Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حنفی: حقوق بشر در افغانستان بیشتر از سوی جهانیان نقض شده است

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در سفرش به ولایت فاریاب و در یک گردهمایی در شهر میمنه، جامعه جهانی را متهم می‌سازد که تلاش دارد به بهانه حقوق بشر، زنان افغانستان را بی پرده و بی عزت بسازد.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «جهانیان می‌خواهند که خواهران من و شما را بی عزت، بی عفت و بی پرده بسازند؛ این چگونه حقوق است؟ جنانیان می‌گویند که یک اجنبی دختر باشد با یک اجنبی پسر در یک کرسی بنشیند این قسم حقوق را نه ملت می‌خواهد و نه عقیده و مذهب اجازه می‌دهد و نه خداوند کریم و نه نبی کریم اجازه می‌دهد.»

آقای حنفی می‌گوید که حقوق بشر در افغانستان بیشتر از سوی جهانیان نقض شده است.

او افزود: «کودکان، برادران، ماداران و خواهران شهید میشدند؛ مکتب‌ها بمباردمان میشدند، مساجد بمباردمان و شهید میشدند، مدارس ببماردمان میشدند کجا بود حقوق بشر؟ کجا بود؟ علما و مجاهدین ما را در محبس پر می‌کردند و سگ‌ها را رها می‌کردند کجا بود حقوق بشر؟»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از ظاهر نا آراسته و موی دراز برخی از نیروهای امارت اسلامی نیز انتقاد می‌کند.

آقای حنفی می‌گوید که برخی از فرمان‌های رهبر امارت اسلامی عملی نمی‌شوند و تاکید می‌ورزد که ظاهر نیروهای امارت اسلامی باید با شریعت اسلامی برابر شود.

محمد خالد حنفی گفت:«موهای شان را تا زانو می‌رسانند این در کجا آمده است؟ موهای شان را تا شانه می مانند این کجا آمده است؟.»

در همین حال، آن عالمان دین که در این گردهمایی شرکت کرده اند از امارت اسلامی خواست‌هایی دارند.

مولوی غلام نبی غفوری، عالم دین، گفت: «این دستاوردهای بزرگ حفاظت اش بسیار سخت است برای حفاظت این دستاوردها تمامی مسلمانان افغانستان مسوولیت دارند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این گردهمایی از مقام‌های نظامی این ولایت خواست که جوانان زیر سن قانونی را استخدام نکنند.

حنفی: حقوق بشر در افغانستان بیشتر از سوی جهانیان نقض شده است

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از ظاهر نا آراسته و موی دراز برخی از نیروهای امارت اسلامی نیز انتقاد می‌کند.

Thumbnail

محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در سفرش به ولایت فاریاب و در یک گردهمایی در شهر میمنه، جامعه جهانی را متهم می‌سازد که تلاش دارد به بهانه حقوق بشر، زنان افغانستان را بی پرده و بی عزت بسازد.

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «جهانیان می‌خواهند که خواهران من و شما را بی عزت، بی عفت و بی پرده بسازند؛ این چگونه حقوق است؟ جنانیان می‌گویند که یک اجنبی دختر باشد با یک اجنبی پسر در یک کرسی بنشیند این قسم حقوق را نه ملت می‌خواهد و نه عقیده و مذهب اجازه می‌دهد و نه خداوند کریم و نه نبی کریم اجازه می‌دهد.»

آقای حنفی می‌گوید که حقوق بشر در افغانستان بیشتر از سوی جهانیان نقض شده است.

او افزود: «کودکان، برادران، ماداران و خواهران شهید میشدند؛ مکتب‌ها بمباردمان میشدند، مساجد بمباردمان و شهید میشدند، مدارس ببماردمان میشدند کجا بود حقوق بشر؟ کجا بود؟ علما و مجاهدین ما را در محبس پر می‌کردند و سگ‌ها را رها می‌کردند کجا بود حقوق بشر؟»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر از ظاهر نا آراسته و موی دراز برخی از نیروهای امارت اسلامی نیز انتقاد می‌کند.

آقای حنفی می‌گوید که برخی از فرمان‌های رهبر امارت اسلامی عملی نمی‌شوند و تاکید می‌ورزد که ظاهر نیروهای امارت اسلامی باید با شریعت اسلامی برابر شود.

محمد خالد حنفی گفت:«موهای شان را تا زانو می‌رسانند این در کجا آمده است؟ موهای شان را تا شانه می مانند این کجا آمده است؟.»

در همین حال، آن عالمان دین که در این گردهمایی شرکت کرده اند از امارت اسلامی خواست‌هایی دارند.

مولوی غلام نبی غفوری، عالم دین، گفت: «این دستاوردهای بزرگ حفاظت اش بسیار سخت است برای حفاظت این دستاوردها تمامی مسلمانان افغانستان مسوولیت دارند.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این گردهمایی از مقام‌های نظامی این ولایت خواست که جوانان زیر سن قانونی را استخدام نکنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره