Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعای مسکو در باره افزایش شمار جنگجویان داعش در افغانستان

مسکو ادعا می‌کند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان شمار جنگجویان داعش در این کشور سه برابر شده است.

بر بنیاد یک گزارش خبرگزاری تاس روسیه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که شمار جنگجویان داعش در افغانستان سه برابر شده است.

وی گفته است که داعش نه تنها تهدیدی برای افغانستان است تهدیدی برای کشورهای همسایه نیز است.

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان، گفت: «تقریبا شمار آن‌ها به ۶ هزار نفر رسیده است؛ اگر به خاطر داشته باشید پس از روی کار آمدن طالبان و اقدام‌های سریع آنان در برابر داعش، شمار آنان ۲ هزار بود اما حالا شمار شان سه برابر افزایش یافته است.»

اما کابل ادعای افزایش جنگجویان گروه داعش را در کشور نمی‌پذیرد. سخنگوی رییس الوزارء می‌گوید که داعش در کشور سرکوب شده است.

قاری يوسف احمدی، سخنگوی رییس الوزراء، گفت: «این ادعای ضمیر کابلوف که در افغانستان شش هزار جنگجوی داعش وجود دارند حقیقت ندارد و ما این را رد مي‌کنيم؛ البته به تعدام کم شايد باشد که کدام مشکل ایجاد کرده نمی‌تواند.»

و اما دیدگاه‌ها در این باره متفاوت استند.

وحیدالله فقیری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «واقعا جای نگرانی است من فکر می‌کنم که اطلاعات روسیه و کابلوف زیاد دقیق مي‌باشد زیرا آنان در منطقه موجود استند؛سفارت دارند و از راه های گونه گون اطلاعات را گردآوری می‌کنند.»

سید اکبر آغا، آگاه مسايل سياسی، می‌گوید: «گفته‌های کابلوف از واقعت دور است؛ آنان می‌خواهند که به حکومت افغانستان مشکلات ایجاد نمایند و حکومت را با ناکامی مواجه سازند.»

پیش از این رییس جمهور روسیه نیز از افزایش جنگجویان داعش در شمال افغانستان نگرانی کرده است.

ادعای مسکو در باره افزایش شمار جنگجویان داعش در افغانستان

اما کابل ادعای افزایش جنگجویان گروه داعش را در کشور نمی‌پذیرد. سخنگوی رییس الوزارء می‌گوید که داعش در کشور سرکوب شده است.

Thumbnail

مسکو ادعا می‌کند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان شمار جنگجویان داعش در این کشور سه برابر شده است.

بر بنیاد یک گزارش خبرگزاری تاس روسیه ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری گفته است که شمار جنگجویان داعش در افغانستان سه برابر شده است.

وی گفته است که داعش نه تنها تهدیدی برای افغانستان است تهدیدی برای کشورهای همسایه نیز است.

ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان، گفت: «تقریبا شمار آن‌ها به ۶ هزار نفر رسیده است؛ اگر به خاطر داشته باشید پس از روی کار آمدن طالبان و اقدام‌های سریع آنان در برابر داعش، شمار آنان ۲ هزار بود اما حالا شمار شان سه برابر افزایش یافته است.»

اما کابل ادعای افزایش جنگجویان گروه داعش را در کشور نمی‌پذیرد. سخنگوی رییس الوزارء می‌گوید که داعش در کشور سرکوب شده است.

قاری يوسف احمدی، سخنگوی رییس الوزراء، گفت: «این ادعای ضمیر کابلوف که در افغانستان شش هزار جنگجوی داعش وجود دارند حقیقت ندارد و ما این را رد مي‌کنيم؛ البته به تعدام کم شايد باشد که کدام مشکل ایجاد کرده نمی‌تواند.»

و اما دیدگاه‌ها در این باره متفاوت استند.

وحیدالله فقیری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «واقعا جای نگرانی است من فکر می‌کنم که اطلاعات روسیه و کابلوف زیاد دقیق مي‌باشد زیرا آنان در منطقه موجود استند؛سفارت دارند و از راه های گونه گون اطلاعات را گردآوری می‌کنند.»

سید اکبر آغا، آگاه مسايل سياسی، می‌گوید: «گفته‌های کابلوف از واقعت دور است؛ آنان می‌خواهند که به حکومت افغانستان مشکلات ایجاد نمایند و حکومت را با ناکامی مواجه سازند.»

پیش از این رییس جمهور روسیه نیز از افزایش جنگجویان داعش در شمال افغانستان نگرانی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره