Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش امارت اسلامی؛ اجازه اخلال امنیت را نمی‌دهیم

امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های احمد مسعود می‌گوید که به هیچ فرد یا گروهی اجازه اخلال امنیت را نمی‌دهد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست کنونی همه‌شمول است و در آن تمامی اقوام سهم دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «فعلا در کشور ما، ما کدام تحرک و پدیده و چیزی را نداریم که وجود فزیکی داشته باشد و نقاط ثابت داشته باشد و همچنان ما اجازه نمی‌دهیم که امنیت مردم ما اخلال شود.»

احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت به تازه‌گی در گفت‌وگو با شورای آتلانتیک بر به میان آمدن یک روند شفاف و ایجاد یک حکومت به باور وی قانونی در افغانستان تاکید ورزیده است.

احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت، گفت: «تا هنگامی که از طریق یک پروسه شفاف قانونی یک حکومت قانونی به میان نیاید که پاسخگو به مردم افغانستان و برای جهان باشد ما از مقاومت دست نخواهیم کشید.»

همزمان با این امرالله صالح معاون نخست حکومت پیشین افغانستان در یک گفت‌وگو با «بی بی سی» به این بارو است که در اوضاع کنونی در کشور باید یک همه پرسی برگزار شود.

امرالله صالح، معاون نخست حکومت پیشین افغانستان، گفت: «غرب باید به افغانان کمک کند تا یک حکومت قانونی را تشکیل دهند. ما آماده هستیم که بربنیاد میکانیزم همه پرسی و انتخابات مقاومت مسلحانه را توقف دهیم، اگر طالبان این همه پرسی را برنده شدند ما مشروعیت شان را می‌پذیریم.»

در هیمن حال، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای دولت پیشین افغانستان در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز از امارت اسلامی می‌خواهد که برای پایان جنگ در کشور به مذاکره رو بیاورد.

فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای دولت پیشین، گفت: «کوشش کنید که بخاطر پایان جنگ هر اندازه که می‌شود مذاکرات و بحث ها شوند و با مردم نزدیکی شود.»

جامعه جهانی یکی از شرط‌های به رسمیت شناختن امارت اسلامی را ایجاد یک حکومت همه‌شمول و فراگیر در افغانستان گفته است اما کابل همواره تاکید کرده است که حکومت سرپرست کنونی همه‌شمول است.

واکنش امارت اسلامی؛ اجازه اخلال امنیت را نمی‌دهیم

احمد مسعود در گفت‌وگو با شورای آتلانتیک بر به میان آمدن یک روند شفاف و ایجاد یک حکومت به باور وی قانونی در افغانستان تاکید ورزیده است.

Thumbnail

امارت اسلامی در واکنش به گفته‌های احمد مسعود می‌گوید که به هیچ فرد یا گروهی اجازه اخلال امنیت را نمی‌دهد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که حکومت سرپرست کنونی همه‌شمول است و در آن تمامی اقوام سهم دارند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «فعلا در کشور ما، ما کدام تحرک و پدیده و چیزی را نداریم که وجود فزیکی داشته باشد و نقاط ثابت داشته باشد و همچنان ما اجازه نمی‌دهیم که امنیت مردم ما اخلال شود.»

احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت به تازه‌گی در گفت‌وگو با شورای آتلانتیک بر به میان آمدن یک روند شفاف و ایجاد یک حکومت به باور وی قانونی در افغانستان تاکید ورزیده است.

احمد مسعود، رهبر جبهه موسوم به مقاومت، گفت: «تا هنگامی که از طریق یک پروسه شفاف قانونی یک حکومت قانونی به میان نیاید که پاسخگو به مردم افغانستان و برای جهان باشد ما از مقاومت دست نخواهیم کشید.»

همزمان با این امرالله صالح معاون نخست حکومت پیشین افغانستان در یک گفت‌وگو با «بی بی سی» به این بارو است که در اوضاع کنونی در کشور باید یک همه پرسی برگزار شود.

امرالله صالح، معاون نخست حکومت پیشین افغانستان، گفت: «غرب باید به افغانان کمک کند تا یک حکومت قانونی را تشکیل دهند. ما آماده هستیم که بربنیاد میکانیزم همه پرسی و انتخابات مقاومت مسلحانه را توقف دهیم، اگر طالبان این همه پرسی را برنده شدند ما مشروعیت شان را می‌پذیریم.»

در هیمن حال، فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنای دولت پیشین افغانستان در یک گفت‌وگو با طلوع‌نیوز از امارت اسلامی می‌خواهد که برای پایان جنگ در کشور به مذاکره رو بیاورد.

فضل الهادی مسلمیار، رییس مجلس سنای دولت پیشین، گفت: «کوشش کنید که بخاطر پایان جنگ هر اندازه که می‌شود مذاکرات و بحث ها شوند و با مردم نزدیکی شود.»

جامعه جهانی یکی از شرط‌های به رسمیت شناختن امارت اسلامی را ایجاد یک حکومت همه‌شمول و فراگیر در افغانستان گفته است اما کابل همواره تاکید کرده است که حکومت سرپرست کنونی همه‌شمول است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره