Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نماینده ایران: آب بند کمال خان پس از آزاد شدن به سیستان و بلوچستان رسید

نمایندۀ ویژۀ ایران در امور افغانستان می‌گوید که آب بند کمال خان از سوی افغانستان به ولایت‌های سیستان و بلوچستان ایران رها شده است. 

این مقام ایرانی در صفحه تویترش نگاشته است که رایزنی‌ها برای ادامه و تثبیت جریان آب پایدار، ادامه خواهند داشت.

در همین حال وزارت انرژی و آب در اعلامیه‌ی می‌گوید آبی که وارد ایران می‌شود بربنیاد معاهده ۱۳۵۱ محاسبه خواهد شد.

از سوی هم برخی از باشنده گان در ولایت نیمروز از امارت اسلامی می‌خواهند که از آب کمال خان در نخست باشنده‌های محل باید بهره مند شوند.

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان  از آزادسازی آب بند کمال خان به سمت ایران استقبال کرده است.

آقای قمی در صفحۀ تویترش گفت: «با تعامل مستمر دپلوماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دپلوماسی عمومی و هماهنگی میان‌ دستگاهی در سطح ملی آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه‌نیمه‌های سیستان شد.»

نجیب آقا، وزیر پیشین دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه استفاده‌های که فعلاَ جمهوری اسلامی ایران می‌کند، استفاده‌های است که در معاهده پیش بینی نشده است. در مغایرت با معاهده به صورت یک جانبه از هر طریق که دلش خواست آب هیرمند را به داخل سیستان انتقال می‌دهد.»
 
در همین حال برخی از باشنده‌گان ولایت نیمروز می‌گویند که خشکسالی‌های اخیر تاثیر منفی بر کشاورزی آنان گذاشته است و باید آنان از آب بند کمال خان بهره مند شوند.

رضا شریفی باشنده نیمروز گفت: «کشاورزان ما متاسفانه آب کافی ندارند و بیشتر متضرر شده  از نبود آب.»
 
حمید باشنده نیمروز گفت: »از مسوولین تقاضا مند استیم که همین آب که است، همین خودما نیاز بیشتر داریم به آب به کشاورزی. از مسوولین تقاضا مندیم که در این عرصه توجه داشته باشند.» 
 
از سویی هم،  وزارت انرژی و آب در اعلامیه‌ی می‌گوید که یک مقدار معین آب، برای تامین حقابه کشتزارها به سمت نیمروز رها شده است و در نشست کمیساران آب هلمند، با ایران دراین باره گفت‌وگو خواهد شد.

اما بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی اما در این باره چنین دیدگاه دارد: «ما در صدد معلومات استیم که این از خاطر سیلاب ها، چه پُر شده است، آب های زیاد می‌رود و یاهم قسم که دفعه قبلی بخاطریکه مردم محل خواسته بودند که آب به آنها رها شود، به آنها رها شده. ولی در این راستا ما معلومات دقیق می‌کنیم که قضیه از چه قرار است.»

پیش از این وزارت انرژی ایران گفته بود که یک هیئت این وزارت برای حل مشکل حق‌آبه ایران، به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد.

نماینده ایران: آب بند کمال خان پس از آزاد شدن به سیستان و بلوچستان رسید

از سویی هم،  وزارت انرژی و آب در اعلامیه‌ی می‌گوید که یک مقدار معین آب، برای تامین حقابه کشتزارها به سمت نیمروز رها شده است و در نشست کمیساران آب هلمند، با ایران دراین باره گفت‌وگو خواهد شد.

Thumbnail

نمایندۀ ویژۀ ایران در امور افغانستان می‌گوید که آب بند کمال خان از سوی افغانستان به ولایت‌های سیستان و بلوچستان ایران رها شده است. 

این مقام ایرانی در صفحه تویترش نگاشته است که رایزنی‌ها برای ادامه و تثبیت جریان آب پایدار، ادامه خواهند داشت.

در همین حال وزارت انرژی و آب در اعلامیه‌ی می‌گوید آبی که وارد ایران می‌شود بربنیاد معاهده ۱۳۵۱ محاسبه خواهد شد.

از سوی هم برخی از باشنده گان در ولایت نیمروز از امارت اسلامی می‌خواهند که از آب کمال خان در نخست باشنده‌های محل باید بهره مند شوند.

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان  از آزادسازی آب بند کمال خان به سمت ایران استقبال کرده است.

آقای قمی در صفحۀ تویترش گفت: «با تعامل مستمر دپلوماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دپلوماسی عمومی و هماهنگی میان‌ دستگاهی در سطح ملی آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه‌نیمه‌های سیستان شد.»

نجیب آقا، وزیر پیشین دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «متاسفانه استفاده‌های که فعلاَ جمهوری اسلامی ایران می‌کند، استفاده‌های است که در معاهده پیش بینی نشده است. در مغایرت با معاهده به صورت یک جانبه از هر طریق که دلش خواست آب هیرمند را به داخل سیستان انتقال می‌دهد.»
 
در همین حال برخی از باشنده‌گان ولایت نیمروز می‌گویند که خشکسالی‌های اخیر تاثیر منفی بر کشاورزی آنان گذاشته است و باید آنان از آب بند کمال خان بهره مند شوند.

رضا شریفی باشنده نیمروز گفت: «کشاورزان ما متاسفانه آب کافی ندارند و بیشتر متضرر شده  از نبود آب.»
 
حمید باشنده نیمروز گفت: »از مسوولین تقاضا مند استیم که همین آب که است، همین خودما نیاز بیشتر داریم به آب به کشاورزی. از مسوولین تقاضا مندیم که در این عرصه توجه داشته باشند.» 
 
از سویی هم،  وزارت انرژی و آب در اعلامیه‌ی می‌گوید که یک مقدار معین آب، برای تامین حقابه کشتزارها به سمت نیمروز رها شده است و در نشست کمیساران آب هلمند، با ایران دراین باره گفت‌وگو خواهد شد.

اما بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی اما در این باره چنین دیدگاه دارد: «ما در صدد معلومات استیم که این از خاطر سیلاب ها، چه پُر شده است، آب های زیاد می‌رود و یاهم قسم که دفعه قبلی بخاطریکه مردم محل خواسته بودند که آب به آنها رها شود، به آنها رها شده. ولی در این راستا ما معلومات دقیق می‌کنیم که قضیه از چه قرار است.»

پیش از این وزارت انرژی ایران گفته بود که یک هیئت این وزارت برای حل مشکل حق‌آبه ایران، به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره