Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تام وست: امریکا آماده پشتیبانی از گفت‌وگوی میان افغانان است

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان می‌گوید که واشنگتن آماده است از گفت‌وگوهای میان افغانان برای آینده روشن‌تر پشتیبانی کند.

آقای وست که در نشست تاشکند شرکت کرده است، بر نیاز ایجاد روند سیاسی ملی در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که هیچ کشوری نباید رهبر و روندی را بر افغانان تحمیل کند.

او در صفحه تیویترش نگاشته است که شماری از شرکت کننده‌گان نشست تاشکند از نقض حقوق بشر به ویژه وضع محدودیت‌ها بر زنان و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند و بر نیاز ایجاد روند سیاسی ملی در افغانستان تاکید کرده اند.

این مقام امریکایی در یک گفت‌وگو با تلویزیون ازبیکستانی نقش کشور میزبان را در برقراری ثبات در افغانستان مهم می‌داند.

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، گفته است: «ازبیکستان مانند ایالات متحده امریکا با طالبان در باره نگرانی‌های برخاسته از هراس‌افگنی، نگرانی‌ها در باره ثبات مرزی و نگرانی از نقض حقوق بشری تعامل می‌کند، بنابر این ما در راهبرد های ما با همدیگر همکاری می‌کنیم تا مطمئن شویم که ما با یک صدا با طالبان گفت‌وگو می‌کنیم. امریکا همراه با شرکایش از گفت‌وگوی میان افغان‌ها برای آینده روشن‌تر حمایت می‌کند.»

در این میان، رینا امیر، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان می‌گوید که در نشست تاشکند از مساله به رسمیت شناختن طالبان هیچ کشوری حمایت نکرده است.

خانم امیری گفته است: «در نشست تاشکند من و نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان تاکید کردیم که امنیت، ثبات اقتصادی و صلح بی رعایت حقوق زنان، پایان بخشیدن به خشونت در برابر اقوام و اقلیت‌های مذهبی و حکومت همه‌شمول به دست نمی‌آید. امیدوار کننده بود جایی که بسیاری خواهان یک روند ملی سیاسی بودند، اما هیچ کس از موضوع به رسمیت شناختن طالبان اعلام پشتیانی نکرده است.»

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید: «من در رابطه به اوضاع حقوق بشری به شمول حقوق زنان و دختران، حقوق اقوام و اقلیت‌ها و همچنان آزادی بیان تاکید کردم.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر نتیجه کنفرانس را ببینیم، توییت‌های که رینا امیری و توماس وست و نماینده اروپا کرده معلوم می‌شود که روابط تیره تر شده اند و اینها دونرهای کلان افغانستان استند و کمک بشری را اینها به افغانستان تمویل می‌کنند و این طور نشود که روابط افغانستان با اینها خراب شود.»

همزمان با این، سازمان همکاری‌های اسلامی بر تعامل با کابل تاکید می‌ورزد و حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان باور دارد که راه بیرون رفت از اوضاع کنونی از داخل افغانستان می‌گذرد.

حسن کاظمی قمی گفته است: «این آماده‌گی در جامعه جهانی و همسایه گان وجود دارد که تعامل فعال را جهت بیرون رفت از بحران با مقامات و مردم این کشور آغاز کنند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «در کل گفته می‌توانیم که این یک کنفرانس بسیار مهم بود و امارت اسلامی از این نشست به شکل بسیار خوب استفاده کرد و این یک دست‌آورد بزرگ بود.»

در نشست تاشکند که روز سه شنبه پایان یافت در حدود بیست کشور و سازمان جهانی شرکت کرده کرده بودند.

تام وست: امریکا آماده پشتیبانی از گفت‌وگوی میان افغانان است

این مقام امریکایی در یک گفت‌وگو با تلویزیون ازبیکستانی نقش کشور میزبان را در برقراری ثبات در افغانستان مهم می‌داند.

تصویر بندانگشتی

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان می‌گوید که واشنگتن آماده است از گفت‌وگوهای میان افغانان برای آینده روشن‌تر پشتیبانی کند.

آقای وست که در نشست تاشکند شرکت کرده است، بر نیاز ایجاد روند سیاسی ملی در افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید که هیچ کشوری نباید رهبر و روندی را بر افغانان تحمیل کند.

او در صفحه تیویترش نگاشته است که شماری از شرکت کننده‌گان نشست تاشکند از نقض حقوق بشر به ویژه وضع محدودیت‌ها بر زنان و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند و بر نیاز ایجاد روند سیاسی ملی در افغانستان تاکید کرده اند.

این مقام امریکایی در یک گفت‌وگو با تلویزیون ازبیکستانی نقش کشور میزبان را در برقراری ثبات در افغانستان مهم می‌داند.

توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان، گفته است: «ازبیکستان مانند ایالات متحده امریکا با طالبان در باره نگرانی‌های برخاسته از هراس‌افگنی، نگرانی‌ها در باره ثبات مرزی و نگرانی از نقض حقوق بشری تعامل می‌کند، بنابر این ما در راهبرد های ما با همدیگر همکاری می‌کنیم تا مطمئن شویم که ما با یک صدا با طالبان گفت‌وگو می‌کنیم. امریکا همراه با شرکایش از گفت‌وگوی میان افغان‌ها برای آینده روشن‌تر حمایت می‌کند.»

در این میان، رینا امیر، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان می‌گوید که در نشست تاشکند از مساله به رسمیت شناختن طالبان هیچ کشوری حمایت نکرده است.

خانم امیری گفته است: «در نشست تاشکند من و نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان تاکید کردیم که امنیت، ثبات اقتصادی و صلح بی رعایت حقوق زنان، پایان بخشیدن به خشونت در برابر اقوام و اقلیت‌های مذهبی و حکومت همه‌شمول به دست نمی‌آید. امیدوار کننده بود جایی که بسیاری خواهان یک روند ملی سیاسی بودند، اما هیچ کس از موضوع به رسمیت شناختن طالبان اعلام پشتیانی نکرده است.»

توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، می‌گوید: «من در رابطه به اوضاع حقوق بشری به شمول حقوق زنان و دختران، حقوق اقوام و اقلیت‌ها و همچنان آزادی بیان تاکید کردم.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر نتیجه کنفرانس را ببینیم، توییت‌های که رینا امیری و توماس وست و نماینده اروپا کرده معلوم می‌شود که روابط تیره تر شده اند و اینها دونرهای کلان افغانستان استند و کمک بشری را اینها به افغانستان تمویل می‌کنند و این طور نشود که روابط افغانستان با اینها خراب شود.»

همزمان با این، سازمان همکاری‌های اسلامی بر تعامل با کابل تاکید می‌ورزد و حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان باور دارد که راه بیرون رفت از اوضاع کنونی از داخل افغانستان می‌گذرد.

حسن کاظمی قمی گفته است: «این آماده‌گی در جامعه جهانی و همسایه گان وجود دارد که تعامل فعال را جهت بیرون رفت از بحران با مقامات و مردم این کشور آغاز کنند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفته است: «در کل گفته می‌توانیم که این یک کنفرانس بسیار مهم بود و امارت اسلامی از این نشست به شکل بسیار خوب استفاده کرد و این یک دست‌آورد بزرگ بود.»

در نشست تاشکند که روز سه شنبه پایان یافت در حدود بیست کشور و سازمان جهانی شرکت کرده کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره