامین امنیت مهم خواند و افزود که این کار برای  اینکه امنیت افغانستان، همسایه‌گان و کشورهای دیگر آسیب نبیند، انجام می‌شود.

او در پیوند به امنیت گفته است: «پالیسی ما درباره کسانی که ضد امنیت استند، روشن است و این را ما با عمل ثابت کرده‌ایم. امنیت افغانستان با امنیت در منطقه ربط دارد و ما متوجه مسوولیت‌های ما استیم و از کشورهای منطقه نیز باید در تامین امنیت افغانستان تلاش کنند.»

به باور آقای متقی، فساد اداری در افغانستان به صفر رسیده است.

سرپرست وزارت خارجه افزوده است که اقتصاد افغانستان متاثر از جنگ بیست ساله است و تحریم‌های اخیر بر وخامت آن نیز اثر داشته است و بسته  ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا نظام بانکی را در افغانستان مختل کرده است. سرپرست وزارت خارجه بار دیگر از ایالات متحده امریکا خواست که دارایی افغانستان را آزاد سازد و تحریم‌ها را نیز بردارد.

او در ادامه افزوده است که امارت اسلامی هیچ کسی را به علت اختلاف‌های سیاسی از کار برکنار نکرده است و کارمندان حکومت پیشین تا کنون حتا تا بخش‌های معینیت در وزارت‌ها کار می‌کنند. زنان در بخش‌های آموزش و پرورش و صحت به کارهای شان ادامه می‌دهند و کارمندان زن در اداره‌های دیگر که فضای مناسب تاکنون برای شان فراهم نیست، تنخواه‌های شان را به دست می آورند.

آقای متقی از آمادگی امارت اسلامی برای رابطه خوب بربنیاد احترام متقابل با جهان سخن زده است و اظهار کرد که حکومت سرپرست اراده واضح برای مبدل ساختن افغانستان به مرکز ثبات و همکاری‌های اقتصادی در دست دارد.

ساخت بودجه ملی از عواید داخلی، برگشت چهره‌های سیاسی و حکومت پیشین به کشور، اعلام عفو عمومی از دیگر مسایلی بود که سرپرست وزارت خارجه از آن به عنوان کارکردهای امارت اسلامی از زمان روی کار آمدن در افغانستان یاد کرد.

نشست جهانی تاشکند در باره‌ی افغانستان امروز (سه‌شنبه، ۴ اسد) با اشتراک بیست کشور و نهادهای جهانی در پایتخت ازبیکستان آغاز شد.

در همین حال، نماینده رییس جمهور ازبیکستان در این نشست بر ایجاد حکومت همه‌شمول و مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان تاکید می‌کند.

عبدالعزیز کاملوف، مشاور رییس جمهور ازبیکستان، گفته است: «تشکیل یک حکومت همه‌شمول به معنای سهم دادن به تمامی اقوام در افغانستان به ویژه بانوان است و این می‌تواند در بهتر شدن اوضاع جاری در این کشور کمک کند و ما باید در زمینه‌ی مبارزه با هراس‌افگنی در افغانستان همکاری کنیم.»

هماهنگی کمک‌های جامعه جهانی، گفت‌وگو در باره ایجاد یک حکومت همه‌شمول، احترام به حقوق زنان، تضمین برای دسترسی دختران به آموزش و تعهد مقام‌های امارت اسلامی بر استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر مسایلی استند که در این نشست مطرح شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره