Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری آزمون کانکور تا پایان ماه سنبله

اداره ملی امتحانات روز پنج‌شنبه گفته است که آزمون کانکور امسال در ۳۳ ولایت به گونه همزمان برگزار خواهد شد.

عبدالقادر خموش، سرپرست این اداره در نشست گزارش‌دهی سالانه وزارت تحصیلات عالی، گفته است که آمادگی کامل برای برگزاری امتحان کانکور گرفته شده و احتمال می‌رود تا پایان ماه سنبله برگزار شود.

سرپرست اداره ملی امتحانات تاریخ دقیق برگزاری آزمون کانکور را فاش نساخت.

عبدالقادر خموش، در این نشست گفت: «کوشش می‌کنیم امسال برای اولین بار بتوانیم امتحان کانکور در یک دور برگزار کنیم، شما بهتر می‌دانید که در سال‌های گذشته روند امتحانات زیاد دوامدار بودند.»

آقای خموش همچنان می‌گوید که به زودی از ۲۰ هزار دانش‌آموز در کشور آزمون سویه گرفته خواهد شد و سندهای آنان نیز ارزیابی می‌شود.

عبدالقادر خموش افزود: «حدود بیست هزار نفر از داوطلبان، امتحان تثبیت هویت می‌گیریم تا بتوانیم سندهای هموطنانمان را که در مدارس مختلف درس خوانده ارزیابی کنیم.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان فارغ صنف دوازدهم نیز نگران تاخیر در برگزاری آزمون کانکور هستند.

مومنه نظری، فارغ صنف دوازدهم، گفت: «ما در یک آینده مبهم و نامعلوم به سر می‌بریم و درسی را که می‌خوانیم اصلاً نمی‌توانیم او را خوب جذب کنیم. واقعاً در مور آینده ما بسیار زیاد نگران هستیم.»

شیبا، فارغ صنف دوازدهم، می‌گوید: «با تاسف هر باریکه ما صدای خود بخاطر آینده خود بلند کردیم؛ مثل بازگشایی مکاتب، ما را فریب داده و امتحان کانکور ما را به تعلیق انداخته میره.»

برگزاری آزمون کانکور همه ساله از ماه حوت آغاز می‌شد، اما امسال وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که به علت مشکلاتی برگزاری این آزمون به تاخیر افتاده است.

برگزاری آزمون کانکور تا پایان ماه سنبله

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان فارغ صنف دوازدهم نیز نگران تاخیر در برگزاری آزمون کانکور هستند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی امتحانات روز پنج‌شنبه گفته است که آزمون کانکور امسال در ۳۳ ولایت به گونه همزمان برگزار خواهد شد.

عبدالقادر خموش، سرپرست این اداره در نشست گزارش‌دهی سالانه وزارت تحصیلات عالی، گفته است که آمادگی کامل برای برگزاری امتحان کانکور گرفته شده و احتمال می‌رود تا پایان ماه سنبله برگزار شود.

سرپرست اداره ملی امتحانات تاریخ دقیق برگزاری آزمون کانکور را فاش نساخت.

عبدالقادر خموش، در این نشست گفت: «کوشش می‌کنیم امسال برای اولین بار بتوانیم امتحان کانکور در یک دور برگزار کنیم، شما بهتر می‌دانید که در سال‌های گذشته روند امتحانات زیاد دوامدار بودند.»

آقای خموش همچنان می‌گوید که به زودی از ۲۰ هزار دانش‌آموز در کشور آزمون سویه گرفته خواهد شد و سندهای آنان نیز ارزیابی می‌شود.

عبدالقادر خموش افزود: «حدود بیست هزار نفر از داوطلبان، امتحان تثبیت هویت می‌گیریم تا بتوانیم سندهای هموطنانمان را که در مدارس مختلف درس خوانده ارزیابی کنیم.»

در همین حال، شماری از دانش‌آموزان فارغ صنف دوازدهم نیز نگران تاخیر در برگزاری آزمون کانکور هستند.

مومنه نظری، فارغ صنف دوازدهم، گفت: «ما در یک آینده مبهم و نامعلوم به سر می‌بریم و درسی را که می‌خوانیم اصلاً نمی‌توانیم او را خوب جذب کنیم. واقعاً در مور آینده ما بسیار زیاد نگران هستیم.»

شیبا، فارغ صنف دوازدهم، می‌گوید: «با تاسف هر باریکه ما صدای خود بخاطر آینده خود بلند کردیم؛ مثل بازگشایی مکاتب، ما را فریب داده و امتحان کانکور ما را به تعلیق انداخته میره.»

برگزاری آزمون کانکور همه ساله از ماه حوت آغاز می‌شد، اما امسال وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که به علت مشکلاتی برگزاری این آزمون به تاخیر افتاده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره