Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هزاران تن در کابل و ولایت‌ها در واکنش به حمله امریکا اعتراض کردند

هزاران تن در کابل و بیشتر ولایت‌های دیگر کشور امروز پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند و شعارهای ضد امریکا و پاکستان سر دادند.

تظاهر کننده‌گان حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا را در کابل نکوهش می‌کنند و آن را تجاوز بر حریم افغانستان میدانند.

اعتراض کننده گان خواهان آزادی سازی پول های منجمد شده افغانستان نیز شدند.

یک تن از تظاهر کننده گان، گفت:«چرا امریکای ظالم دست خود را از ظلم نمی‌بردارد که به قلمرو و حریم افغانستان حمله هوایی انجام میدهد.»

حزب الله، یک تظاهر کننده دیگر، می گوید:«ما مردم مظلوم افغانستان از امریکا و جامعه جهانی می‌خواهیم که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد نمایند.»

موسی، تظاهر کننده دیگر در ولایت فراه، گفت:«ما از امریکا میخواهیم که مردم افغانستان را دیگر آزار ندهد و خون مردم را ناحق نریزد.»

اعتراض کننده گان از جهان می خواهند تا از این گونه کارهای امریکا جلوگیری نماید.

این اعتراضات پس از آن استند که به روز یکشنبه گذشته، ایالات متحده امریکا یک خانه را در منطقه شیر پور کابل آماج یک حمله هواپیمای بی سرنشین قرار داد و دو روز پس یعنی به روز سه شنبه، جوبایدن رییس جمهور امریکا گفت که در این حمله ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده کشته شده است.

اما کابل گفته است که از اقامت رهبر القاعده در کابل اطلاع ندارد و بررسی ها در این باره آغاز شده اند.

هزاران تن در کابل و ولایت‌ها در واکنش به حمله امریکا اعتراض کردند

تظاهر کننده‌گان حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا را در کابل نکوهش می‌کنند و آن را تجاوز بر حریم افغانستان میدانند.

Thumbnail

هزاران تن در کابل و بیشتر ولایت‌های دیگر کشور امروز پس از نماز جمعه دست به تظاهرات زدند و شعارهای ضد امریکا و پاکستان سر دادند.

تظاهر کننده‌گان حمله هواپیمای بی سرنشین امریکا را در کابل نکوهش می‌کنند و آن را تجاوز بر حریم افغانستان میدانند.

اعتراض کننده گان خواهان آزادی سازی پول های منجمد شده افغانستان نیز شدند.

یک تن از تظاهر کننده گان، گفت:«چرا امریکای ظالم دست خود را از ظلم نمی‌بردارد که به قلمرو و حریم افغانستان حمله هوایی انجام میدهد.»

حزب الله، یک تظاهر کننده دیگر، می گوید:«ما مردم مظلوم افغانستان از امریکا و جامعه جهانی می‌خواهیم که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد نمایند.»

موسی، تظاهر کننده دیگر در ولایت فراه، گفت:«ما از امریکا میخواهیم که مردم افغانستان را دیگر آزار ندهد و خون مردم را ناحق نریزد.»

اعتراض کننده گان از جهان می خواهند تا از این گونه کارهای امریکا جلوگیری نماید.

این اعتراضات پس از آن استند که به روز یکشنبه گذشته، ایالات متحده امریکا یک خانه را در منطقه شیر پور کابل آماج یک حمله هواپیمای بی سرنشین قرار داد و دو روز پس یعنی به روز سه شنبه، جوبایدن رییس جمهور امریکا گفت که در این حمله ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده کشته شده است.

اما کابل گفته است که از اقامت رهبر القاعده در کابل اطلاع ندارد و بررسی ها در این باره آغاز شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره