Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور در ماه‌های پسین

شماری از پزشکان می‌گویند که رویدادهای ترافیکی در کشور در ماه‌های پسین افزایش یافته اند.

پزشکان در شفاخانه صحت طفل می‌گویند که روزانه بیش از ده کودک که در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخمی شده اند به شفاخانه‌ها انتقال داده می‌شوند.

محمد نذیر، پزشک در شفاخانه صحت طفل، گفت: «تقریبا در حدود ده الی بیست مریض روزانه می‌آید که در حدود ده الی دوازده فیصد می‌شود و ما بسیار نگران هستیم که که این واقعات زیاد شده است.»

نیلاب ۶ ساله یکی از کودکانی است که پایش در یک رویداد ترافیکی شکسته است و از بهر درمان در شفاخانه بستری شده است.

کریمه، مادر بزرگ نیلاب، گفت: «می‌خواستیم از سرک تیر شویم موتر آمد دخترم را زد و در قصه‌اش نشد و در بین سرک افتید.»

فیروزه، مادر نیلاب، می‌گوید: «برای کسانیکه یاد ندارند جواز راننده‌گی ندهند.»

آمارهای ریاست عمومی ترافیک نشان می‌دهند که از اول حمل تا هشتم اسد نزدیک به ۴۰۰ تن که یکصد و بیست و شش کودک نیز شامل آنان استند در سراسر کشور جان باخته اند و بیش از یک هزار و یکصد تن دیگر به شمول دوصد کودک زخمی شده اند.

از سوی هم ریاست ترافیک کابل می‌گوید که عدم نشانه‌های ترافیکی در جاده‌ها و نیز رعایت نشدن قوانین ترافیکی از سوی رانند‌گان سبب شده اند تا رویدادهای ترافیکی در کشور افزایش یابند.

عبدالودوود خیرخواه، مدیر عمومی پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک، گفت: «تحقیقات ما چنین نشان می‌دهد که بسیار در طول همینقدر وقت اگر بیست سال گذشته را بگویم و یا یک سال طالبان غفلت زیادی صورت گرفته است.»

در همین حال پزشکان علت افزایش رویدادهای ترافیکی را رعایت نشدن قوانین ترافیکی از سوی رانندگان و بی توجهی خانواده‌ها می‌دانند.

افزایش رویدادهای ترافیکی در کشور در ماه‌های پسین

در همین حال پزشکان علت افزایش رویدادهای ترافیکی را رعایت نشدن قوانین ترافیکی از سوی رانندگان و بی توجهی خانواده‌ها می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پزشکان می‌گویند که رویدادهای ترافیکی در کشور در ماه‌های پسین افزایش یافته اند.

پزشکان در شفاخانه صحت طفل می‌گویند که روزانه بیش از ده کودک که در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخمی شده اند به شفاخانه‌ها انتقال داده می‌شوند.

محمد نذیر، پزشک در شفاخانه صحت طفل، گفت: «تقریبا در حدود ده الی بیست مریض روزانه می‌آید که در حدود ده الی دوازده فیصد می‌شود و ما بسیار نگران هستیم که که این واقعات زیاد شده است.»

نیلاب ۶ ساله یکی از کودکانی است که پایش در یک رویداد ترافیکی شکسته است و از بهر درمان در شفاخانه بستری شده است.

کریمه، مادر بزرگ نیلاب، گفت: «می‌خواستیم از سرک تیر شویم موتر آمد دخترم را زد و در قصه‌اش نشد و در بین سرک افتید.»

فیروزه، مادر نیلاب، می‌گوید: «برای کسانیکه یاد ندارند جواز راننده‌گی ندهند.»

آمارهای ریاست عمومی ترافیک نشان می‌دهند که از اول حمل تا هشتم اسد نزدیک به ۴۰۰ تن که یکصد و بیست و شش کودک نیز شامل آنان استند در سراسر کشور جان باخته اند و بیش از یک هزار و یکصد تن دیگر به شمول دوصد کودک زخمی شده اند.

از سوی هم ریاست ترافیک کابل می‌گوید که عدم نشانه‌های ترافیکی در جاده‌ها و نیز رعایت نشدن قوانین ترافیکی از سوی رانند‌گان سبب شده اند تا رویدادهای ترافیکی در کشور افزایش یابند.

عبدالودوود خیرخواه، مدیر عمومی پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک، گفت: «تحقیقات ما چنین نشان می‌دهد که بسیار در طول همینقدر وقت اگر بیست سال گذشته را بگویم و یا یک سال طالبان غفلت زیادی صورت گرفته است.»

در همین حال پزشکان علت افزایش رویدادهای ترافیکی را رعایت نشدن قوانین ترافیکی از سوی رانندگان و بی توجهی خانواده‌ها می‌دانند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره