Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعاها در باره ویران سازی نشانه‌گذاری پاکستان در واخان بدخشان

ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که چند تن از افراد مسلح که خودشان را نیروهای امارت اسلامی معرفی می‌کنند، ظاهراً نشانه‌های سرحدی را در واخان بدخشان از ‏بین می‌برند.

آنچه ادعا شده است، پاکستان آن نشانه‌های سرحدی را در خاک افغانستان ساخته  است.

در یکی از این نشانه‌ها که از سوی این افراد تخریب می‌شود، پاکستان و در زیر آن ۲۰۲۱ نوشته شده است.

‏در ویدیوی دیگر ثبت کننده ادعا دارد که گویا پاکستان با این کار ظاهرا تلاش دارد یگانه منبع آب در این منطقه را تصرف کند.

طلوع‌نیوز زمان دقیق ثبت و محل این ویدیوها را تایید کرده نمی‌تواند.

همچنان منابع رسمی نیز تاکنون در رابطه به این ویدیوها چیزی نگفته اند. این ویدیوها زمانی به نشر رسیده اند که امارت اسلامی هم به تازه‌گی گزارش‌های سازش با پاکستان بر سر دهلیز واخان را رد کرده است.

ادعاها در باره ویران سازی نشانه‌گذاری پاکستان در واخان بدخشان

طلوع‌نیوز زمان دقیق ثبت و محل این ویدیوها را تایید کرده نمی‌تواند.

Thumbnail

ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که چند تن از افراد مسلح که خودشان را نیروهای امارت اسلامی معرفی می‌کنند، ظاهراً نشانه‌های سرحدی را در واخان بدخشان از ‏بین می‌برند.

آنچه ادعا شده است، پاکستان آن نشانه‌های سرحدی را در خاک افغانستان ساخته  است.

در یکی از این نشانه‌ها که از سوی این افراد تخریب می‌شود، پاکستان و در زیر آن ۲۰۲۱ نوشته شده است.

‏در ویدیوی دیگر ثبت کننده ادعا دارد که گویا پاکستان با این کار ظاهرا تلاش دارد یگانه منبع آب در این منطقه را تصرف کند.

طلوع‌نیوز زمان دقیق ثبت و محل این ویدیوها را تایید کرده نمی‌تواند.

همچنان منابع رسمی نیز تاکنون در رابطه به این ویدیوها چیزی نگفته اند. این ویدیوها زمانی به نشر رسیده اند که امارت اسلامی هم به تازه‌گی گزارش‌های سازش با پاکستان بر سر دهلیز واخان را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره