Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست شهروندان برای تامین امنیت در روز عاشورا

در آستانه فرا رسیدن روز عاشورا، برخی از شهروندان کشور از چگونگی امنیت در این روز نگرانی می‌کنند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که این روزها را به گونه درست تامین امنیت نماید.

عمرت الله، باشنده کابل، گفت: «تقاضای ما این است که در تامین امنیت جدی باشند چون اوضاع چندان خوب نیست.»

مدینه، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید: «نگرانی داریم که باز هم کدام حادثه پیش نشود و می خواهیم با دقت بیشتر امنیت ما را بگیرند.»

عبدالعزیز، باشنده کابل، در این باره می‌گوید: «باید با مردم و تکیه‌خانه‌ها همکار باشند؛ کسانی را بگمارند که در عرصه امنیت تجربه داشته باشند تا بتوانند امنیت را به گونه خوب تامین نمایند.»

همزمان با این، برخی از باشنده‌گان پکتیا نیز خواهان تامین امنیت تکیه‌خانه‌ها و مسجدهای شان از بهر برگزاری مراسم عزاداری در روز عاشورا استند.

حيدر حسينی، باشنده پکتیا، گفت: «این جا خطر بیشتر می‌شود و خواست ما این است که امارت با ما همکار باشد.»

در این میان، فرماندهی پولیس کابل از تامین امنیت در روزهای عاشورا اطمینان می‌دهد و می‌گوید که در این باره کمیسیونی نیز ایجاد شده است.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت: «برای تامین امنیت شان کمیسیون ایجاد شده است و همینطور برای شان گفته شده است که مراسم شان را در تکیه‌خانه‌های شان برگزار کنند.»

این در حالی‌ست که به روز چهارشنبه افراد وابسته به گروه داعش در کارته سخی کابل در نزدیکی یکی از تکیه‌خانه‌ها در حوزه سوم امنیتی حمله کردند.

به گفته سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، در این رویداد دو تن از نیروهای امنیتی به شمول یک زن کشته شدند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند و چندین مهاجم در این درگیری از پا در آمدند.

خواست شهروندان برای تامین امنیت در روز عاشورا

در این میان، فرماندهی پولیس کابل از تامین امنیت در روزهای عاشورا اطمینان می‌دهد و می‌گوید که در این باره کمیسیونی نیز ایجاد شده است.

تصویر بندانگشتی

در آستانه فرا رسیدن روز عاشورا، برخی از شهروندان کشور از چگونگی امنیت در این روز نگرانی می‌کنند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که این روزها را به گونه درست تامین امنیت نماید.

عمرت الله، باشنده کابل، گفت: «تقاضای ما این است که در تامین امنیت جدی باشند چون اوضاع چندان خوب نیست.»

مدینه، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل، می‌گوید: «نگرانی داریم که باز هم کدام حادثه پیش نشود و می خواهیم با دقت بیشتر امنیت ما را بگیرند.»

عبدالعزیز، باشنده کابل، در این باره می‌گوید: «باید با مردم و تکیه‌خانه‌ها همکار باشند؛ کسانی را بگمارند که در عرصه امنیت تجربه داشته باشند تا بتوانند امنیت را به گونه خوب تامین نمایند.»

همزمان با این، برخی از باشنده‌گان پکتیا نیز خواهان تامین امنیت تکیه‌خانه‌ها و مسجدهای شان از بهر برگزاری مراسم عزاداری در روز عاشورا استند.

حيدر حسينی، باشنده پکتیا، گفت: «این جا خطر بیشتر می‌شود و خواست ما این است که امارت با ما همکار باشد.»

در این میان، فرماندهی پولیس کابل از تامین امنیت در روزهای عاشورا اطمینان می‌دهد و می‌گوید که در این باره کمیسیونی نیز ایجاد شده است.

خالد ځدران، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت: «برای تامین امنیت شان کمیسیون ایجاد شده است و همینطور برای شان گفته شده است که مراسم شان را در تکیه‌خانه‌های شان برگزار کنند.»

این در حالی‌ست که به روز چهارشنبه افراد وابسته به گروه داعش در کارته سخی کابل در نزدیکی یکی از تکیه‌خانه‌ها در حوزه سوم امنیتی حمله کردند.

به گفته سخنگوی فرماندهی پولیس کابل، در این رویداد دو تن از نیروهای امنیتی به شمول یک زن کشته شدند و چهار تن دیگر زخم برداشته اند و چندین مهاجم در این درگیری از پا در آمدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره