Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید وزارت دفاع بر برگشتاندن چرخبال‌های انتقال یافته به کشورهای همسایه

وزارت دفاع بار دیگر از تاجیکستان و ازبیکستان میخواهد که چرخبال های دولت پیشین افغانستان را که در هنگام سقوط جمهوریت به این کشورها برده شده‌اند به حکومت سرپرست امارت اسلامی برگردانند.

این در حالیست که که ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که هواپیماهای نظامی جمهوریت را به امارت اسلامی نخواهد داد اما اکنون وزارت دفاع هشدار میدهد که به زودی و از هر راه ممکن این هواپیماها را بدست خواهند آورد.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت:«سرمایه مردم افغانستان است چرخبال‌ها، برگردانند به وضعیت حاکم و دولت حاکم، به وزارت دفاع که مربوط وزارت دفاع می‌باشد، باید برگردانند ولی تاهنوز نداده اند البته ملاحظات خود را دارند ولی این واقعیت است که این مربوط مردم افغانستان می‌شود که در ازبیکستان و تاجیکستان است هر وقت که باشد این‌ها گرفته می‌شوند و حساب می‌شوند.»

 در همین حال شماری از آگاهان می گویند تا هنگامی که حکومت سرپرست به رسمیت شناخته نشود تسلیم‌دهی این چرخبال ها به کشور ناممکن خواهد بود.

فهیم کوهدامنی، دیپلومات پیشین افغانستان در تاجیکستان، گفت:«کشورهای ازبیکستان و تاجیکستان به هیچ عنوان اجازه تسلیم دهی و یا تحویل دهی این طیاره‌ها را به حکومت موجود یا گروه حاکم موجود ندارند.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت:«در مورد چرخبال‌های که به بیرون از کشور برده شده اند یک چند معضل وجود دارد اول اش من مطمن نیستم که اسناد این چرخبال‌ها مربوط افغانستان بوده باشد به یقین که تحت ملکیت امریکایی‌ها است مساله دوم مساله حکومت طالبان است که هیچ کس اینها را به رسمیت نمی‌شناسد.»

پیش از این امارت اسلامی تایید کرده است که بیش از چهل چرخبال افغانستان در هنگام سقوط دولت پیشین از سوی نظامیان حکومت پیشین به تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده اند و از این کشورها همواره خواسته است که این چرخبال ها را به افغانستان بسپارند.

تاکید وزارت دفاع بر برگشتاندن چرخبال‌های انتقال یافته به کشورهای همسایه

 در همین حال شماری از آگاهان می گویند تا هنگامی که حکومت سرپرست به رسمیت شناخته نشود تسلیم‌دهی این چرخبال ها به کشور ناممکن خواهد بود.

Thumbnail

وزارت دفاع بار دیگر از تاجیکستان و ازبیکستان میخواهد که چرخبال های دولت پیشین افغانستان را که در هنگام سقوط جمهوریت به این کشورها برده شده‌اند به حکومت سرپرست امارت اسلامی برگردانند.

این در حالیست که که ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که هواپیماهای نظامی جمهوریت را به امارت اسلامی نخواهد داد اما اکنون وزارت دفاع هشدار میدهد که به زودی و از هر راه ممکن این هواپیماها را بدست خواهند آورد.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت:«سرمایه مردم افغانستان است چرخبال‌ها، برگردانند به وضعیت حاکم و دولت حاکم، به وزارت دفاع که مربوط وزارت دفاع می‌باشد، باید برگردانند ولی تاهنوز نداده اند البته ملاحظات خود را دارند ولی این واقعیت است که این مربوط مردم افغانستان می‌شود که در ازبیکستان و تاجیکستان است هر وقت که باشد این‌ها گرفته می‌شوند و حساب می‌شوند.»

 در همین حال شماری از آگاهان می گویند تا هنگامی که حکومت سرپرست به رسمیت شناخته نشود تسلیم‌دهی این چرخبال ها به کشور ناممکن خواهد بود.

فهیم کوهدامنی، دیپلومات پیشین افغانستان در تاجیکستان، گفت:«کشورهای ازبیکستان و تاجیکستان به هیچ عنوان اجازه تسلیم دهی و یا تحویل دهی این طیاره‌ها را به حکومت موجود یا گروه حاکم موجود ندارند.»

اسد الله ندیم، آگاه مسایل نظامی، گفت:«در مورد چرخبال‌های که به بیرون از کشور برده شده اند یک چند معضل وجود دارد اول اش من مطمن نیستم که اسناد این چرخبال‌ها مربوط افغانستان بوده باشد به یقین که تحت ملکیت امریکایی‌ها است مساله دوم مساله حکومت طالبان است که هیچ کس اینها را به رسمیت نمی‌شناسد.»

پیش از این امارت اسلامی تایید کرده است که بیش از چهل چرخبال افغانستان در هنگام سقوط دولت پیشین از سوی نظامیان حکومت پیشین به تاجیکستان و ازبیکستان منتقل شده اند و از این کشورها همواره خواسته است که این چرخبال ها را به افغانستان بسپارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره