Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حقانی: آن فرمایش‌های جهان را که مخالف شریعت اسلامی استند نخواهیم پذیرفت

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در یک گردهمایی مردمی در ولایت هلمند می گوید که امارت اسلامی آن فرمایش های جهانی را نخواهد پذیرفت که مخالف شریعت اسلامی استند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، گفت:«به امید دیگران نه نشینید، دیگر این که بعضی از گپ‌ها وجود دارد که این را بپذیر تا آن را همرایت قبول کنم، اگر سخنان که این را "پبذیر و قبول کن" را همراه تان می‌پذیرفتیم در این مدت بیست سال همراه تان سر و کله نمی‌زدیم ، ما قبول می‌کنم اما براساس اصول اسلامی و ملی.»

آقای حقانی تاکید می‌ورزد که برای خود بسنده‌گی باید بیشتر تلاش شود تا افغانستان از کمک های جهانی بی نیاز شود.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، می گوید:«وقتی که ما خودکفا شویم فایده اش این خواهد بود که به دنیا دیگر محتاج نخواهیم بود.»

در همین حال باور ها بر این استند تا هنگامی که حکومت کنونی شرط های جهانی را عملی نسازد از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«در صورت که امارت اسلامی افغانستان به خطوط قرمز و ارزش‌های تعریف شده جهانی در افغانستان پابند شود برق‌آسا از سوی کشورهای غربی به رسمیت شناخته می‌شود.»

فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«اگر امارت اسلامی از خود انعطاف نشان ندهد دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ وقتی امارت اسلامی را به رسمیت نشناخت فقر تشدید پیدا می‌کند و مشکلات صحی زیاد می‌شود.»

سرپرست وزارت داخله از نیرو های امارت اسلامی میخواهد که با مردم رفتار نیک نمایند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، گفت:«این مردم حالی از ما چه می‌خواهند؟ در مدت بیست سال حکومت به داد شان نرسیده است؛ حکومت فاسد بود؛ امروز از من و شما محبت می‌خواهند، اخلاق خوب می‌خواهند.»

پیش از این رهبر امارت اسلامی با صدور فرمان هایی از نیروهای امارت اسلامی خواسته است که با مردم از اخلاق نیک کار بگیرند و همکار مردم باشند.

حقانی: آن فرمایش‌های جهان را که مخالف شریعت اسلامی استند نخواهیم پذیرفت

آقای حقانی تاکید می‌ورزد که برای خود بسنده‌گی باید بیشتر تلاش شود تا افغانستان از کمک های جهانی بی نیاز شود.

Thumbnail

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله در یک گردهمایی مردمی در ولایت هلمند می گوید که امارت اسلامی آن فرمایش های جهانی را نخواهد پذیرفت که مخالف شریعت اسلامی استند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، گفت:«به امید دیگران نه نشینید، دیگر این که بعضی از گپ‌ها وجود دارد که این را بپذیر تا آن را همرایت قبول کنم، اگر سخنان که این را "پبذیر و قبول کن" را همراه تان می‌پذیرفتیم در این مدت بیست سال همراه تان سر و کله نمی‌زدیم ، ما قبول می‌کنم اما براساس اصول اسلامی و ملی.»

آقای حقانی تاکید می‌ورزد که برای خود بسنده‌گی باید بیشتر تلاش شود تا افغانستان از کمک های جهانی بی نیاز شود.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، می گوید:«وقتی که ما خودکفا شویم فایده اش این خواهد بود که به دنیا دیگر محتاج نخواهیم بود.»

در همین حال باور ها بر این استند تا هنگامی که حکومت کنونی شرط های جهانی را عملی نسازد از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«در صورت که امارت اسلامی افغانستان به خطوط قرمز و ارزش‌های تعریف شده جهانی در افغانستان پابند شود برق‌آسا از سوی کشورهای غربی به رسمیت شناخته می‌شود.»

فهیم چکری، آگاه مسایل سیاسی، گفت:«اگر امارت اسلامی از خود انعطاف نشان ندهد دنیا امارت اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ وقتی امارت اسلامی را به رسمیت نشناخت فقر تشدید پیدا می‌کند و مشکلات صحی زیاد می‌شود.»

سرپرست وزارت داخله از نیرو های امارت اسلامی میخواهد که با مردم رفتار نیک نمایند.

سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، گفت:«این مردم حالی از ما چه می‌خواهند؟ در مدت بیست سال حکومت به داد شان نرسیده است؛ حکومت فاسد بود؛ امروز از من و شما محبت می‌خواهند، اخلاق خوب می‌خواهند.»

پیش از این رهبر امارت اسلامی با صدور فرمان هایی از نیروهای امارت اسلامی خواسته است که با مردم از اخلاق نیک کار بگیرند و همکار مردم باشند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره