Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی پناهجویان افغان در پاکستان از عدم رسیده‌گی به پرونده‌های شان

شماری از پناهجویان افغانستان که در پاکستان به سر می‌برند، بار دیگر از آنچه که عدم رسیده‌گی به پرونده‌های پناهنده‌گی شان می‌دانند، سخت نگرانی می‌کنند.

آنان می‌گویند که کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان و نماینده‌گی‌های کشورهای غربی در پاکستان به خواست‌های شان هیچ توجهی ندارند.

این پناهجویان افغانستان در پاکستان می‌گویند که با وجود اعتراضات پیهم تاکنون هیچ نهادی صدای آنان را نشنیده است و هنوزهم در بی سرنوشتی به سر می‌برند.

یک پناهجوی افغانستان در پاکستان، گفت: «شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان حقوق زن، جامعه مدنی، از سه ماه به اینسو در پیوند به رسیدگی نکردن پرونده‌های مهاجرتی ما اعتراض کردیم، اما هیچ جوابی به ما نداده اند.»

پناهجوی دیگری افغانستان در پاکستان، می گوید:«افغان‌ها با مشکلات ختم تاریخ ویزۀ شان، عدم تمدید ویزۀ شان و نبود کار و کرایه بلند خانه شامل است.»  

این پناهجویان افغانستان بار دیگر از نهادهای پشتیبان پناهجویان و نماینده گی‌های کشورهای غربی در اسلام‌آباد می‌خواهند که به پرونده‌های شان رسیده‌گی نمایند.

پناهجوی افغانستان در پاکستان، گفت: «تقاضا ما از ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر این است که صدای مردم افغانستان را بشنوند و به پرونده‌های ما رسیدگی شود.»

از سوی هم مهاجران افغانستان در ایران می‌گویند که در یازده ماه پسین با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده اند.

آصفه ستانکزی، فعال حقوق مهاجران افغانستان در ایران، گفت:«در یازده ماه پسین ورود مهاجران افغان به ایران زیاد شده روزانه چهار تا پنج هزار به گونه قانونی و غیرقانونی می‌آیند و دو تا سه هزار تن به گونه اجباری و داوطلب ایران را ترک می‌کنند. مهاجران در ایران به مشکل در بازار کار، مسکن و  نداشتن ویزۀ قانونی روبرو استند.» 

همزمان با این روزنامه گاردین به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نگاشته است که این کشور به پرونده پناهنده گی افغانانی رسیده گی میکند که در بخش های امنیتی با دولت آن کشور کار کرده اند.

وزارت خارجه بریتانیا می افزاید که در برنامه تخلیه از افغانستان اشتباهاتی وجود داشته اند و به همین علت پرونده های پناهنده گی شماری از افغانانی که به بریتانیا رسیده اند رد شده اند.

نگرانی پناهجویان افغان در پاکستان از عدم رسیده‌گی به پرونده‌های شان

از سوی هم مهاجران افغانستان در ایران می‌گویند که در یازده ماه پسین با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده اند.

Thumbnail

شماری از پناهجویان افغانستان که در پاکستان به سر می‌برند، بار دیگر از آنچه که عدم رسیده‌گی به پرونده‌های پناهنده‌گی شان می‌دانند، سخت نگرانی می‌کنند.

آنان می‌گویند که کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان و نماینده‌گی‌های کشورهای غربی در پاکستان به خواست‌های شان هیچ توجهی ندارند.

این پناهجویان افغانستان در پاکستان می‌گویند که با وجود اعتراضات پیهم تاکنون هیچ نهادی صدای آنان را نشنیده است و هنوزهم در بی سرنوشتی به سر می‌برند.

یک پناهجوی افغانستان در پاکستان، گفت: «شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان حقوق زن، جامعه مدنی، از سه ماه به اینسو در پیوند به رسیدگی نکردن پرونده‌های مهاجرتی ما اعتراض کردیم، اما هیچ جوابی به ما نداده اند.»

پناهجوی دیگری افغانستان در پاکستان، می گوید:«افغان‌ها با مشکلات ختم تاریخ ویزۀ شان، عدم تمدید ویزۀ شان و نبود کار و کرایه بلند خانه شامل است.»  

این پناهجویان افغانستان بار دیگر از نهادهای پشتیبان پناهجویان و نماینده گی‌های کشورهای غربی در اسلام‌آباد می‌خواهند که به پرونده‌های شان رسیده‌گی نمایند.

پناهجوی افغانستان در پاکستان، گفت: «تقاضا ما از ملل متحد و کشورهای مهاجرپذیر این است که صدای مردم افغانستان را بشنوند و به پرونده‌های ما رسیدگی شود.»

از سوی هم مهاجران افغانستان در ایران می‌گویند که در یازده ماه پسین با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده اند.

آصفه ستانکزی، فعال حقوق مهاجران افغانستان در ایران، گفت:«در یازده ماه پسین ورود مهاجران افغان به ایران زیاد شده روزانه چهار تا پنج هزار به گونه قانونی و غیرقانونی می‌آیند و دو تا سه هزار تن به گونه اجباری و داوطلب ایران را ترک می‌کنند. مهاجران در ایران به مشکل در بازار کار، مسکن و  نداشتن ویزۀ قانونی روبرو استند.» 

همزمان با این روزنامه گاردین به نقل از وزارت خارجه بریتانیا نگاشته است که این کشور به پرونده پناهنده گی افغانانی رسیده گی میکند که در بخش های امنیتی با دولت آن کشور کار کرده اند.

وزارت خارجه بریتانیا می افزاید که در برنامه تخلیه از افغانستان اشتباهاتی وجود داشته اند و به همین علت پرونده های پناهنده گی شماری از افغانانی که به بریتانیا رسیده اند رد شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره