Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: "ادعای" جوبایدن درباره کشته شدن رهبر القاعده را بررسی می‌کنیم

امارت اسلامی در خبرنامه‌یی می‌گوید که از حضور ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل هیچ اطلاعی ندارد.

در این خبرنامه که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پخش شده، آمده است که رهبری امارت اسلامی به نهادهای کشفی و استخباراتی دستور داده است که پهلوهای این رویداد را بررسی کنند.

در خبرنامه آمده است: «امارت اسلامی از آمدن و سکونت ایمن الظواهری در اینجا، هیچگونه اطلاعی ندارد. رهبری امارت اسلامی افغانستان به ارگان‌های کشفی و استخباراتی دستور داده است که در مورد جنبه‌های مختلف رویداد متذکره تحقیقات جدی و همه‌جانبه شان را انجام دهند.»

امارت اسلامی در این خبرنامه، حمله هوایی ایالات متحده امریکا را در کابل نقض حاکمیت ارضی افغانستان خوانده و افزوده است که کابل به توافق‌نامه دوحه پابند است.

وحید فقیری، آگاه مسایل سیاسی در این باره، گفت: «این اقدام مخالفان آنها را تقویت می‌کند، مخالفان آنها در غرب خواهد گفت که ما گفتیم که آنها به عهد خود وفادار نیست، گفتیم از عهد خود سرپیچی می‌کنند.»

محمدحسن حقیار، اگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این موضوع را نمی‌توان تایید کرد و نه تکذیب. اگر رد کند، همه سازمان‌های استخباراتی دنیا این موضوع را تایید می‌کنند و شاید امریکا اینقدر بزرگ دروغ نگوید و اگر تایید کند، با دنیا مواجه شود.»

سید اکبر آغا، آگاه مسایل سیاسی چنین دیدگاه دارد: «اقدامات خارجیان از ابتدا بر اساس توطئه است، آنها حرکت صادقانه که به نفع افغانستان باشد، انجام نداده اند.»

ایالات متحده امریکا، اعلام کرده است که ایمن الظواهری در حمله هواپیمای بی‌سرنشین در کابل کشته شده است، اما تا کنون در این باره سندی پخش نکرده است.

نقیب الله نوری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر الظواهری در افغانستان کشته شد، چرا در پاکستان کشته نشد؟ آیا آمریکا در این مدت طولانی نمی‌دانست ظواهری کجااست که آنقدر صبر کرد که به افغانستان بیاید و بعد او را اینجا بکشد. این همه یک توطئه سیاسی است.»

ایمن الظواهری پس از اسامه بن لادن رهبری گروه القاعده را به عهده داشت، و ایالات متحده بیست و پنج میلیون دالر برای کشتن او انعام گذاشته بود.

امارت اسلامی: "ادعای" جوبایدن درباره کشته شدن رهبر القاعده را بررسی می‌کنیم

امارت اسلامی در این خبرنامه، حمله هوایی ایالات متحده امریکا را در کابل نقض حاکمیت ارضی افغانستان خوانده و افزوده است که کابل به توافق‌نامه دوحه پابند است.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی در خبرنامه‌یی می‌گوید که از حضور ایمن الظواهری، رهبر شبکه القاعده در کابل هیچ اطلاعی ندارد.

در این خبرنامه که از سوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پخش شده، آمده است که رهبری امارت اسلامی به نهادهای کشفی و استخباراتی دستور داده است که پهلوهای این رویداد را بررسی کنند.

در خبرنامه آمده است: «امارت اسلامی از آمدن و سکونت ایمن الظواهری در اینجا، هیچگونه اطلاعی ندارد. رهبری امارت اسلامی افغانستان به ارگان‌های کشفی و استخباراتی دستور داده است که در مورد جنبه‌های مختلف رویداد متذکره تحقیقات جدی و همه‌جانبه شان را انجام دهند.»

امارت اسلامی در این خبرنامه، حمله هوایی ایالات متحده امریکا را در کابل نقض حاکمیت ارضی افغانستان خوانده و افزوده است که کابل به توافق‌نامه دوحه پابند است.

وحید فقیری، آگاه مسایل سیاسی در این باره، گفت: «این اقدام مخالفان آنها را تقویت می‌کند، مخالفان آنها در غرب خواهد گفت که ما گفتیم که آنها به عهد خود وفادار نیست، گفتیم از عهد خود سرپیچی می‌کنند.»

محمدحسن حقیار، اگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «این موضوع را نمی‌توان تایید کرد و نه تکذیب. اگر رد کند، همه سازمان‌های استخباراتی دنیا این موضوع را تایید می‌کنند و شاید امریکا اینقدر بزرگ دروغ نگوید و اگر تایید کند، با دنیا مواجه شود.»

سید اکبر آغا، آگاه مسایل سیاسی چنین دیدگاه دارد: «اقدامات خارجیان از ابتدا بر اساس توطئه است، آنها حرکت صادقانه که به نفع افغانستان باشد، انجام نداده اند.»

ایالات متحده امریکا، اعلام کرده است که ایمن الظواهری در حمله هواپیمای بی‌سرنشین در کابل کشته شده است، اما تا کنون در این باره سندی پخش نکرده است.

نقیب الله نوری، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر الظواهری در افغانستان کشته شد، چرا در پاکستان کشته نشد؟ آیا آمریکا در این مدت طولانی نمی‌دانست ظواهری کجااست که آنقدر صبر کرد که به افغانستان بیاید و بعد او را اینجا بکشد. این همه یک توطئه سیاسی است.»

ایمن الظواهری پس از اسامه بن لادن رهبری گروه القاعده را به عهده داشت، و ایالات متحده بیست و پنج میلیون دالر برای کشتن او انعام گذاشته بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره