Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: عالمان پاکستانی با رهبران تحریک طالبان پاکستان درکابل دیدار کرده‌اند

منابع می‌گویند که هیات عالمان دینی پاکستانی با رهبران تحریک طالبان پاکستان در کابل گفت‌وگو کرده اند.

به گفته منابع، تحریک طالبان پاکستان خواسته‌هایی را که پیش از این در میان گذاشته بودند، بار دیگر تکرار کرده اند و از موقف شان کوتاه نیامده اند.

مقام‌های امارت اسلامی در باره دیدار هیات پاکستانی با رهبران تحریک طالبان آن کشور چیزی نمی‌گویند.

در همین حال، در تصویرهای که در برخی از رسانه‌های پاکستانی پخش شده اند، شماری از رهبران تحریک طالبان پاکستان در حال گفت‌وگو با هیات پاکستانی در کابل دیده می‌شوند.

طاهر خان، خبرنگار، گفت: «هیات عالمان دینی پاکستان روز گذشته در کابل با رهبر طالبان پاکستانی، نور ولی دیدار داشتند و از نظر من این سفر یک پیشرفت است.

مقام‌های امارت اسلامی در باره این گفت‌وگوها چیزی نمی‌گویند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هیات عالمان پاکستانی به کابل آمده اند تا با مسوولان امارت اسلامی در باره مسایل آموزشی، اقتصادی و روابط میان هر دو کشور گفت‌وگو کنند. از این بیش‌تر چیزی روشن نیست.»

دیدگاه‌ها در باره سفر این هیات به کابل گونه‌گون استند.

وحید فقیری، اگاه مسايل سیاسی، گفته است: «اگر افغانستان بتواند میان آنان صلح کند، این به خیر افغانستان است، اما گپ مهم این است که افغانستان باید خانه اش را نگهدارد.»

خواسته‌های طالبان پاکستانی از حکومت این کشور دور ساختن تمامی تحریم‌ها در برابر رهبران این گروه، بازگشت طالبان پاکستانی به بخش قبایلی پاکستان، آزاد سازی زندانیان شان و بیرون شدن ارتش پاکستان از بخش‌های قبایلی استند.

منابع: عالمان پاکستانی با رهبران تحریک طالبان پاکستان درکابل دیدار کرده‌اند

در تصویرهای که در برخی از رسانه‌های پاکستانی پخش شده، شماری از رهبران تحریک طالبان پاکستان در حال گفت‌وگو با هیات پاکستانی در کابل دیده می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

منابع می‌گویند که هیات عالمان دینی پاکستانی با رهبران تحریک طالبان پاکستان در کابل گفت‌وگو کرده اند.

به گفته منابع، تحریک طالبان پاکستان خواسته‌هایی را که پیش از این در میان گذاشته بودند، بار دیگر تکرار کرده اند و از موقف شان کوتاه نیامده اند.

مقام‌های امارت اسلامی در باره دیدار هیات پاکستانی با رهبران تحریک طالبان آن کشور چیزی نمی‌گویند.

در همین حال، در تصویرهای که در برخی از رسانه‌های پاکستانی پخش شده اند، شماری از رهبران تحریک طالبان پاکستان در حال گفت‌وگو با هیات پاکستانی در کابل دیده می‌شوند.

طاهر خان، خبرنگار، گفت: «هیات عالمان دینی پاکستان روز گذشته در کابل با رهبر طالبان پاکستانی، نور ولی دیدار داشتند و از نظر من این سفر یک پیشرفت است.

مقام‌های امارت اسلامی در باره این گفت‌وگوها چیزی نمی‌گویند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «هیات عالمان پاکستانی به کابل آمده اند تا با مسوولان امارت اسلامی در باره مسایل آموزشی، اقتصادی و روابط میان هر دو کشور گفت‌وگو کنند. از این بیش‌تر چیزی روشن نیست.»

دیدگاه‌ها در باره سفر این هیات به کابل گونه‌گون استند.

وحید فقیری، اگاه مسايل سیاسی، گفته است: «اگر افغانستان بتواند میان آنان صلح کند، این به خیر افغانستان است، اما گپ مهم این است که افغانستان باید خانه اش را نگهدارد.»

خواسته‌های طالبان پاکستانی از حکومت این کشور دور ساختن تمامی تحریم‌ها در برابر رهبران این گروه، بازگشت طالبان پاکستانی به بخش قبایلی پاکستان، آزاد سازی زندانیان شان و بیرون شدن ارتش پاکستان از بخش‌های قبایلی استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره