Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌های گسترده به انفجار روز گذشته در کابل

انفجار روز جمعه در ناحیه ششم شهر کابل با واکنش‌های درونی و بیرونی رو به رو شده است. حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، رییس جمهور ایران و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان این حمله را نکوهش کرده اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را هولناک میداند و حمله بر غیرنظامیان را جنایت می گوید.

این مقام سازمان ملل متحد می گوید که داعش مسوولیت این حمله‌ها را پذیرفته است و طالبان مسوولیت حفاظت از مردم را دارند و عاملان این جنایت باید به دادگاه کشانیده شوند.

ریچار بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت:«حمله هولناک بر غیرنظامیان در یکی از بازار‌های مزدحم هزاره‌ها در غرب کابل ادامه جنایت های است که داعش مسوولیت آن‌ها را به‌عهده گرفته است؛ طالبان مسوول حفاظت از تمامی افغانان استند؛ عاملان این جنایت باید محاکمه شوند.»

از سوی هم شماری از بسته گان جان باخته گان این رویداد از امارت اسلامی می خواهند که امنیت عزاداران را تامین نماید و نیز عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.

مهر ماه چهار ساله یکی از قربانیان رویداد دیروز است او و کاکای هفت ساله اش هنگام رفتن به خانه جان باختند.

مادر مهر ماه، کودک جان باخته، گفت:«کودک چهار ساله من در اثر اصابت مرمی غار غار شده بود و در آغوشم جان داد، گناه طفل چهار ساله چیست که باید این اندازه زجر بکشد.»

در همین حال حمیدالله پدر کودک جان باخته دیگر میگوید:«صدای انفجار که آمد بیرون رفتم پسرم را در آغوش گرفتم جابجا جان داده بود.»

ایمل، یکی دیگر از قربانیان انفجار دیروز است.

وی ده ماه پیش ازدواج کرده بود و در یک دفتر غیر دولتی کار می کرد.

از ایمل یک نوزاد شش روزه‌ برجا مانده است.

همسر ایمل، گفت:«کمی مریض بود؛ نزد داکتر بخاطر واکسین گرفتن رفته بود که در برگشت بطرف خانه در انفجار برابر میشود.»

عبدالرووف از دیگر قربانیان رویداد دیروز است.

از وی چهار کودک برجا مانده اند و این کودکان در نبود پدر با آینده نا روشن رو به رو استند.

برادر عبدالرووف جان باخته رویداد، گفت:«من اقتصادم ضعیف است نمیفهمم با پولی که پیدا می کنم خرچ اولاد خود کنم یا به این چهار کودک مصرف کنم.»

عصر روز جمعه، منطقه سرکاریز کابل گواه انفجار ماین جاسازی شده در یک کراچی دستی بود که به گفته فرماندهی پولیس کابل در این رویداد هشت تن جان باخته اند و هژده تن دیگر زخم برداشته اند.

مسوولیت این رویداد را گروه موسوم به داعش پذیرفته است.

واکنش‌های گسترده به انفجار روز گذشته در کابل

از سوی هم شماری از بسته گان جان باخته گان این رویداد از امارت اسلامی می خواهند که امنیت عزاداران را تامین نماید و نیز عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.

تصویر بندانگشتی

انفجار روز جمعه در ناحیه ششم شهر کابل با واکنش‌های درونی و بیرونی رو به رو شده است. حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، رییس جمهور ایران و نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان این حمله را نکوهش کرده اند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد این حمله را هولناک میداند و حمله بر غیرنظامیان را جنایت می گوید.

این مقام سازمان ملل متحد می گوید که داعش مسوولیت این حمله‌ها را پذیرفته است و طالبان مسوولیت حفاظت از مردم را دارند و عاملان این جنایت باید به دادگاه کشانیده شوند.

ریچار بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفت:«حمله هولناک بر غیرنظامیان در یکی از بازار‌های مزدحم هزاره‌ها در غرب کابل ادامه جنایت های است که داعش مسوولیت آن‌ها را به‌عهده گرفته است؛ طالبان مسوول حفاظت از تمامی افغانان استند؛ عاملان این جنایت باید محاکمه شوند.»

از سوی هم شماری از بسته گان جان باخته گان این رویداد از امارت اسلامی می خواهند که امنیت عزاداران را تامین نماید و نیز عاملان این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد.

مهر ماه چهار ساله یکی از قربانیان رویداد دیروز است او و کاکای هفت ساله اش هنگام رفتن به خانه جان باختند.

مادر مهر ماه، کودک جان باخته، گفت:«کودک چهار ساله من در اثر اصابت مرمی غار غار شده بود و در آغوشم جان داد، گناه طفل چهار ساله چیست که باید این اندازه زجر بکشد.»

در همین حال حمیدالله پدر کودک جان باخته دیگر میگوید:«صدای انفجار که آمد بیرون رفتم پسرم را در آغوش گرفتم جابجا جان داده بود.»

ایمل، یکی دیگر از قربانیان انفجار دیروز است.

وی ده ماه پیش ازدواج کرده بود و در یک دفتر غیر دولتی کار می کرد.

از ایمل یک نوزاد شش روزه‌ برجا مانده است.

همسر ایمل، گفت:«کمی مریض بود؛ نزد داکتر بخاطر واکسین گرفتن رفته بود که در برگشت بطرف خانه در انفجار برابر میشود.»

عبدالرووف از دیگر قربانیان رویداد دیروز است.

از وی چهار کودک برجا مانده اند و این کودکان در نبود پدر با آینده نا روشن رو به رو استند.

برادر عبدالرووف جان باخته رویداد، گفت:«من اقتصادم ضعیف است نمیفهمم با پولی که پیدا می کنم خرچ اولاد خود کنم یا به این چهار کودک مصرف کنم.»

عصر روز جمعه، منطقه سرکاریز کابل گواه انفجار ماین جاسازی شده در یک کراچی دستی بود که به گفته فرماندهی پولیس کابل در این رویداد هشت تن جان باخته اند و هژده تن دیگر زخم برداشته اند.

مسوولیت این رویداد را گروه موسوم به داعش پذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره