Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض گروهی از بانوان در کابل

گروهی از بانوان روز شنبه در کابل در پیوند به آنچه وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و به دور ماندن دختران از آموزش می‌دانند، دست به اعتراض زدند.

معترضان با سر دادن شعارهای نان، کار و آزادی، از حکومت سرپرست خواستند که به حقوق زنان و دختران در کشور حرمت بگذارد.

اعترض زنان پس از دقایقی به خشونت کشیده شد و نیروهای امارت اسلامی با شلیک‌های هوایی معترضان را پراگنده ساختند.

یک معترض گفت: «ما یک اعتراض داشتیم که اعتراض ما را طالبان به خشونت انجامیدند، فیر هوایی کردند، دختران را برای یک ساعت و دو ساعت گروگان گرفتند تلفون های شان را از شان گرفتند.»

یک معترض دیگر می‌گوید: «زنان افغان دست از مبارزه بر نمی‌دارند تا توان دارند به خواست شان که نان، کار و آزادی است، می‌خواهند برسند.»

نیروهای امارت اسلامی برخی از خبرنگاران به شمول طوبا ولیزاده، خبرنگار طلوع‌نیوز را که برای پوشش خبری رفته بودند، برای ساعاتی بازداشت کردند و کمره طلوع‌نیوز را نیز گرفتند.

زیرک فهیم، معاون طلوع‌نیوز، گفت: «در جریان اعتراض امروز، خبرنگار طلوع‌نیوز حدود پنج ساعت در توقیف نیروها در محل بود و به همین گونه، بر تصویربردار ما که برای پوشش خبر رفته بود، دست بلند شده و کمره‌اش گرفته شده که طلوع‌نیوز تاحال کمره را بدست نیاورده است. ما از این رویداد غمگین استیم و این عمل را در مخالفت با رسانه‌های آزاد و آزادی بیان می‌دانیم.»

احمدشاه، تصویربردار طلوع‌نیوز، می‌گوید: «کمره‌ام را با خود بردند و خودم را می‌خواستند بازداشت بکنند که خوشبختانه نتوانستند و راه فرار برایم پیدا شد.»

فواد بهروز، معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، چنین بازداشت‌ها سبب تضعیف آزادی بیان و ایجاد فاصله بین خبرنگاران، رسانه و امارت اسلامی می‌شود و یگانه راه بیرون رفت از این وضعیت آغاز فعالیت کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌یی است تا مشکلات که پیش می‌آید از مجرای این کمیسیون باید حل و فصل شود.»

خبرنگار طلوع‌نیوز پس از نزدیک به پنج ساعت از بند آزاد شد.

اعتراض گروهی از بانوان در کابل

هرچند خبرنگار طلوع‌نیوز پس از نزدیک به پنج ساعت از بند آزاد شد؛ اما وسایل خبری طلوع‌نیوز به شمول کمره تصویربرداری آن تا اکنون ناپدید مانده است.

تصویر بندانگشتی

گروهی از بانوان روز شنبه در کابل در پیوند به آنچه وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و به دور ماندن دختران از آموزش می‌دانند، دست به اعتراض زدند.

معترضان با سر دادن شعارهای نان، کار و آزادی، از حکومت سرپرست خواستند که به حقوق زنان و دختران در کشور حرمت بگذارد.

اعترض زنان پس از دقایقی به خشونت کشیده شد و نیروهای امارت اسلامی با شلیک‌های هوایی معترضان را پراگنده ساختند.

یک معترض گفت: «ما یک اعتراض داشتیم که اعتراض ما را طالبان به خشونت انجامیدند، فیر هوایی کردند، دختران را برای یک ساعت و دو ساعت گروگان گرفتند تلفون های شان را از شان گرفتند.»

یک معترض دیگر می‌گوید: «زنان افغان دست از مبارزه بر نمی‌دارند تا توان دارند به خواست شان که نان، کار و آزادی است، می‌خواهند برسند.»

نیروهای امارت اسلامی برخی از خبرنگاران به شمول طوبا ولیزاده، خبرنگار طلوع‌نیوز را که برای پوشش خبری رفته بودند، برای ساعاتی بازداشت کردند و کمره طلوع‌نیوز را نیز گرفتند.

زیرک فهیم، معاون طلوع‌نیوز، گفت: «در جریان اعتراض امروز، خبرنگار طلوع‌نیوز حدود پنج ساعت در توقیف نیروها در محل بود و به همین گونه، بر تصویربردار ما که برای پوشش خبر رفته بود، دست بلند شده و کمره‌اش گرفته شده که طلوع‌نیوز تاحال کمره را بدست نیاورده است. ما از این رویداد غمگین استیم و این عمل را در مخالفت با رسانه‌های آزاد و آزادی بیان می‌دانیم.»

احمدشاه، تصویربردار طلوع‌نیوز، می‌گوید: «کمره‌ام را با خود بردند و خودم را می‌خواستند بازداشت بکنند که خوشبختانه نتوانستند و راه فرار برایم پیدا شد.»

فواد بهروز، معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، چنین بازداشت‌ها سبب تضعیف آزادی بیان و ایجاد فاصله بین خبرنگاران، رسانه و امارت اسلامی می‌شود و یگانه راه بیرون رفت از این وضعیت آغاز فعالیت کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌یی است تا مشکلات که پیش می‌آید از مجرای این کمیسیون باید حل و فصل شود.»

خبرنگار طلوع‌نیوز پس از نزدیک به پنج ساعت از بند آزاد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره