Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا و امارت اسلامی یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌سازند

پس از حمله هواپیمای بی‌سرنشین ایالات متحده امریکا به هدف کشتن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل اکنون واشنگتن و امارت اسلامی یکدیگر را به نقض آشکار توافقنامه دوحه متهم می‌سازند.

وزارت خارجه امریکا ادعا دارد که طالبان با پناه دادن به رهبر شبکه القاعده در کابل توافقنامه دوحه را نقض کرده است و این کار از علاقه جهان برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست امارت اسلامی کاسته است.

امارت اسلامی در نخستین واکنش رسمی این حمله را نقض آشکار توافقنامه دوحه از سوی امریکا خواند.

با این هم کابل تاکنون در باره کشته شدن ایمن الظواهری چیزی نگفته است اما واشنگتن می‌گوید که الظواهری در کابل پناه داده شده بود و در یک حمله هوایی کشته شد.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، گفت: «طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل از یک سو توافق نامه دوحه را به شدت نقض کرده‌اند واز سوی دیگر به اطمینانی که به جهانیان در باره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های هراس‌افگن داده بودند نیز آسیب رسانیدند و آنان به مردم افغانستان و علاقه‌مندی شان برای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با جامعه جهانی نیز خیانت کردند.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با پخش خبرنامه‌یی حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکا را در کابل نقض آشکار اصول بین‌الملل و توافق‌نامه دوحه گفته است.

ذبیح الله مجاهد گفت: «این حمله تخلف آشکار از اصول بین‌المللی و توافقنامه دوحه است. این گونه اعمال تکرار بیست سال تجربه ناکام بوده و عمل خلاف منافع ایالات متحده امریکا، افغانستان و منطقه می‌باشد؛ تکرار این چنین عملکردها فرصت‌های موجود را آسیب می‌رساند.»

و اما محمد ناصر حقانی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «امریکا در هنگام خروج حتا رادار های میدان هوایی را خراب کرد که از چنین حمله‌های شان جلوگیری نشود و این حمله نقض آشکار امریکا در افغانستان است.»

سید اکبرآغا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «هر آنچیزی که در توافقنامه دوحه تعهد شده بود باید امریکا به آن پابند می‌ماند اما این حمله نشان می‌دهد که ایالات متحده خود سبب تخلف در توافق نامه دوحه شده است.»

یکی از بخش‌های مهم توافق نامه دوحه که میان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی به امضا رسیده است، قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افگن به ویژه القاعده و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر ایالات متحده امریکا است.
اما اکنون حمله هوایی امریکا چه پیامدی برای کابل خواهد داشت؟

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در توافقنامه دوحه آشکار گفته شده است که طالبان باید روابط شان را با گروه‌های چون القاعده قطع کنند و اجازه ندهند که این گروه‌ها از افغانستان بر ضد امریکا فعالیت کنند و اکنون رهبر القاعده در قلب کابل بوده است.»

مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل، می‌گوید: «کشتن الظواهری به این معنا است که اکنون طالبان با گروه القاعده رابطه دارند و اعتبار شان نزد جامعه جهانی کاسته شد و تاثیر مستقیم می‌گذارد در به رسمیت شناختن آنان از سوی جهان.»

پیش از این نیز در سال ۲۰۲۰ خبر مرگ ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده پخش شد، اما سازمان ملل متحد با پخش گزارشی گفت که رهبر القاعده زنده است.

امریکا و امارت اسلامی یکدیگر را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌سازند

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با پخش خبرنامه‌یی حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکا را در کابل نقض آشکار اصول بین‌الملل و توافق‌نامه دوحه گفته است.

تصویر بندانگشتی

پس از حمله هواپیمای بی‌سرنشین ایالات متحده امریکا به هدف کشتن ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در منطقه شیرپور کابل اکنون واشنگتن و امارت اسلامی یکدیگر را به نقض آشکار توافقنامه دوحه متهم می‌سازند.

وزارت خارجه امریکا ادعا دارد که طالبان با پناه دادن به رهبر شبکه القاعده در کابل توافقنامه دوحه را نقض کرده است و این کار از علاقه جهان برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست امارت اسلامی کاسته است.

امارت اسلامی در نخستین واکنش رسمی این حمله را نقض آشکار توافقنامه دوحه از سوی امریکا خواند.

با این هم کابل تاکنون در باره کشته شدن ایمن الظواهری چیزی نگفته است اما واشنگتن می‌گوید که الظواهری در کابل پناه داده شده بود و در یک حمله هوایی کشته شد.

انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، گفت: «طالبان با میزبانی و پناه دادن به رهبر القاعده در کابل از یک سو توافق نامه دوحه را به شدت نقض کرده‌اند واز سوی دیگر به اطمینانی که به جهانیان در باره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های هراس‌افگن داده بودند نیز آسیب رسانیدند و آنان به مردم افغانستان و علاقه‌مندی شان برای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با جامعه جهانی نیز خیانت کردند.»

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با پخش خبرنامه‌یی حمله هواپیمای بی‌سرنشین امریکا را در کابل نقض آشکار اصول بین‌الملل و توافق‌نامه دوحه گفته است.

ذبیح الله مجاهد گفت: «این حمله تخلف آشکار از اصول بین‌المللی و توافقنامه دوحه است. این گونه اعمال تکرار بیست سال تجربه ناکام بوده و عمل خلاف منافع ایالات متحده امریکا، افغانستان و منطقه می‌باشد؛ تکرار این چنین عملکردها فرصت‌های موجود را آسیب می‌رساند.»

و اما محمد ناصر حقانی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «امریکا در هنگام خروج حتا رادار های میدان هوایی را خراب کرد که از چنین حمله‌های شان جلوگیری نشود و این حمله نقض آشکار امریکا در افغانستان است.»

سید اکبرآغا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «هر آنچیزی که در توافقنامه دوحه تعهد شده بود باید امریکا به آن پابند می‌ماند اما این حمله نشان می‌دهد که ایالات متحده خود سبب تخلف در توافق نامه دوحه شده است.»

یکی از بخش‌های مهم توافق نامه دوحه که میان ایالات متحده امریکا و امارت اسلامی به امضا رسیده است، قطع روابط طالبان با گروه‌های هراس‌افگن به ویژه القاعده و استفاده نشدن خاک افغانستان در برابر ایالات متحده امریکا است.
اما اکنون حمله هوایی امریکا چه پیامدی برای کابل خواهد داشت؟

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «در توافقنامه دوحه آشکار گفته شده است که طالبان باید روابط شان را با گروه‌های چون القاعده قطع کنند و اجازه ندهند که این گروه‌ها از افغانستان بر ضد امریکا فعالیت کنند و اکنون رهبر القاعده در قلب کابل بوده است.»

مهدی افضلی، آگاه روابط بین الملل، می‌گوید: «کشتن الظواهری به این معنا است که اکنون طالبان با گروه القاعده رابطه دارند و اعتبار شان نزد جامعه جهانی کاسته شد و تاثیر مستقیم می‌گذارد در به رسمیت شناختن آنان از سوی جهان.»

پیش از این نیز در سال ۲۰۲۰ خبر مرگ ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده پخش شد، اما سازمان ملل متحد با پخش گزارشی گفت که رهبر القاعده زنده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره