Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید برخی از مقام‌های محلی پروان بر بازگشایی مکتب‌های دختران

برخی از مقام‌های محلی ولایت پروان بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور تاکید می‌ورزند.

آنان در یک گردهمایی که از بهر پشتیبانی از معارف در ولسوالی سالنگ این ولایت برگزار شده بود، می‌افزایند که حکومت و جامعه نیازمند زنان با دانش استند.

رییس دادگاه استیناف پروان می‌گوید که بر بنیاد آموزه‌های اسلام آموختن علم برای زنان و مردان فرض است.

محمد قسیم محمدی، رییس دادگاه استیناف پروان، گفت: «برای تعلیم دختر و برای تعلیم طبقه اناث، جامعه ما ضرورت دارد که باید تعلیم یافته باشد تا که تعلیم نشود یک نظام پیش نمی رود.»

در همین حال، برخی از شرکت کننده‌گان این گردهمایی نیز خواهان بازگشایی بی‌ درنگ مکتب‌های دختران استند.

عبدالعلیم حیدری، بزرگ قوم، گفت: «با حجاب واقعی اسلامی می آمدند و استادان شان هم زنان بودند که با افتخار درس میدادند که از آنان تشکری می کنیم با همین رقم معیار باید مکاتب دخترانه باز شوند؛ دختران و کودکان ما باید به مکتب بروند و انتظاری که دارند انتظار شان به پایان برسد.»

حبیب الله شاهی، مسوول جمع‌آوری کتاب، گفت:«جوانان سالنگ در آغوش معارف استند در آغوش حکومت خود استند و می خواهند که مکاتب خود را حمایت کنند و خواست ما از امارت اسلامی این است که مطابق آجندای خود مکاتب دختران را باز نماید.»

از سوی هم، برخی از جوانان ولسوالی سالنگ پیکاری را برای گردآوری کتاب به ریاست معارف این ولایت راه اندازی کرده اند و نزدیک به ۲۵۰۰ جلد کتاب را به معارف این ولایت کمک کرده اند.

محمد حسن حقانی، رییس معارف پروان، گفت: «یک دستاورد کلان است به مردم ولسوالی سالنگ؛ خداوند «ج» در این مسیر توفیق مزید نصیب شان بگرداند که همین گونه کتاب به مکاتب و مدارس بخرند به خاطریکه هم در شریعت صدقه جاریه است وهم به شاگردان مفید است.»

عبدالصبور عادلی، آمر نظارت معارف سالنگ، گفت:«۹۵ درصد کتاب در مکتب‌های مان کمبود داریم؛ من آمر نظارت هستم و از همه مکتب‌ها معلومات دارم که پنج درصد کتاب داریم وبس.»

این در حالی‌ست که یازده ماه می‌شود مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز صنف ششم تا صنف دوازدهم بسته استند و روشن نیست که این دانش‌آموزان دختر چه زمانی می‌توانند دوباره به مکتب بروند.

تاکید برخی از مقام‌های محلی پروان بر بازگشایی مکتب‌های دختران

رییس دادگاه استیناف پروان می‌گوید که بر بنیاد آموزه‌های اسلام آموختن علم برای زنان و مردان فرض است.

Thumbnail

برخی از مقام‌های محلی ولایت پروان بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در کشور تاکید می‌ورزند.

آنان در یک گردهمایی که از بهر پشتیبانی از معارف در ولسوالی سالنگ این ولایت برگزار شده بود، می‌افزایند که حکومت و جامعه نیازمند زنان با دانش استند.

رییس دادگاه استیناف پروان می‌گوید که بر بنیاد آموزه‌های اسلام آموختن علم برای زنان و مردان فرض است.

محمد قسیم محمدی، رییس دادگاه استیناف پروان، گفت: «برای تعلیم دختر و برای تعلیم طبقه اناث، جامعه ما ضرورت دارد که باید تعلیم یافته باشد تا که تعلیم نشود یک نظام پیش نمی رود.»

در همین حال، برخی از شرکت کننده‌گان این گردهمایی نیز خواهان بازگشایی بی‌ درنگ مکتب‌های دختران استند.

عبدالعلیم حیدری، بزرگ قوم، گفت: «با حجاب واقعی اسلامی می آمدند و استادان شان هم زنان بودند که با افتخار درس میدادند که از آنان تشکری می کنیم با همین رقم معیار باید مکاتب دخترانه باز شوند؛ دختران و کودکان ما باید به مکتب بروند و انتظاری که دارند انتظار شان به پایان برسد.»

حبیب الله شاهی، مسوول جمع‌آوری کتاب، گفت:«جوانان سالنگ در آغوش معارف استند در آغوش حکومت خود استند و می خواهند که مکاتب خود را حمایت کنند و خواست ما از امارت اسلامی این است که مطابق آجندای خود مکاتب دختران را باز نماید.»

از سوی هم، برخی از جوانان ولسوالی سالنگ پیکاری را برای گردآوری کتاب به ریاست معارف این ولایت راه اندازی کرده اند و نزدیک به ۲۵۰۰ جلد کتاب را به معارف این ولایت کمک کرده اند.

محمد حسن حقانی، رییس معارف پروان، گفت: «یک دستاورد کلان است به مردم ولسوالی سالنگ؛ خداوند «ج» در این مسیر توفیق مزید نصیب شان بگرداند که همین گونه کتاب به مکاتب و مدارس بخرند به خاطریکه هم در شریعت صدقه جاریه است وهم به شاگردان مفید است.»

عبدالصبور عادلی، آمر نظارت معارف سالنگ، گفت:«۹۵ درصد کتاب در مکتب‌های مان کمبود داریم؛ من آمر نظارت هستم و از همه مکتب‌ها معلومات دارم که پنج درصد کتاب داریم وبس.»

این در حالی‌ست که یازده ماه می‌شود مکتب‌ها به روی دختران دانش‌آموز صنف ششم تا صنف دوازدهم بسته استند و روشن نیست که این دانش‌آموزان دختر چه زمانی می‌توانند دوباره به مکتب بروند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره