Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکنجه مهاجران افغان از سوی قاچاقبران در راه ایران و ترکیه

مسوولان محلی در هرات می‌گویند که بیشتر جوانان افغان که از راه‌های غیرقانونی به ایران و کشورهای اروپایی می‌روند، در دام قاچاق‌بران می‌افتند.

به گفته آنان، قاچاقبران به خاطر به دست آوردن پول، این مهاجران افغان را شکنجه می‌کنند و حتی به قتل می‌رسانند.

میراحمد، باشنده بادغیس، گفت: «دیشب ما را تا صبح دواندند ما را پاسگاه گرفت پاسگاه که ما رفتیم صبح از ما نفر ۴۵ هزار کرایه موتر گرفت.»

عبدالله، باشنده بادغیس، گفت: «از ترس دولت مردم را در چوکی عقب و یا زیر چوکی فشار می‌دهند تا زودتر به یک مقصد برسیم.»

روزانه ده‌ها تن از مهاجران افغان که از دام قاچاقبران نجات پیدا می‌کنند، از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور می‌شوند. این مهاجران غیرقانونی از سوی ایران اخراج می‌شوند.

سید حضرت الله زعیم، کمیسار اسلام قلعه، در این باره گفت: «حوادث از لت و کوب تا قتل پیش ما ثبت شده است که مهاجرین تا حد شهادت رسیدند.»

در روزهای پسین تصویرهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند قاچاقبران، مهاجران افغان را برای به دست آوردن پول به شدت شکنجه می‌کنند و گوش یکی از مهاجران را در برابر دوربین با کارد جدا می‌سازد.

گفته شده است که این اتفاق در مرز ایران با ترکیه رخ داده است.

عبدالله قیومی، آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان در اسلام قلعه، گفت: «افغانان ما که آنجا می‌روند دوباره با زجر و شکنجه به ما روان می‌شوند که ویدیویی شان را در صفحات اجتماعی شما دیدید ملت ما می‌بینند و همچنان کشور ترکیه در آنجا نیز مهاجرین ما با دزدان روبه‌رو می‌شوند.»

برخی از آگاهان، بی‌کاری و بی‌سرنوشتی را از علت‌های اصلی فرار جوانان از کشور می‌دانند.

محمد رفیق شهیر، آگاه امور سیاسی، گفت: «کسانیکه از راه‌های غیرقانونی از افغانستان خارج می‌شوند و به کشورهای که غیرقانونی داخل می‌شوند حمایت‌های قانونی، حقوقی را به وجه احسن ندارند از همین رو آنچه را که قاچاق‌بران انسان بخواهند بالای آنها تحمیل می‌کنند تهدید می‌کنند پول شانرا می‌گیرند لت و کوب می‌کنند.»

با اینکه حکومت سرپرست سفر غیرقانونی افغانان را به بیرون از کشور ممنوع کرده است، اما برخی منابع می‌گویند که، روزانه صدها تن از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. مقصد بسیاری از این مهاجران، ترکیه و کشورهای اروپایی است.

شکنجه مهاجران افغان از سوی قاچاقبران در راه ایران و ترکیه

در روزهای پسین تصویرهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند قاچاقبران، مهاجران افغان را برای به دست آوردن پول به شدت شکنجه می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در هرات می‌گویند که بیشتر جوانان افغان که از راه‌های غیرقانونی به ایران و کشورهای اروپایی می‌روند، در دام قاچاق‌بران می‌افتند.

به گفته آنان، قاچاقبران به خاطر به دست آوردن پول، این مهاجران افغان را شکنجه می‌کنند و حتی به قتل می‌رسانند.

میراحمد، باشنده بادغیس، گفت: «دیشب ما را تا صبح دواندند ما را پاسگاه گرفت پاسگاه که ما رفتیم صبح از ما نفر ۴۵ هزار کرایه موتر گرفت.»

عبدالله، باشنده بادغیس، گفت: «از ترس دولت مردم را در چوکی عقب و یا زیر چوکی فشار می‌دهند تا زودتر به یک مقصد برسیم.»

روزانه ده‌ها تن از مهاجران افغان که از دام قاچاقبران نجات پیدا می‌کنند، از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور می‌شوند. این مهاجران غیرقانونی از سوی ایران اخراج می‌شوند.

سید حضرت الله زعیم، کمیسار اسلام قلعه، در این باره گفت: «حوادث از لت و کوب تا قتل پیش ما ثبت شده است که مهاجرین تا حد شهادت رسیدند.»

در روزهای پسین تصویرهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند قاچاقبران، مهاجران افغان را برای به دست آوردن پول به شدت شکنجه می‌کنند و گوش یکی از مهاجران را در برابر دوربین با کارد جدا می‌سازد.

گفته شده است که این اتفاق در مرز ایران با ترکیه رخ داده است.

عبدالله قیومی، آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان در اسلام قلعه، گفت: «افغانان ما که آنجا می‌روند دوباره با زجر و شکنجه به ما روان می‌شوند که ویدیویی شان را در صفحات اجتماعی شما دیدید ملت ما می‌بینند و همچنان کشور ترکیه در آنجا نیز مهاجرین ما با دزدان روبه‌رو می‌شوند.»

برخی از آگاهان، بی‌کاری و بی‌سرنوشتی را از علت‌های اصلی فرار جوانان از کشور می‌دانند.

محمد رفیق شهیر، آگاه امور سیاسی، گفت: «کسانیکه از راه‌های غیرقانونی از افغانستان خارج می‌شوند و به کشورهای که غیرقانونی داخل می‌شوند حمایت‌های قانونی، حقوقی را به وجه احسن ندارند از همین رو آنچه را که قاچاق‌بران انسان بخواهند بالای آنها تحمیل می‌کنند تهدید می‌کنند پول شانرا می‌گیرند لت و کوب می‌کنند.»

با اینکه حکومت سرپرست سفر غیرقانونی افغانان را به بیرون از کشور ممنوع کرده است، اما برخی منابع می‌گویند که، روزانه صدها تن از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. مقصد بسیاری از این مهاجران، ترکیه و کشورهای اروپایی است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره