Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان حمایت از کودکان از اوضاع فاجعه‌بار کودکان در افغانستان

نهاد بین‌المللی حمایت از کودکان از افزایش فقر در افغانستان نگران است. این نهاد در گزارشی می‌گوید که ۹۷ درصد خانواده‌ها نمی‌توانند خوراک کافی برای فرزندان خود تهیه کنند و کودکان گرسنه به رختخواب می‌روند.

هشتاد درصد از کودکانی که با آنان گفت‌وگو شده است، گفته اند که در سی روز گذشته گرسنه به رختخواب رفته‌اند.

کریس نیامندی، رییس موسسه بین‌المللی حمایت از کودکان در افغانستان، گفت: «زندگی برای کودکان درافغانستان وخیم است. کودکان گرسنه به رختخواب می‌روند. آنان خسته و بی حال استند.»

مرسل (نام مستعار) دختری است که در کنار جاده‌یی در کابل دست‌فروشی می‌کند و برای پیدا کردن نان به خانواده‌اش از صبح تا شام کار می‌کند.

مرسل می‌گوید که روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی درآمد دارد و این پول مصرف روزمره خانواده‌اش را پوره نمی‌کند. مرسل، دختر دست‌فروش، گفت: «پدرم مریض است و برادرم عملیات می‌شود، به پیسه نیاز داریم از این خاطر اینجا قلم فروشی می‌کنم که کم کم پیسه جمع کنیم و عملیات برادرم شود.»

امارت اسلامی می‌گوید که با وجود مشکلات اقتصادی، وضعیت کودکان افغان نسبت به گذشته بهتر شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مشکلات اقتصادی از دهه‌ها به این سو در کشور یک مشکل بوده است و اینکه بعد از آمدن امارت اسلامی رونق گرفته، ابعاد بیرونی دارد. تلاش داریم تا از اطفال در تعلیم استفاده شوند و مشکلات اقتصادی و خانوادگی حل شود.»

سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز پیش از این در خبرنامه‌یی گفته است که افغانستان با یک فاجعه انسانی روبه‌رو است و ممکن است این فاجعه در مقایسه با جنگ بیست سال گذشته تلفات بیشتری داشته باشد.

نگرانی سازمان حمایت از کودکان از اوضاع فاجعه‌بار کودکان در افغانستان

امارت اسلامی می‌گوید که با وجود مشکلات اقتصادی، وضعیت کودکان افغان نسبت به گذشته بهتر شده است.

تصویر بندانگشتی

نهاد بین‌المللی حمایت از کودکان از افزایش فقر در افغانستان نگران است. این نهاد در گزارشی می‌گوید که ۹۷ درصد خانواده‌ها نمی‌توانند خوراک کافی برای فرزندان خود تهیه کنند و کودکان گرسنه به رختخواب می‌روند.

هشتاد درصد از کودکانی که با آنان گفت‌وگو شده است، گفته اند که در سی روز گذشته گرسنه به رختخواب رفته‌اند.

کریس نیامندی، رییس موسسه بین‌المللی حمایت از کودکان در افغانستان، گفت: «زندگی برای کودکان درافغانستان وخیم است. کودکان گرسنه به رختخواب می‌روند. آنان خسته و بی حال استند.»

مرسل (نام مستعار) دختری است که در کنار جاده‌یی در کابل دست‌فروشی می‌کند و برای پیدا کردن نان به خانواده‌اش از صبح تا شام کار می‌کند.

مرسل می‌گوید که روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی درآمد دارد و این پول مصرف روزمره خانواده‌اش را پوره نمی‌کند. مرسل، دختر دست‌فروش، گفت: «پدرم مریض است و برادرم عملیات می‌شود، به پیسه نیاز داریم از این خاطر اینجا قلم فروشی می‌کنم که کم کم پیسه جمع کنیم و عملیات برادرم شود.»

امارت اسلامی می‌گوید که با وجود مشکلات اقتصادی، وضعیت کودکان افغان نسبت به گذشته بهتر شده است.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «مشکلات اقتصادی از دهه‌ها به این سو در کشور یک مشکل بوده است و اینکه بعد از آمدن امارت اسلامی رونق گرفته، ابعاد بیرونی دارد. تلاش داریم تا از اطفال در تعلیم استفاده شوند و مشکلات اقتصادی و خانوادگی حل شود.»

سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان نیز پیش از این در خبرنامه‌یی گفته است که افغانستان با یک فاجعه انسانی روبه‌رو است و ممکن است این فاجعه در مقایسه با جنگ بیست سال گذشته تلفات بیشتری داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره