Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بسته شدن بیش از ۴۰۰ مکتب خصوصی در یک سال در سراسر کشور

اتحادیه مکتب‌های خصوصی روز چهارشنبه گفته است که بیش از ۴۰۰ مکتب خصوصی در کمتر از یک سال گذشته به علت‌های گونه‌گون از جمله مشکل اقتصادی و کاهش دانش‌آموزان در کشور بسته شده اند.

افزایش فقر در کشور و اجازه نداشتن دختران بر بسته شدن مکتب‌های خصوصی اثر گذار بوده است.

اعضای این اتحادیه هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، مکتب‌های بیشتری بسته خواهند شد.

ذبیح الله فوقانی، عضو اتحادیه مکاتب خصوصی در افغانستان، گفت: «ما در شرایط کنونی شاهد مسدود شدن بیش از چهارصد مکتب خصوصی در سراسر افغانستان هستیم.»

پرویز خلیلی، استادان دانشگاه، می‌گوید: «نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مکتب‌های خصوصی در دشوارترین شرایط تاریخ قرار دارند.»

در همین حال، مسوولان ‌و آموزگاران مکتب‌های خصوصی در شهر کابل می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی مکتب‌های شان را بسته ‌اند.

احمد فرید مسافر، بنیادگذار  یک مکتب خصوصی، گفت: «از جامعه جهانی و حامیان مالی تقاضا می‌کنیم تا باهم بسیج شده و به این مشکل پایان دهند.»

محمود سرفراز، آموزگار، می‌گوید: «با مسدود شدن مکتب‌های خصوصی، آموزگاران نا چار اند که به شغل‌های آزاد رو بیاورند.»

رییس پیشین اتحادیه مکتب‌های خصوصی در افغانستان، ایجاد مکتب‌های خصوصی را یکی از دست‌آوردهای دو دهه اخیر عنوان می‌کند و می‌گوید که این مکتب‌ها برای ده‌ها هزار تن زمینه کار و آموزش را فراهم ساخته بود.

محمد داوود بابر، رییس پیشین اتحادیه مکتب‌‌های خصوصی افغانستان، گفت: «افزایش مالیه و جریمه‌ها سبب شده که ما نتوانیم فعالیت‌های خویش را همانند گذشته داشته باشیم.»

این در حالی‌ست که نزدیک به یک سال می‌شود که دختران مکتب‌های متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب‌های شان را ندارند.

بسته شدن بیش از ۴۰۰ مکتب خصوصی در یک سال در سراسر کشور

این در حالی‌ست که نزدیک به یک سال می‌شود که دختران مکتب‌های متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب‌های شان را ندارند.

Thumbnail

اتحادیه مکتب‌های خصوصی روز چهارشنبه گفته است که بیش از ۴۰۰ مکتب خصوصی در کمتر از یک سال گذشته به علت‌های گونه‌گون از جمله مشکل اقتصادی و کاهش دانش‌آموزان در کشور بسته شده اند.

افزایش فقر در کشور و اجازه نداشتن دختران بر بسته شدن مکتب‌های خصوصی اثر گذار بوده است.

اعضای این اتحادیه هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، مکتب‌های بیشتری بسته خواهند شد.

ذبیح الله فوقانی، عضو اتحادیه مکاتب خصوصی در افغانستان، گفت: «ما در شرایط کنونی شاهد مسدود شدن بیش از چهارصد مکتب خصوصی در سراسر افغانستان هستیم.»

پرویز خلیلی، استادان دانشگاه، می‌گوید: «نهادهای تحصیلات عالی خصوصی و مکتب‌های خصوصی در دشوارترین شرایط تاریخ قرار دارند.»

در همین حال، مسوولان ‌و آموزگاران مکتب‌های خصوصی در شهر کابل می‌گویند که به علت مشکلات اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها از سوی امارت اسلامی مکتب‌های شان را بسته ‌اند.

احمد فرید مسافر، بنیادگذار  یک مکتب خصوصی، گفت: «از جامعه جهانی و حامیان مالی تقاضا می‌کنیم تا باهم بسیج شده و به این مشکل پایان دهند.»

محمود سرفراز، آموزگار، می‌گوید: «با مسدود شدن مکتب‌های خصوصی، آموزگاران نا چار اند که به شغل‌های آزاد رو بیاورند.»

رییس پیشین اتحادیه مکتب‌های خصوصی در افغانستان، ایجاد مکتب‌های خصوصی را یکی از دست‌آوردهای دو دهه اخیر عنوان می‌کند و می‌گوید که این مکتب‌ها برای ده‌ها هزار تن زمینه کار و آموزش را فراهم ساخته بود.

محمد داوود بابر، رییس پیشین اتحادیه مکتب‌‌های خصوصی افغانستان، گفت: «افزایش مالیه و جریمه‌ها سبب شده که ما نتوانیم فعالیت‌های خویش را همانند گذشته داشته باشیم.»

این در حالی‌ست که نزدیک به یک سال می‌شود که دختران مکتب‌های متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب‌های شان را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره