Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خالد زدران: درگیری در منطقه کارته سخی کابل پایان یافت

فرماندهی امنیه کابل در یک خبرنامه از پایان درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مردان تفنگدار در منطقه کارته سخی خبر داده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که چندین مهاجم در این درگیری کشته شده اند و یک تن آنان بازداشت شده است.

آقای زدران افزوده است که دو نیروی امنیتی به شمول یک زن کشته شدند و چهار نیروی دیگر زخم برداشته اند.

این درگیری پیش از چاشت روز چهارشنبه در منطقه کارته سخی از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل آغاز شد.

خالد زدران: درگیری در منطقه کارته سخی کابل پایان یافت

خالد زدران، سخنگوی فرکاندهی امنیه کابل می‌گوید که چندین مهاجم در این درگیری کشته شده اند و یک تن آنان بازداشت شده است.

تصویر بندانگشتی

فرماندهی امنیه کابل در یک خبرنامه از پایان درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و مردان تفنگدار در منطقه کارته سخی خبر داده است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که چندین مهاجم در این درگیری کشته شده اند و یک تن آنان بازداشت شده است.

آقای زدران افزوده است که دو نیروی امنیتی به شمول یک زن کشته شدند و چهار نیروی دیگر زخم برداشته اند.

این درگیری پیش از چاشت روز چهارشنبه در منطقه کارته سخی از مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل آغاز شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره