Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دشواری رفتن به ایران؛ شهروندان کشور از بدرفتاری‌ها شکایت دارند

شماری از شهروندان کشور که به تازگی از ایران برگشت داده شده اند، از دشواری‌های رسیدن به آن کشور و بدرفتاری‌ها شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به دشواری خودشان را به ایران رسانیدند، اما پس از چند هفته برگشت داده شده اند.

خالد و فاطمه (خواهر و برادر) که چندی پیش از مرز نیمروز به ایران رفته بودند، از سوی نیروهای ایرانی نخست بازداشت و سپس اخراج شده اند.

خالد، به طلوع‌نیوز گفت: «مجبور شدیم که با فامیل به طرف ایران برویم، چون اینجا کار که نباشد، پول از کجا می‌شود. همه می‌دانند که از راه قاچاق رفتن چقدر مشکلات دارد، آنجا که به مشکل میرسید، کار می‌کنید که کارش بسیار سخت است. هرقدر که پیدا می‌کنید، ده چند ن مصرف دارید.»

فاطمه در باره برگشت اش گفت: «وقتی که ما را گرفت، بی‌تربیه‌گی و زشتی شان زیاد بود. بعضی‌های شان رفتار خوب می‌کردند، اما بعضی‌های شان افغان‌ها را بیخی خر فکر می‌کردند.»

بیکاری و فقر شهروندان کشور را مجبور می‌سازد تا سختی‌های سفر غیرقانونی را به جان بخرند و خود شان را به کشورهای دیگر برسانند.

باریداد، برگشت داده شده، می‌گوید: «این جوانان که می‌روند، اگر مجرد استند ویا خانه دار، همه برای غریبی می‌روند. ما ره گرفتند و با ما ظلم کردند.»

امین، مهاجر، می‌گوید: «در افغانستان کار نیست و ما مجبور استیم ایران برویم.»

از سوی هم، مقام‌های محلی نیمروز با تایید موضوع بدرفتاری، می‌گویند که این گزارش‌ها را با مسوولان در مرکز در میان گذاشته اند و کوشیده می‌شود تا از راه دیپلوماسی به آن رسیدگی شود.

محمد رضا خلیلی، آمر مرزی نیمروز، گفت: «یک تعداد اینها شکایت دارند، بخش فامیلی کمتر و بخش مجردها زیادتر. می‌گویند که سربازان ایرانی در آن طرف مرز با ما رویه خوب نمی‌کنند و تعداد را شکنجه هم می‌کنند.»

مولوی صدیق الله نصرت، رییس مهاجرین نیمروز، گفت: «گاه گاهی مشکلاتی در راه برای آنان وجود دارد و آنان به گونه اجباری از سوی حکومت ایران اخراج می‌شوند.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه کنسولگری ایران را نیز داشته باشد که با تماس‌های مکرر موفق نشد.

روزانه صدها تن از شهروندان کشور از مرز نیمروز به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند، اما در مقابل دولت این کشور نیز روزانه حدود هزار نفر را از این مرز به کشور بر می‌گرداند.

دشواری رفتن به ایران؛ شهروندان کشور از بدرفتاری‌ها شکایت دارند

بیکاری و فقر شهروندان کشور را مجبور می‌سازد تا سختی‌های سفر غیرقانونی را به جان بخرند و خود شان را به کشورهای دیگر برسانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور که به تازگی از ایران برگشت داده شده اند، از دشواری‌های رسیدن به آن کشور و بدرفتاری‌ها شکایت دارند.

آنان می‌گویند که به دشواری خودشان را به ایران رسانیدند، اما پس از چند هفته برگشت داده شده اند.

خالد و فاطمه (خواهر و برادر) که چندی پیش از مرز نیمروز به ایران رفته بودند، از سوی نیروهای ایرانی نخست بازداشت و سپس اخراج شده اند.

خالد، به طلوع‌نیوز گفت: «مجبور شدیم که با فامیل به طرف ایران برویم، چون اینجا کار که نباشد، پول از کجا می‌شود. همه می‌دانند که از راه قاچاق رفتن چقدر مشکلات دارد، آنجا که به مشکل میرسید، کار می‌کنید که کارش بسیار سخت است. هرقدر که پیدا می‌کنید، ده چند ن مصرف دارید.»

فاطمه در باره برگشت اش گفت: «وقتی که ما را گرفت، بی‌تربیه‌گی و زشتی شان زیاد بود. بعضی‌های شان رفتار خوب می‌کردند، اما بعضی‌های شان افغان‌ها را بیخی خر فکر می‌کردند.»

بیکاری و فقر شهروندان کشور را مجبور می‌سازد تا سختی‌های سفر غیرقانونی را به جان بخرند و خود شان را به کشورهای دیگر برسانند.

باریداد، برگشت داده شده، می‌گوید: «این جوانان که می‌روند، اگر مجرد استند ویا خانه دار، همه برای غریبی می‌روند. ما ره گرفتند و با ما ظلم کردند.»

امین، مهاجر، می‌گوید: «در افغانستان کار نیست و ما مجبور استیم ایران برویم.»

از سوی هم، مقام‌های محلی نیمروز با تایید موضوع بدرفتاری، می‌گویند که این گزارش‌ها را با مسوولان در مرکز در میان گذاشته اند و کوشیده می‌شود تا از راه دیپلوماسی به آن رسیدگی شود.

محمد رضا خلیلی، آمر مرزی نیمروز، گفت: «یک تعداد اینها شکایت دارند، بخش فامیلی کمتر و بخش مجردها زیادتر. می‌گویند که سربازان ایرانی در آن طرف مرز با ما رویه خوب نمی‌کنند و تعداد را شکنجه هم می‌کنند.»

مولوی صدیق الله نصرت، رییس مهاجرین نیمروز، گفت: «گاه گاهی مشکلاتی در راه برای آنان وجود دارد و آنان به گونه اجباری از سوی حکومت ایران اخراج می‌شوند.»

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه کنسولگری ایران را نیز داشته باشد که با تماس‌های مکرر موفق نشد.

روزانه صدها تن از شهروندان کشور از مرز نیمروز به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند، اما در مقابل دولت این کشور نیز روزانه حدود هزار نفر را از این مرز به کشور بر می‌گرداند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره