Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دو هزار خانواده در همکاری با سازمان ملل به ولایت‌های شان بازگردانده می‌شوند

مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گویند که دو هزار خانواده از بیجاشدگان داخلی را با پشتیبانی مالی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دوباره به ولایت‌های شان می‌فرستند.

احمدالله هاشمی، سرپرست ریاست مهاجران ولایت کابل در این باره می‌گوید که کمک برای بیجاشدگان نیز در نظر گرفته شده است.

آقای هاشمی گفت: «۲۲۸ خانواده در پنجشبه هفته جاری می‌رود و تصمیم ما این است که ۲۰۰۰ خانواده را به ولایت‌های شان انتقال بدهیم.»

محمد عارف صدیقی، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، می‌گوید: «لست این بیجاشده‌گان به زون‌های ولایتی ما شریک می‌شود، بعد از ارزیابی به نیازمندان ۴۰۰ دالر داده می‌شود و خانه‌های شان ترمیم می‌شود، کمک خوراکی و سرپناه موقتی برای شان در نظر گرفته شده است.»

از سویی هم، شماری از این بیجاشدگان می‌گویند که نگران بی‌سرپناهی و بی‌کاری استند.

فتانه، مادر چهار کودک از فاریاب به کابل آمده است. فتانه به طلوع‌نیوز گفت: «در فاریاب کار و بار نیست، فقر زیاد است، حال ما را خو انتقال می‌دهد اما نمی‌فهمم که چه می‌شود؟»

آنان خواهان پشتیبانی دوامدار نهادهای مددرسان استند.

عبدالقهار، بیجاشده، می‌گوید: «پنج هزار کرایه خانه ‌می‌دهیم، دو ماه می‌شود که کرایه خانه را نداده‌ام. فامیل خود در فاریاب مانده، یگان جای برای کار می‌روم.»

محب الله، یک بیجاشده دیگر می‌گوید: «برای ما باید کمک دایمی باشد، حال دوصد دالر داده، نصف اش در راه از پیش ما مصرف می‌شود، یک بوجی آرد و روغن هم که بیاورد، بدرد ما نمی‌خورد.»

بربنیاد گفته‌های مقام‌ها در وزارت مهاجران و عودت کنندگان هم اکنون بیش از سه میلیون بیجاشده داخلی در کشور وجود دارد که به علت درگیری‌ها و خشک‌سالی‌ها به پایتخت آمده بودند.

دو هزار خانواده در همکاری با سازمان ملل به ولایت‌های شان بازگردانده می‌شوند

از سویی هم، شماری از این بیجاشدگان می‌گویند که نگران بی‌سرپناهی و بی‌کاری استند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت مهاجران و عودت کنندگان می‌گویند که دو هزار خانواده از بیجاشدگان داخلی را با پشتیبانی مالی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دوباره به ولایت‌های شان می‌فرستند.

احمدالله هاشمی، سرپرست ریاست مهاجران ولایت کابل در این باره می‌گوید که کمک برای بیجاشدگان نیز در نظر گرفته شده است.

آقای هاشمی گفت: «۲۲۸ خانواده در پنجشبه هفته جاری می‌رود و تصمیم ما این است که ۲۰۰۰ خانواده را به ولایت‌های شان انتقال بدهیم.»

محمد عارف صدیقی، نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، می‌گوید: «لست این بیجاشده‌گان به زون‌های ولایتی ما شریک می‌شود، بعد از ارزیابی به نیازمندان ۴۰۰ دالر داده می‌شود و خانه‌های شان ترمیم می‌شود، کمک خوراکی و سرپناه موقتی برای شان در نظر گرفته شده است.»

از سویی هم، شماری از این بیجاشدگان می‌گویند که نگران بی‌سرپناهی و بی‌کاری استند.

فتانه، مادر چهار کودک از فاریاب به کابل آمده است. فتانه به طلوع‌نیوز گفت: «در فاریاب کار و بار نیست، فقر زیاد است، حال ما را خو انتقال می‌دهد اما نمی‌فهمم که چه می‌شود؟»

آنان خواهان پشتیبانی دوامدار نهادهای مددرسان استند.

عبدالقهار، بیجاشده، می‌گوید: «پنج هزار کرایه خانه ‌می‌دهیم، دو ماه می‌شود که کرایه خانه را نداده‌ام. فامیل خود در فاریاب مانده، یگان جای برای کار می‌روم.»

محب الله، یک بیجاشده دیگر می‌گوید: «برای ما باید کمک دایمی باشد، حال دوصد دالر داده، نصف اش در راه از پیش ما مصرف می‌شود، یک بوجی آرد و روغن هم که بیاورد، بدرد ما نمی‌خورد.»

بربنیاد گفته‌های مقام‌ها در وزارت مهاجران و عودت کنندگان هم اکنون بیش از سه میلیون بیجاشده داخلی در کشور وجود دارد که به علت درگیری‌ها و خشک‌سالی‌ها به پایتخت آمده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره