Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیر خارجه پاکستان از همکاری با افغانستان در بخش اقتصادی خبر می‌دهد

وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که با افغانستان در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی به ویژه آغاز کار پروژه‌های تاپی، کاسا یک هزار و تاپ همکاری می‌کند.

وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار کرد و خواهان همکاری‌های بیشتر بازرگانی و اقتصادی شده است.

در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است: «وزیر خارجه پاکستان بر تعهدات کشورش در خصوص روابط منطقه یی و پروژه‌های تاسیسات عامه، از جمله پروژه تاپی، کاسا یک هزار و تاپ تاکید کرده و افزوده که پاکستان برای پشتیبانی از تعاملات دوجانبه با افغانستان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی گام‌هایی را برداشته است.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «از جانب اقتصادی باعث ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد، تولید انرژی و همچنان زمینه سازی می‌شود، بخاطر سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ خارجی.»

از سوی هم، سرپرست وزارت خارجه کشور در دیدار با رییس اداره امور ازبیکستان گفته است که در بخش ترانزیت و زراعت تسهیلات بیشتر را فراهم خواهند ساخت.

در این دیدار ازبیکستان تعهد کرده است که در آغاز همین هفته، کارهای سروی راه‌آهن ترانس افغان را در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

وزارت خارجه کشور در خبرنامه‌یی گفته است که سرپرست این وزارت با رییس اداره امور ازبیکستان دیدار کرده است و در باره ترانزیت و زراعت میان افغانستان و ازبیکستان و نیز در باره راه آهن ازبیکستان، افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

بخت‌ الرحمان شرافت، رییس اداره راه‌آهن، گفت: «نشست تاشکند نشست خوب بود. در مجموع بخش زیادی نشست تاشکند در باره این پروژه بود؛ در جریان نشست  ازبیکستان به این پروژه (ترانس افغانستان یا کاسا) اشاره کرد و همچنان نماینده چین به این پروژه اشاره داشت.»

سید نورالله راغی، دیپلومات پیشین، گفت: «این گونه نشست ‌ها زمانی می‌توانند موثر و اثرگذار باشند که افغانستان از داخل متحول شود و تغییر نماید.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «مساله تحریم‌ها و فشارهای جهان وجود دارد که مبنی بر عدم به رسمیت شناختن حکومت افغانستان.»

اخیرا تاشکند میزبان نشستی در باره افغانستان بود و پس از آن در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند نیز به مسایل افغانستان پرداخته شد.

وزیر خارجه پاکستان از همکاری با افغانستان در بخش اقتصادی خبر می‌دهد

در این دیدار ازبیکستان تعهد کرده است که در آغاز همین هفته، کارهای سروی راه‌آهن ترانس افغان را در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

Thumbnail

وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که با افغانستان در بخش‌های بازرگانی و اقتصادی به ویژه آغاز کار پروژه‌های تاپی، کاسا یک هزار و تاپ همکاری می‌کند.

وزیر خارجه پاکستان در حاشیه نشست وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار کرد و خواهان همکاری‌های بیشتر بازرگانی و اقتصادی شده است.

در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان آمده است: «وزیر خارجه پاکستان بر تعهدات کشورش در خصوص روابط منطقه یی و پروژه‌های تاسیسات عامه، از جمله پروژه تاپی، کاسا یک هزار و تاپ تاکید کرده و افزوده که پاکستان برای پشتیبانی از تعاملات دوجانبه با افغانستان و تسهیل کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی گام‌هایی را برداشته است.»

دریا خان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «از جانب اقتصادی باعث ایجاد شغل، افزایش سطح درآمد، تولید انرژی و همچنان زمینه سازی می‌شود، بخاطر سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ خارجی.»

از سوی هم، سرپرست وزارت خارجه کشور در دیدار با رییس اداره امور ازبیکستان گفته است که در بخش ترانزیت و زراعت تسهیلات بیشتر را فراهم خواهند ساخت.

در این دیدار ازبیکستان تعهد کرده است که در آغاز همین هفته، کارهای سروی راه‌آهن ترانس افغان را در خاک افغانستان آغاز خواهد شد.

وزارت خارجه کشور در خبرنامه‌یی گفته است که سرپرست این وزارت با رییس اداره امور ازبیکستان دیدار کرده است و در باره ترانزیت و زراعت میان افغانستان و ازبیکستان و نیز در باره راه آهن ازبیکستان، افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کرده است.

بخت‌ الرحمان شرافت، رییس اداره راه‌آهن، گفت: «نشست تاشکند نشست خوب بود. در مجموع بخش زیادی نشست تاشکند در باره این پروژه بود؛ در جریان نشست  ازبیکستان به این پروژه (ترانس افغانستان یا کاسا) اشاره کرد و همچنان نماینده چین به این پروژه اشاره داشت.»

سید نورالله راغی، دیپلومات پیشین، گفت: «این گونه نشست ‌ها زمانی می‌توانند موثر و اثرگذار باشند که افغانستان از داخل متحول شود و تغییر نماید.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «مساله تحریم‌ها و فشارهای جهان وجود دارد که مبنی بر عدم به رسمیت شناختن حکومت افغانستان.»

اخیرا تاشکند میزبان نشستی در باره افغانستان بود و پس از آن در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری‌های شانگهای در تاشکند نیز به مسایل افغانستان پرداخته شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره