Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بانک جهانی: افغانستان با بحران‌های خوراک و بدهی روبه‌رو است

بانک جهانی گزارش داده است که هفت کشور جهان به شمول افغانستان با بحران‌های خوراک و بدهی روبه‌رو استند.

در این گزارش آمده است که این بحران‌ها‌، اثرهای ویران‌گری در سطح جهانی خواهند گذاشت و یگانه راه حل واردات مواد خوراکی به این کشورها است.

بانک جهانی در این گزارش، مصوونیت خوراکی را در جهان بررسی کرده است.

در گزارش بانک جهانی، افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها گفته شده اند که با بحران خوراک و بدهی روبه‌رو استند. در این گزارش آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشک‌سالی، افغانستان را آسیب زده اند و نیز تولید گندم را کاهش داده اند.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «دهقانان از این رهگذر متضرر شده اند و بر محصولات کشاورزی اثر کرده است و خشک‌سالی نه تنها در افغانستان است با در تمام جهان آمده است.»

در این گزارش بانک جهانی افزایش کمک‌های اضطراری به این کشورها یکی از راه‌های حل ممکن گفته شده است.

اما وزارت اقتصاد در واکنش به این گزارش می‌گوید که بحران خوراک در افغانستان برخاسته از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «راهکارهای ما بر چند مولفه استوار استند؛ اول تقویت زیربناهای افغانستان، دوم میکانیزه ساختن زراعت افغانستان و سوم گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان؛ از این چهار مولفه می‌توانیم به خودکفایی اقتصادی به تدریج نزدیک شویم.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که فرار سرمایه، فرار ظرفیت‌ها و توقف کارخانه‌ها، افغانستان را با این بحران‌ها روبه‌رو ساخته اند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «در صورت که ما تعاملات سیاسی معقول به کار ببریم و بتوانیم منطقه و جهان را با خود یکجا بسازیم و با این تعاملات سیاسی زمینه‌های کلان اقتصادی را به وجود بیاوریم به زودترین فرصت از این دشواری‌ها بیرون می‌شویم.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ما در حالت بحران هستیم اگر جلوگیری نشود به طرف فاجعه حرکت می کنیم ضرورت است به خاطر جلوگیری از بحران و فاجعه و ایجاد یک اقتصاد متعارف از تمام منابع انسانی و طبیعی خود استفاده کنیم.»

بربنیاد گزارش تازه بانک جهانی، شصت و نه درصد از مردم افغانستان توان تامین نیازهای خوراکی‌ شان را ندارند و شانزده درصد از خانواده‌ها در روز کمتر از یک وعده غذایی مصرف می‌کنند.

بانک جهانی: افغانستان با بحران‌های خوراک و بدهی روبه‌رو است

اما وزارت اقتصاد در واکنش به این گزارش می‌گوید که بحران خوراک در افغانستان برخاسته از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی امریکا است.

Thumbnail

بانک جهانی گزارش داده است که هفت کشور جهان به شمول افغانستان با بحران‌های خوراک و بدهی روبه‌رو استند.

در این گزارش آمده است که این بحران‌ها‌، اثرهای ویران‌گری در سطح جهانی خواهند گذاشت و یگانه راه حل واردات مواد خوراکی به این کشورها است.

بانک جهانی در این گزارش، مصوونیت خوراکی را در جهان بررسی کرده است.

در گزارش بانک جهانی، افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها گفته شده اند که با بحران خوراک و بدهی روبه‌رو استند. در این گزارش آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشک‌سالی، افغانستان را آسیب زده اند و نیز تولید گندم را کاهش داده اند.

مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، گفت: «دهقانان از این رهگذر متضرر شده اند و بر محصولات کشاورزی اثر کرده است و خشک‌سالی نه تنها در افغانستان است با در تمام جهان آمده است.»

در این گزارش بانک جهانی افزایش کمک‌های اضطراری به این کشورها یکی از راه‌های حل ممکن گفته شده است.

اما وزارت اقتصاد در واکنش به این گزارش می‌گوید که بحران خوراک در افغانستان برخاسته از منجمد ماندن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا است.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد، گفت: «راهکارهای ما بر چند مولفه استوار استند؛ اول تقویت زیربناهای افغانستان، دوم میکانیزه ساختن زراعت افغانستان و سوم گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان؛ از این چهار مولفه می‌توانیم به خودکفایی اقتصادی به تدریج نزدیک شویم.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که فرار سرمایه، فرار ظرفیت‌ها و توقف کارخانه‌ها، افغانستان را با این بحران‌ها روبه‌رو ساخته اند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «در صورت که ما تعاملات سیاسی معقول به کار ببریم و بتوانیم منطقه و جهان را با خود یکجا بسازیم و با این تعاملات سیاسی زمینه‌های کلان اقتصادی را به وجود بیاوریم به زودترین فرصت از این دشواری‌ها بیرون می‌شویم.»

آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «ما در حالت بحران هستیم اگر جلوگیری نشود به طرف فاجعه حرکت می کنیم ضرورت است به خاطر جلوگیری از بحران و فاجعه و ایجاد یک اقتصاد متعارف از تمام منابع انسانی و طبیعی خود استفاده کنیم.»

بربنیاد گزارش تازه بانک جهانی، شصت و نه درصد از مردم افغانستان توان تامین نیازهای خوراکی‌ شان را ندارند و شانزده درصد از خانواده‌ها در روز کمتر از یک وعده غذایی مصرف می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره